TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

JAN SCHİERKOLK icon down
Jan Schierkolk
Jan Schierkolk
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Jan Schierkolk, uluslararası ve kültürlerarası köprüler kurmanın yanı sıra gençlerin topluma bağlı bireyler olmaları için güçlendirilmelerine odaklanan bir eğitimci ve sosyal girişimcidir. Schierkolk, Mercator-İPM Araştırmacısı olmadan önce Türkiye, Almanya ve diğer ülkelerdeki dezavantajlı faydalanıcılar (göçmenler ve mülteciler dahil olmak üzere) için çeşitli kapsayıcılık ve eğitim projeleri üzerinde çalışmıştır. Sosyal girişimciliğin teşviki ve uluslararası şehir ortaklıklarının katılımcı forumlar olma potansiyeli üzerine çeşitli STK’lar ve belediyelerle işbirliği yapmıştır.

Türkiye’de ilk kez 2007 yılında yaşamış olan Schierkolk, Türkiye’nin AB ile ilişkisinin gelgitlerine birinci elden tanık olmuştur. Günümüzde, zorluklarına karşın gerçek yakınlaşmanın, dürüst ve ilkeli, ancak önyargısız, kapsayıcı ve aşağıdan yukarıya bir şekilde desteklendiğinde mümkün olduğuna inanmaktadır. Almanya, Frankfurt'ta doğup büyüyen Schierkolk, son 15 yılda çeşitli bağlamlarda, ülkelerde ve bölgelerde eğitim görmüş ve çalışmıştır. Cenevre Uluslararası ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (IHEID) Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans, Passau Üniversitesi Yönetişim ve Kamu Politikası bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda, Boğaziçi ve Texas A&M Üniversiteleri’nde kısa dönemli çalışmalarda bulunmuştur.

Proje: “AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi”

Bu proje, Türkiye-AB ilişkilerine katılımcı yaklaşımlara ve belediyelerin ve uluslararası ortaklıklarının bu yaklaşımları nasıl etkinleştirip kolaylaştırabileceğine odaklanmaktadır. İlk olarak, özellikle COVID-19 ile ilgili mevcut zorluklara ve fırsatlara ve çeşitli paydaşların uygun şekilde dahil edilmesine göre aşağıdaki unsurları güncelleyen ve uyarlayan bir başlangıç aşamasıyla başlayacaktır. Destekleyici yapılar/programlar, örnekler ve önceki ve mevcut belediye iş birliklerinin sonuçları, özellikle sivil toplum ve gençlerin katılımı göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bunu yaparken, özellikle göç alanında AB ve/veya Alman hükümeti tarafından finanse edilen projeler dahil edilecek, ancak bunlarla da sınırlı kalınmayacaktır. İlgili vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler/belediye başkanları ve onların bağlantıları ve kurumsal ortaklıkların destekçileri arasından uygun muhataplarla mülakat veya farklı yöntemlerde iletişim için temasa geçilecek veya kendi inisiyatifleri ile proje uygulayıcılarına ulaşmaları desteklenecektir. Bulgular ve fikirler derlenerek, uygun biçimlerde dağıtılacak ve çeşitli (olası) paydaşlarla (kamuya açık olarak) tartışılacaktır.

Projenin temel hedefleri, paydaşlar arasında diyaloğu kolaylaştırmak, katılımcı ortaklıkların teşviki ile sağlıklı ve yenilikçi politika oluşturmaya katkıda bulunmak ve zorluklar, geçmiş başarılar ve gelecek dönemlerdeki imkanlar hakkında farkındalık yaratmaktır. Proje boyunca, daha genç bir kitleye ulaşmaya ve onları dahil etmeye özellikle dikkat edilecektir.