TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

HABERLER
10 Temmuz 2020

Araştırmacı Çağrısı: “Türkiye’de Karbonsuzlaşma Patikaları (Decarbonization Pathways for Turkey)” Projesi için Modelleme Çalışması

İstanbul Politikalar Merkezi, “Türkiye’de Karbonsuzlaşma Patikaları (Decarbonization Pathways for Turkey)” projesinin modelleme çalışması için Araştırmacı Çağrısını açmıştır. Bu proje, Türkiye ekonomisinin özellikle enerji sektöründe olmak üzere uzun vadede karbonsuzlaşması için bir tasarı sunmayı amaçlamaktadır. İlgili karbonsuzlaşma patikası, eşitlik ve uyum ilkelerine dayanarak Paris Anlaşmasında belirtilen 1.5-2 ° C küresel karbon bütçesine göre küresel emisyon azaltma çabalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.