TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

KAROLÍNA AUGUSTOVÁ icon down
Karolína Augustová
Karolína Augustová
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Karolína Augustová, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki doktorasını, Avrupa Birliği'nin Bosna-Hersek sınırındaki mültecilere yönelik sınır şiddetiyle ilgili bir tezle Aston Üniversitesi’nde (Birmingham, İngiltere) tamamlamıştır. 2019 yılında Lübnan, Beyrut’taki Lübnan Amerikan Üniversitesi Göç Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Augustová’nın araştırması, Avrupa Birliği’nin dışsallaştırması ve sınır siyasetiyle bağlantılı olmak üzere Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’deki mültecilerin günlük sınır şiddeti deneyimlerini incelemektedir. Çeşitli şiddet biçimlerinin (doğrudan / yapısal / kültürel) sınırlar boyunca gündelik sosyal süreçleri nasıl etkilediğine ve sınır şiddetinde kesişimselliğin (erkeklik ve ırkın diğer alanlarla kesişimi gibi) oynadığı rollere odaklanmaktadır. Araştırmalarında kalitatif metodoloji, etnografik saha çalışmaları ve katılımcı yöntemleri (mülteci kamplarında akademisyen aktivizmi ve katılımcı fotoğrafçılık gibi) kullanmaktadır.

Yüksek lisansını Aston Üniversitesi’nde (İngiltere) ve lisansını Charles Üniversitesi’nde (Çek Cumhuriyeti) tamamlayan Augustová’nın önceki araştırmaları, Sovyet sonrası ve Güneydoğu Avrupa bağlamlarında mikropolitikaya odaklanmıştır: Çek Cumhuriyeti’nde kadınların evsiz kalma risklerini, Ukrayna kurumsal bakımı içindeki engelli gençlerin insan haklarını, ve “Balkan Rotası” boyunca erkek mültecilerin izinsiz sınır geçişlerini incelemiştir.

Proje: “AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri”

Uluslararası ilişkiler ve sosyoloji eksenindeki bu disiplinlerarası araştırma projesi, Avrupa Birliği’nin dış sınır yönetimi bağlamında, Türkiye’deki sığınma ve sınır uygulamalarının mültecilerin gündelik hareketliliklerini ve şiddet deneyimlerini yerel düzeyde nasıl etkilediğini araştıracaktır. Önceki bilimsel bulgular, AB üyesi olmayan bir ülke olarak Türkiye’nin AB içindeki göçmen ve mültecilerin sınır süreçleri üzerinde sadece etkili olmakla kalmayıp aynı zamanda bu süreçlerden doğrudan etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle Türkiye, göç bağlamında AB’nin dışsallaştırma siyasetini inceleyen çeşitli çalışmaların araştırma odağında yer almıştır. Ancak bilimsel araştırmalar, AB’nin dış sınır yönetiminin temel araçları ve etkileri olan çeşitli şiddet türlerinin, mültecilerin Türkiye’deki yolculukları sırasındaki gündelik kararlarına, pratiklerine ve ilişkilerine olan etkisini değerlendirmekte yetersiz kalmıştır. Bahsedilen inceleme eksikliğini ele almak için bu çalışmada, Türkiye’deki mültecilerin gündelik şiddet deneyimleri ile siyasi ve STK elitlerinin perspektiflerinden AB-Türkiye göç müzakerelerini incelenecek; mikro ve makro düzeylerin temelde birbirleri ile nasıl bağlantılı olduğu araştırılacaktır. Bunun için, katılımcı gözlemi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gibi kalitatif araştırma yöntemleri kullanılacaktır. Kamusal ve siyasi erişimi ele alırken, bu araştırma, akademinin ötesinde halk, politika yapıcılar ve aktivistlerle temasa geçmeyi amaçlamaktadır.

AYS Special: Being Recruited by Smugglers

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "AYS Special: Being Recruited by Smugglers" başlıklı analizi 4 Ocak 2019'da Are You Syrious'da yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

AYS Special: Violent Year for Refugees at the EU Borders

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "AYS Special: Violent Year for Refugees at the EU Borders" başlıklı analizi 1 Ocak 2019'da Are You Syrious'da yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

The Violent Reality of the EU border: Police Brutality in the Balkans

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova, Thom Davies, Arshad Isakjee ve Jelena Obradovic-Wochnik'nın "The Violent Reality of the EU border: Police Brutality in the Balkans" başlıklı analizi 23 Ekim 2018'de Open Democracy'de yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

In Squats by the Serbian Border, Young Men Trying to Enter the EU Live in Dangerous Limbo

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "In Squats by the Serbian Border, Young Men Trying to Enter the EU Live in Dangerous Limbo" başlıklı analizi Mayıs 2018'de The Conversation'da yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2020/21 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik aramıza katıldılar.

Ahmet Atıl Aşıcı | İklim Kriziyle Mücadelede Türkiye için Yeşil Yeni Düzen

David Samuel Williams | Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli

Elena Dück | Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı

Jan Schierkolk | AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi

Karolína Augustová | AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri

Michael Kaeding | Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma

Özge Geyik | İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.