TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

JAN SCHİERKOLK icon down
Jan Schierkolk
Jan Schierkolk
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Jan Schierkolk, uluslararası ve kültürlerarası köprüler kurmanın yanı sıra gençlerin topluma bağlı bireyler olmaları için güçlendirilmelerine odaklanan bir eğitimci ve sosyal girişimcidir. Schierkolk, Mercator-İPM araştırmacısı olmadan önce Türkiye, Almanya ve diğer ülkelerdeki dezavantajlı faydalanıcılar (özellikle göçmenler ve mülteciler) için çeşitli kapsayıcılık ve eğitim projeleri üzerinde çalışmıştır. Gençlik çalışmaları, gönüllülük, sosyal girişimciliğin teşviki ve bu konularda uluslararası ortaklıklar üzerine çeşitli STK’lar ve belediyelerle iş birliği yapmıştır. Almanya, Frankfurt'ta doğup büyüyen Schierkolk, son 15 yılda birçok ülkede eğitim görmüş ve çeşitli konularda çalışmıştır. Cenevre Uluslararası ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (IHEID) Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans, Passau Üniversitesi Yönetişim ve Kamu Politikası bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda, Boğaziçi ve Texas A&M Üniversiteleri’nde kısa dönemli çalışmalarda bulunmuştur.

Türkiye’de ilk kez 2007 yılında yaşamış olan Schierkolk, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde son zamanlarda yaşanan gelgitlerine birinci elden tanık olmuştur. Günümüzde, tüm zorluklarına karşın herkes için yararlı bir uzlaşmanın dürüst, ilkeli, önyargısız, kapsayıcı ve aşağıdan yukarıya bir destekle mümkün olduğuna inanmaktadır.

Proje: “AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi”

Bu proje, Türkiye ve AB, özellikle Almanya arasındaki ilişkide katılımcı yaklaşımları ve belediyelerin ve uluslararası ortaklıklarının bu yaklaşımları nasıl kolaylaştırabileceğini incelemektedir. Belediyeler, ilgili kuruluşlar ve tarafları temsil eden sivil toplum aktörleriyle iletişimi kolaylaştırarak anlamlı ve sürdürülebilir bir ilişki yaratmak için geçmiş deneyimler, güncel istekler ve potansiyeller belirlenecek ve incelenecektir. Proje boyunca COVID-19 ile ilgili güncel zorluklara ve gençlerin ihtiyaç ile isteklerine özellikle dikkat edilecektir.

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2020/21 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik aramıza katıldılar.

Ahmet Atıl Aşıcı | İklim Kriziyle Mücadelede Türkiye için Yeşil Yeni Düzen

David Samuel Williams | Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli

Elena Dück | Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı

Jan Schierkolk | AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi

Karolína Augustová | AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri

Michael Kaeding | Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma

Özge Geyik | İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.