TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

KAROLÍNA AUGUSTOVÁ icon down
Karolína Augustová
Karolína Augustová
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Karolína Augustová, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki doktorasını, Avrupa Birliği'nin Bosna-Hersek sınırındaki mültecilere yönelik sınır şiddetiyle ilgili bir tezle Aston Üniversitesi’nde (Birmingham, İngiltere) tamamlamıştır. 2019 yılında Lübnan, Beyrut’taki Lübnan Amerikan Üniversitesi Göç Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Yüksek lisansını Aston Üniversitesi’nde (İngiltere) ve lisansını Charles Üniversitesi’nde (Çek Cumhuriyeti) tamamlayan Augustová’nın önceki araştırmaları, Sovyet sonrası ve Güneydoğu Avrupa bağlamlarında mikropolitikaya odaklanmıştır: Çek Cumhuriyeti’nde kadınların evsiz kalma risklerini, Ukrayna kurumsal bakımı içindeki engelli gençlerin insan haklarını, ve “Balkan Rotası” boyunca erkek mültecilerin izinsiz sınır geçişlerini incelemiştir.

Proje: “AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye-İran Sınırındaki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Etkileri”

Uluslararası ilişkiler ve sosyoloji eksenindeki bu disiplinlerarası araştırma projesi, Avrupa Birliği’nin dış sınır yönetimi bağlamında, Türkiye’deki sığınma ve sınır uygulamalarının mültecilerin gündelik hareketliliklerini yerel düzeyde nasıl etkilediğini araştıracaktır. Önceki bilimsel bulgular, AB üyesi olmayan bir ülke olarak Türkiye’nin AB içindeki göçmen ve mültecilerin sınır süreçleri üzerinde etkili olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu süreçlerden doğrudan etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle Türkiye, göç bağlamında AB’nin Yunanistan ile batı sınırları boyunca dışsallaştırma politikasını inceleyen çeşitli çalışmaların araştırma odağında yer almıştır. Ancak bilimsel araştırmalar, AB’nin dış sınır yönetiminin temel araç ve etkilerinin göçmenlerin Türkiye’nin doğu sınırlarındaki yolculukları sırasındaki gündelik kararlarına, pratiklerine ve ilişkilerine olan etkisini değerlendirmekte yetersiz kalmıştır. Bahsedilen inceleme eksikliğini ele almak için bu çalışma, AB-Türkiye iş birliğinin Türkiye-İran sınırı boyunca göç ve sınır yönetimini nasıl etkilediğini saptayacak ve göçmenlerin bölgedeki günlük hareketliliğini inceleyecektir. Bunun için, Van'da katılımcı gözlemlerinin yanı sıra göçmenler, STK’lar, AB ve Türkiye devlet yetkilileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler dahil olmak üzere kalitatif araştırma yöntemleri kullanılacaktır.

Taliban'ın Afganistan'ı Ele Geçirmesinden Sonra Türkiye'nin Doğusundaki Sınır Manzarası

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolína Augustová'nın "Taliban'ın Afganistan'ı Ele Geçirmesinden Sonra Türkiye'nin Doğusundaki Sınır Manzarası (The Border Landscape in Eastern Turkey After the Taliban's Takeover of Afghanistan)" başlıklı analizi Eylül 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

AB-Türkiye İşbirliğinin İran-Türkiye Sınırındaki Göçe Etkileri

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolína Augustová'nın "AB-Türkiye İşbirliğinin İran-Türkiye Sınırındaki Göçe Etkileri (Impacts of EU-Turkey Cooperation on Migration Along the Iran-Turkey Border)" başlıklı politika notu Mayıs 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Karolina Augustova ve Magdalena Kirchner ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Afghanistan in Transition: Implications for Turkey

Geride Kalan Afganların Eski Hikayesi

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "Geride Kalan Afganların Eski Hikayesi (The Old Story of Afghans Left Behind)" başlıklı yazısı 19 Ağustos 2021'de kosovotwopointzero.com'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Taliban'dan kaçan Afganlar Türkiye'de ölüm, sınır dışı ve geri gönderimler ile karşı karşıya

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "Taliban'dan kaçan Afganlar Türkiye'de ölüm, sınır dışı ve geri gönderimler ile karşı karşıya (Afghans fleeing the Taliban face death, deportation and push-backs in Turkey)" başlıklı yazısı 15 Temmuz 2021'de openDemocracy'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

AYS Special: Being Recruited by Smugglers

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "AYS Special: Being Recruited by Smugglers" başlıklı analizi 4 Ocak 2019'da Are You Syrious'da yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

AYS Special: Violent Year for Refugees at the EU Borders

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "AYS Special: Violent Year for Refugees at the EU Borders" başlıklı analizi 1 Ocak 2019'da Are You Syrious'da yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

The Violent Reality of the EU border: Police Brutality in the Balkans

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova, Thom Davies, Arshad Isakjee ve Jelena Obradovic-Wochnik'nın "The Violent Reality of the EU border: Police Brutality in the Balkans" başlıklı analizi 23 Ekim 2018'de Open Democracy'de yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

In Squats by the Serbian Border, Young Men Trying to Enter the EU Live in Dangerous Limbo

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın "In Squats by the Serbian Border, Young Men Trying to Enter the EU Live in Dangerous Limbo" başlıklı analizi Mayıs 2018'de The Conversation'da yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2020/21 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik aramıza katıldılar.

Ahmet Atıl Aşıcı | İklim Kriziyle Mücadelede Türkiye için Yeşil Yeni Düzen

David Samuel Williams | Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli

Elena Dück | Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı

Jan Schierkolk | AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi

Karolína Augustová | AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri

Michael Kaeding | Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma

Özge Geyik | İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması

AB'nin Sınırını Dışsallaştırması: Taliban Yönetimindeki Afganistan'dan Göçün Etkileri

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamında 2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın girişimiyle Aston Üniversitesi ile ortak düzenlenen "AB'nin Sınırını Dışsallaştırması: Taliban Yönetimindeki Afganistan'dan Göçün Etkileri başlıklı yuvarlak masa toplantısı 17 Mart'ta gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit ve Karolina Augustova ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "European Union's Migration Controls in Turkey and Beyond" başlıklı 81. bölümüne Karolina Augustova ve Senem Aydın-Düzgit katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Karolina Augustova ve Magdalena Kirchner ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Afghanistan in Transition: Implications for Turkey" başlıklı 73. bölümüne Karolina Augustova ve Magdalena Kirchner katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.