TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

İNCİ ÜNAL icon down
İnci Ünal
İnci Ünal
İdari İşler & Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Görevlisi

İnci Ünal, Temmuz 2018 itibariyle İPM’nin İdari İşler & Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini, Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji ile Medya ve Görsel Sanatlar bölümleriyle çift anadal, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümüyle yandal yaparak 2016 yılında tamamlamıştır. 2014 yılında Erasmus değişim programı kapsamında Almanya’da Eberhard Karls University of Tübingen’de eğitim görmüştür. 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek lisans derecesini alan İnci Ünal, “Olasılıklar Akademileri: Türkiye’deki Entelektüel Alan, Sosyal Hareketler ve Bilgi Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı tezi ile dayanışma akademileri ve 1980lerdeki Ekin BİLAR oluşumunu incelemiştir.