TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

JOANNA KRZEMİŃSKA icon down
Joanna Krzemińska
Joanna Krzemińska
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Joanna Krzemińska, Free University of Berlin’de Drama Sanatları ve Sosyal ve Kültürel Antropoloji dalında lisans ve Kültürlerarası Eğitim dalında yüksek lisans eğitimi almıştır. Aldığı eğitimler ışığında çeşitlilik, kapsayıcılık ve kültürler arası eğitim konularına odaklanan disiplinler arası araştırma yaklaşımlarını benimsemiştir.

Çalışmalarını tamamladıktan sonra, gençlik değişimi, kültürler arası öğrenme ve mülteci entegrasyonu alanlarında Almanya, Polonya, Belçika ve Türkiye’de yer lan sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve kamu kurumları için gönüllü olarak çalışmıştır.

Krzemińska şu anda, kültürel eğitimin Alman okul sistemlerine dahil edilmesini destekleyen “Yaratıcı Potansiyeller” programının bir parçası olan Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg’un bölge yöneticisi olarak çalışmaktadır. Krzemińska’nın çalışmalarının tematik odak noktalarından biri genç mültecilerin sanatsal-yaratıcı ve kültürel öğrenme süreçlerine dahil edilmesidir.

Proje: “İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar – Genç Mültecilerin Kültür Eğitimi Yoluyla Kaynaştırılması”

Şu anda 1.2 milyon okul çağındaki Suriyeli mülteci çocuk Türkiye’de yaşıyor, 600.000′den fazlası örgün eğitim kurumlarına kayıtlı. Mülteci çocukların Türkiye eğitim sistemine entegrasyonu, başarılı bir sosyal katılım için gerekli olan uzun vadeli bir önlemdir. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası aktörler, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin eğitimini devlet okulu sistemine entegre ederek genişletmek için sürekli çalışmaktadır.

Türkiye’deki okul çağındaki Suriyeli mülteciler için eğitim politikalarına değinen bu araştırma projesi, Türkiye’deki ilkokullara kayıtlı mülteci öğrencilere yönelik kapsayıcı kültürel öğrenme süreçlerinin oluşturulması için mevcut ve uzun vadeli kalkınma stratejilerini incelemektedir. Projenin temel amaçlarından biri de, mülteci çocuklara ve okul arkadaşlarına kapsayıcı öğrenme alanları için fırsatlar yaratmak amacıyla okullardaki zorlu koşulların ele alınmasında kültür kurumları ve müfredat dışı ortaklar / “kültürel konumlar” için potansiyel rollerin araştırılmasıdır. Kültürel eğitim ortaklarının üstlenebileceği rolleri araştırmaya ek olarak, projenin bir başka amacı da kentsel Türk ve Alman ilkokullarındaki sürdürülebilir ve uzun vadeli kültürel eğitim süreçleri için gelecek vizyonlarını belirlemektir.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2018/19 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın, Annegret Warth, Jannes Tessmann, Ender Peker, Maissam Nimer, Yohanan Benhaim, ve Joanna Krzeminska aramıza katıldılar.

Cem İskender Aydın | Katılımcı Çok-kriterli Değerlendirme Çerçevelerini Kullanarak Çok-düzeyli Yönetişimi Değerlendirmek: Türkiye’deki Rüzgar Santrali Çatışmaları

Annegret Warth | Gençlik Çalışmalarında Belediyeler?! Türkiye’deki Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetişim Yapılarının Analizi

Jannes Tessmann | AB-Türkiye Giysi Tedarik Zincirinde Çok Ölçekli İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonunda Zorluklar ve Olasılıklar

Ender Peker | Türkiye’de İklime Duyarlı Kent Gelişimi için Uygulanabilir Bilgi Üretmek

Maissam Nimer | Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Yohanan Benhaim | Türkiye’deki İş İnsanları ve Irak Savaşı: Ticaret ve İnşaat Sektörlerine Etkileri ve Beklentiler

 Joanna Krzeminska | İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar- Kültürel Eğitim Yoluyla Genç Mültecileri Kapsama

İlkokullarda Mülteciler için Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğiyle Okullarda Sosyal Uyumu Artırma Çalıştayı

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Joanna Krzeminska’nın düzenlediği “İlkokullarda Mülteciler için Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğiyle Okullarda Sosyal Uyumu Artırma (Primary Schools and Refugee Inclusion: Improving Social Cohesion in Schools with Art, Cultural & Civil Partners in the Community)” başlıklı çalıştay, 19 Haziran 2019’da İKSV Alt Kat’ta gerçekleşti.

Çalıştay, Eğitim Reformu Girişimi’nden Burcu Meltem Arık, Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’ndan Ebru Kılıç Arguç ve Tulane Üniversitesi’nden Zülal Fazlıoğlu Akın’ın bilgilendirme sunumlarıyla başladı.

İyi uygulamalar sunumları ise İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı, Small Projects Istanbul/ Zeytin Ağacı Derneği, Koç Üniversitesi KUGlobalAid Gönüllüleri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Çağdaş Drama Derneği, Yuva Derneği / Goethe Institute ve Maya Vakfı tarafından yapıldı.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.