TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Etkinlikler icon down

İklim Kafe Konuşmaları

İklim Kafe Konuşmaları 27 - Çok Boyutlu Eşitsizlikler Çağında İklim Krizi: Türkiye Hanehalkı Emisyonları Ne Söylüyor?

İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiyedincisi ''Çok Boyutlu Eşitsizlikler Çağında İklim Krizi: Türkiye Hanehalkı Emisyonları Ne Söylüyor?'' 26 Mart'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ebru Voyvoda ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 26 - Kapitalizmin Varoluşsal Krizi: İklim Yıkımı, Teknolojik Dönüşüm ve Eşitsizlikler

İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmialtıncısı ''İklim De''Kapitalizmin Varoluşsal Krizi: İklim Yıkımı, Teknolojik Dönüşüm ve Eşitsizlikler'' 23 Ocak'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Haluk Levent ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 25 - İklim Değişikliğini Önlemek İçin Nasıl Bir Hukuk Düzeni?

İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmibeşincisi ''İklim Değişikliğini Önlemek İçin Nasıl Bir Hukuk Düzeni?'' 17 Ekim'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Serkan Köybaşı ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 24 - Türkiye'de İklim Değişikliğinin Zeytin Verimine Etkileri

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmidördüncüsü "Türkiye'de İklim Değişikliğinin Zeytin Verimine Etkileri" 22 Haziran'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Selvi Acar ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.  

 

İklim Kafe Konuşmaları 23 Depreme ve İklim Afetlerine Hazırlıklı Kentler Nasıl Planlanır?

İklim Kafe Konuşmaları hibrit olarak Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs'te devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiüçüncüsü "Depreme ve İklim Afetlerine Hazırlıklı Kentler Nasıl Planlanır?" 5 Nisan'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ender Peker ve Ezgi Orhan ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.  

 

İklim Kafe Konuşmaları 22 Değişen İklimde Kış Turizmi: Kayak Merkezlerinde Neden Kar Yok? 

İklim Kafe Konuşmaları canlı olarak İPM Karaköy'de devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiikincisi "Değişen İklimde Kış Turizmi: Kayak Merkezlerinde Neden Kar Yok?" 18 Ocak'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Cenk Demiroğlu ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.  

 

İklim Kafe Konuşmaları 21 - İklim Kriziyle Mücadelede Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Kullanımı ve Transferi

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmibirincisi "İklim Kriziyle Mücadelede Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Kullanımı ve Transferi" 26 Ekim'de Ümit Şahin'in moderatörlüğünde Ezgi Ediboğlu Sakowsky ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.  

 

İklim Kafe Konuşmaları 20 - Kömürün Politik Ekonomisi ve Türkiye'nin Kömürden Çıkış Sürecinde Ekolojik Hak Mücadelelerinin Rolü

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmincisi “Kömürün Politik Ekonomisi ve Türkiye'nin Kömürden Çıkış Sürecinde Ekolojik Hak Mücadelelerinin Rolü” 1 Haziran'da saat 14:00'te Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ceren Ayas ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 19 - Plastik Kirliliği ve Bağımlılığın İklim Maaliyeti

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın ondokuzuncusu “Plastik Kirliliği ve Bağımlılığının İklim Maliyeti” 11 Mayıs'ta saat 15:00'te Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sedat Gündoğdu ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 18 - İklim Krizi ile Mücadele Aracı Olarak Karbonu Fiyatlamak: ETS Deneyimi ve Türkiye için Dersler

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onsekizincisi “İklim Krizi ile Mücadele Aracı Olarak Karbonu Fiyatlamak: ETS Deneyimi ve Türkiye için Dersler” 19 Nisan'da saat 15:00'te Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Erinç Yeldan ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 17 - İklim Politikasını ve Eylemlerini Mekansal Planlama ile İlişkilendirmek

