TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

JANNES TESSMANN icon down
Jannes Tessmann
Jannes Tessmann
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Jannes Tessmann, küresel endüstrilerin yönetişimi üzerine çalışan bir siyaset bilimcidir. Araştırmaları, devlet ve özel sektör kurumlarının küresel olarak dağılmış üretim ağlarını nasıl düzenlediğini ve bu kamu ile özel yönetimlerinin birbirleri ile nasıl etkileşim içinde olduğunu inceler. Bölgesel odağı ise Batı Afrika, Hindistan ve Türkiye üzerinedir. Akademik kariyeri boyunca araştırmalarını Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) için çeşitli danışmanlık aktivitelerinde ve Clean Clothes Campaign Turkey gibi işçi hakları savunma gruplarında uygulamıştır.

Tessmann, Köln ve İstanbul’da eğitim görmüştür ve Köln Üniversitesi’nde Hans-Böckler Derneği’nden bir burs ile doktorasına başlamıştır. Doktorası için Fildişi Sahilleri ve Hindistan’da misafir araştırmacı olduğu Tamil Nadu Agricultural University’de saha çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Proje: “AB-Türkiye Konfeksiyon Değer Zincirlerinde Çok Ölçülü İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonu için Zorluklar ve Potansiyeller”

Türk hazır giyim sektörü Suriyeli mülteciler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Fabrikalarda şu an 400.000'den fazla Suriyelinin çalıştığı ve bu kişilerden en az yüzde 90'ının gayri resmi olarak istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Bunun Türkiye ve AB-Türkiye ilişkileri için önemli sosyal ve ekonomik etkileri vardır. Mülteci işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirme zorunluluklarının yanı sıra, Türk politika yapıcıları, Türk vatandaşları arasında, Suriyelilerin Türk işgücü piyasalarına girmesinin iş kıtlığına ve ücretlerde aşağı yönlü baskıya yol açtığına dair korkulara da değinmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca, AB'nin hazır giyim markaları, mültecilerin, AB'nin üçüncü büyük giyim üreticisi olan Türkiye'de istismar edilmemesi için baskı altına girmiştir.

Bu çerçevede, bu proje, AB temelli giyim markaları, Türk sanayi temsilcileri ve politika belirleyiciler arasındaki işbirliğine dayalı bir çabada mülteci işçilere yönelik yasal istihdam olanaklarının nasıl geliştirilebileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir çözümler bulmak için sektör temsilcileri ve politika yapıcılar ile yapılan görüşmeler iki temel soruyu ele alıyor: Türkiye-AB konfeksiyon değer zincirlerinde mültecilerin resmi işyeri entegrasyonu için zorluklar ve potansiyeller nelerdir? Düzenleyici reformlar, mülteci işçilerin Türk hazır giyim endüstrisine resmi entegrasyonunu nasıl destekleyebilir?

COVID-19 Pandemisi Esnasında Suriyeli Tekstil İşçileri: Türkiye ve AB Arasında Yakın İşbirliği için Bir Örnek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Jannes Tessmann’ın “COVID-19 Pandemisi Esnasında Suriyeli Tekstil İşçileri: Türkiye ve AB Arasında Yakın İşbirliği için Bir Örnek (Syrian Textile Workers Amid the COVID-19 Pandemic: A Case for Closer Cooperation between Turkey and the EU)” başlıklı politika notu Haziran 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2018/19 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın, Annegret Warth, Jannes Tessmann, Ender Peker, Maissam Nimer, Yohanan Benhaim, ve Joanna Krzeminska aramıza katıldılar.

Cem İskender Aydın | Katılımcı Çok-kriterli Değerlendirme Çerçevelerini Kullanarak Çok-düzeyli Yönetişimi Değerlendirmek: Türkiye’deki Rüzgar Santrali Çatışmaları

Annegret Warth | Gençlik Çalışmalarında Belediyeler?! Türkiye’deki Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetişim Yapılarının Analizi

Jannes Tessmann | AB-Türkiye Giysi Tedarik Zincirinde Çok Ölçekli İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonunda Zorluklar ve Olasılıklar

Ender Peker | Türkiye’de İklime Duyarlı Kent Gelişimi için Uygulanabilir Bilgi Üretmek

Maissam Nimer | Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Yohanan Benhaim | Türkiye’deki İş İnsanları ve Irak Savaşı: Ticaret ve İnşaat Sektörlerine Etkileri ve Beklentiler

 Joanna Krzeminska | İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar- Kültürel Eğitim Yoluyla Genç Mültecileri Kapsama

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı

İPM ve Girişim'in ortaklığında Alman parlamenterlerle düzenlenen ''Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı'' Fuat Keyman, Anne Duncker, Jannes Tessman, Atila Eralp, Özcan Mutlu ve Ebru Voyvoda'nın katılımıyla İPM'de 6 Ekim'de gerçekleşti.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

 

Mülteci Kapsayıcılığının Boyutlarını Araştırmak: Sosyal Yapılar, Kurumlar ve Stratejiler

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacıları Maissam Nimer ve Jannes Tessmann’ın düzenlediği “Mülteci Kapsayıcılığının Boyutlarını Araştırmak: Sosyal Yapılar, Kurumlar ve Stratejiler (Exploring the Dimensions of Refugee Inclusion: Social Structures, Institutions and Strategies Conference)” konferansı 28-29 Kasım 2019’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti.

Konferansın “Bakışı Değiştirmek: Kapsayıcılık ve Toplumsal Uyumun Ötesinde, Mülteci-Mülteci İlişkiselliğine Doğru” başlıklı ana konuşması, University College London’dan Elena Fiddian-Qasmiyeh tarafından 28 Kasım’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti. Konferansın “‘Kapsayıcılığı’ Yeniden Düşünmek: Sömürgecilik, Ataerkillik ve ‘Mülteci Kapsayıcılığı’ Projelerindeki Yönetici Bakışı” başlıklı ikinci ana konuşması, Central European Üniversitesi’nden Prem Kumar Rajaram tarafından 29 Kasım’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.