TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hakkımızda icon down

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

İstanbul Politikalar Merkezi–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, politik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ortaklığın kuruluş amacı, küreselleşen dünyada bilgi sahibi olma ve 21. yüzyılın koşullarıyla yüzleşebilmek için fikir ve insan alışverişinin önkoşul olduğu inancından kaynaklanmaktadır.

 

Girişim, 5 Temmuz 2011’de, Sabancı Üniversitesi rektörü ve Stiftung Mercator başkanı tarafından imzalanan çerçeve anlaşmasıyla meşruiyetini kazanmıştır.  1 Ocak 2012 itibariyle İPM-Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi çalışmalarına resmi olarak başlamıştır.

 

Girişim, Avrupa bağlamında ve küresel ölçekte Türkiye ve Almanya’nın geleceği konusunda kurucu tarafların önemli olduğuna inandığı AB/Almanya-Türkiye İlişkileri ve İklim Değişikliği alanlarına odaklanmaktadır. İki işbirliği alanından ilki olan AB/Almanya-Türkiye İlişkileri kapsamında Girişim, araştırma, savunuculuk, fikir ve uzman değişimi yoluyla AB-Almanya-Türkiye ortaklığını güçlendirerek Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğiyle sonuçlanması hedeflenen müzakerelere ivme kazandırmayı amaçlar. Türkiye’nin Avrupa’daki imajının güçlendirilmesi ve Türkiye’deki AB algısına sürdürülebilir katkı sağlanması bir diğer hedeftir.

 

İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi, İklim Değişikliği sonucunda karşılaşılacak sorunlarla baş edebilmek için uluslararası bir işbirliği gerektiğinin bilincindedir. İklim değişikliği alt başlıklarından birisi olan enerji konusu, Girişim’in ana tema başlıklarındandır. Ayrıca, akademik araştırma, savunu, insan ve fikir değişimi yoluyla iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarının ve milli ekonomilerin yeşil teknoloji ve yenilenebilir enerji üzerine olası yatırımlarının artırılması konularının öneminin vurgulanması da amaçlanmaktadır.

 

Girişimin en önemli unsuru olan Mercator-İPM Araşrtırma Bursu Programı kapsamında iki işbirliği alanında çalışmalar yapacak ve Girişime katkı sağlayacak araştırmacılara burs verilmektedir. Araştırma bursu programının amacı, işbirliği alanlarında uzmanlaşan uluslararası akademisyen ve uygulayıcıların Türkiye’de araştırma yapması ve araştırma çıktılarını İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kurumsal kimliği altında kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Program; kamu yararına, akademik topluluğun araştırma ve ilgi alanlarına katkı vermeye ve karar alıcıların bilgilendirilmesine büyük önem atfetmektedir. Araştırmacılar, bağımsız bir jüri tarafından seçilmektedir. Burslar 6-12 ay süreyle verilmekte ve maaş, yol masrafı ve aile güvencesini kapsamaktadır.

 

Kurucu taraflar hakkında:

 

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Tuzla’da Sabancı Vakfı tarafından kuruldu. 1999-2000 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etti. Sabancı Üniversitesi, kuruluşundan bu yana, yetkin ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek; bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına katkıda bulunmak misyonu doğrultusunda çalışmaktadır. Sabancı Üniversitesi, “Eğitim”, “Öğretim”, “Araştırma” alanlarındaki çalışmalarıyla toplumla doğrudan etkileşime geçerek toplumun mevcut ve geleceğe dönük ihtiyaçlarını kavramaya ve bu ihtiyaçları gidermeye çalışmaktadır.

 

Stiftung Mercator Almanya’daki en büyük özel vakıflardan birisidir. Entegrasyon, iklim değişikliği, sanat eğitimi gibi tematik alanlarda tanımlanmış somut hedefleri bulunan Mercator, bu hedeflere sosyo-politik savunuculuk ve uygulamalı çalışmaların birleşimi ile ulaşmayı amaçlamaktadır. Stiftung Mercator doğa bilimleri ve beşeri bilimler, eğitim ve uluslararası ilişkiler merkezlerinde kendi projelerini yürütmekte, dış projeleri desteklemekte ve bu çalışmalarına girişimci, profesyonel ve uluslararası bir yaklaşım getirmektedir.