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onyedincisi “İklim Politikasını ve Eylemlerini Mekansal Planlama ile İlişkilendirmek,” 22 Aralık'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Osman Balaban ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 16 - MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Aşırı Hava Olaylarının Gelecek Model Projeksiyonları Açısından Değerlendirilmesi

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onaltıncısı “MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Aşırı Hava Olaylarının Gelecek Model Projeksiyonları Açısından Değerlendirilmesi,” 30 Haziran'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Tuğba Öztürk ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

İklim Kafe Konuşmaları 15 - Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onbeşincisi “Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler,” 26 Nisan'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Benek Çinçik ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 14 - Türkiye'de Kalkınmacılığı Gıda-Tarım Ekseninde Okumak

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın ondördüncüsü “Türkiye’de Kalkınmacılığı Gıda-Tarım Ekseninde Okumak,” 10 Şubat 2021'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Fikret Adaman ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 13 - Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onüçüncüsü “​​​Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi,” 16 Aralık 2020'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sinan Erensü ile gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 12 – COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

İklim Kafe Konuşmalarının onikincisi, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” konulu konuşmasıyla 17 Haziran 2020’de gerçekleşti. İzlemek için lütfen tıklayınız.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 11 – Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul

İklim Kafe Konuşmalarının onbirincisi, Ethemcan Turhan’ın “Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul” konulu konuşmasıyla 22 Nisan 2020’de gerçekleşti. İzlemek için buraya tıklayınız.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 10 – Türkiye'nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak

İklim Kafe Konuşmalarının onuncusu, Begüm Özkaynak’ın “Türkiye’nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak” konulu konuşmasıyla 12 Şubat 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 9 – Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak

İklim Kafe Konuşmalarının dokuzuncusu Cem İskender Aydın’ın "Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak" konulu konuşmasıyla 2 Ekim 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 8 – Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak

İklim Kafe Konuşmalarının sekizincisi, Ender Peker’in “Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak” konulu konuşmasıyla 8 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 7 – Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler

İklim Kafe Konuşmalarının yedincisi, Ayşe Uyduranoğlu’nun “Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler” konulu konuşmasıyla 6 Mart 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 6 – Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi

İklim Kafe Konuşmalarının altıncısı, Ahmet Atıl Aşıcı’nın “Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi” konulu konuşmasıyla 9 Ocak 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 5 – İnsan Kökenli İklim Değişikliğinin Bilimi: Tarihsel bir Bakış

İklim Kafe Konuşmalarının beşincisi, Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes’ın “İnsan Kökenli İklim Değişikliğinin Bilimi: Tarihsel bir Bakış” konulu konuşmasıyla 3 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 4 – İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri

İklim Kafe Konuşmalarının dördüncüsü, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı’nın “İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri” konulu konuşmasıyla 6 Haziran 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 3 – Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri

İklim Kafe Konuşmalarının üçüncüsü, Hande Paker ve Baran Alp Uncu’nun “Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri” konulu konuşmalarıyla 4 Nisan 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 2 – Çiftçiler İklim Değişikliğine Nasıl Uyum Sağlıyor?

İklim Kafe Konuşmaları serisinin ikincisi, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Barış Karapınar’ın “Çiftçiler iklim değişikliğine nasıl uyum sağlıyor? 700 çiftçiyle yapılan anket sonuçları” başlıklı konuşmasıyla, 6 Şubat 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

 

 

İklim Kafe Konuşmaları 1 - İklim Modelleri: Geleceğin İklimini Öngörürken Güvenilir Olan ve Olmayan Modelleri Nasıl Ayırt Edebiliriz?

İklim Kafe Konuşmaları serisinin birincisi, Levent Kurnaz'ın “İklim Modelleri: Geleceğin İklimini Öngörürken Güvenilir Olan ve Olmayan Modelleri Nasıl Ayırt Edebiliriz?” başlıklı konuşmasıyla, 6 Aralık 2017’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.