TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

KEMAL DERVİŞ icon down
Kemal Derviş
Kemal Derviş
Kıdemli Danışman

Brookings Enstitüsü Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Kıdemli Uzmanı ve Edward M. Bernstein Uzmanı olan Kemal Derviş, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Danışmanı’dır. Derviş, Nisan 2009-Kasım 2017 yılları arasında Brookings Enstitüsü Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Başkan Yardımcısı ve Direktörü olarak görev yapmıştır. Öncesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığını yürüten Derviş, aynı zamanda ülke düzeyinde kalkınma konuları üzerine çalışan tüm BM fon, program ve departmanlarının başkanlarının oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu’na başkanlık etmiştir. 2001-2002 yıllarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarı görevini yürütmüştür. Paris Bosphorus Enstitüsü (Institut du Bosphore), Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED), Center for Global Development, Office Chérifien des Phosphates ve Criteria Caixa dâhil olmak üzere çeşitli kurumların danışma kurulu üyesidir. Çalışmalarında küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, Avrupa çalışmaları, kalkınma ve uluslararası kurumlara odaklanmaktadır.

Kemal Derviş, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmadan önce, 1996-2000 yılları arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika komisyonu başkan yardımcısı ve 2000 yılından itibaren Yoksullukla Mücadele ve İktisadi Yönetim komisyonu başkan yardımcısı olmak üzere kariyerinin 22 yılında Dünya Bankası’nda görev aldı. Görevi boyunca, ayrıca, Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrası Doğu Avrupa’nın dönüşümü, oluşturulan piyasalarda ticaret ve finans sektörü ve Bosna’nın yeniden inşası konularını yönetti.

2002 – 2005 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İstanbul’u temsil eden Derviş, bu dönemde Avrupa’nın Geleceği Konvansiyonu’nun iki Türk temsilcisinden biri olmuştur. Daha sonra, Küresel İlericiler Forumu (the Global Progressive Forum), İlerici Yönetişim Ağı (the Progressive Governance Network), Küresel Kamu Mallarına Yönelik Görev Gücü (the Task Force on Global Public Goods) ve Dünya Bankası’nın desteklediği Büyüme ve Kalkınma Komisyonu’nun (the Commission on Growth and Development) aralarında bulunduğu birçok uluslararası ve Avrupa’daki özel görev ve ağlarda yer almıştır.

Akademik dergilerde ve güncel konularda yazdığı çok sayıda makalesi yayımlanan Derviş, aylık olarak Project Syndicate’te yazmaktadır. Bu makalelerin kapsamlı bir derlemesi, “Reflection on Progress: Essays on the Global Political Economy (İlerleme Üzerine Düşünme: Küresel Politik Ekonomi Üzerine Denemeler)” başlığıyla Brookings Press tarafından yayımlanmıştır. Yine Brookings Press tarafından yayımlanan Inequality in America (Amerika’da Eşitsizlik) ve Asia and Policymaking for the Global Economy (Küresel Ekonomi için Asya ve Siyasa Yapımı) gibi önemli kitap ve yayınların eşyazarı ve eşeditörlüğünü üstlenmiştir. Küresel ekonomik yönetişim hakkındaki kitabı A Better Globalization 2005 yılında yayımlanmıştır.

Derviş, doktorasını Princeton Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve lisans derecelerini ise London School of Economics’te Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders vermeye başlayan Derviş, 1970'lerin sonunda Princeton Üniversitesi’nde ve 2009-2015 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Biden Dünya'yı Kurtarabilir mi?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Biden Dünya'yı Kurtarabilir mi? (Can Biden Save the World?) başlıklı analizi 7 Ekim 2020'de Project Syndicate'de yayımlandı.

Covid-19 Dayanışma Testi

Kıdemli Danışman Kemal Derviş’in “Covid-19 Dayanışma Testi (The Covid-19 Solidarity Test)” başlıklı analizi Nisan 2020'de yayımlandı. Makale, ilk olarak Project Syndicate’ta yayımlanmıştır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Aktivizmi ve Milliyetçilik Ters Düştüğünde

Kıdemli Danışman Kemal Derviş’in “İklim Aktivizmi ve Milliyetçilik Ters Düştüğünde (When Climate Activism and Nationalism Collide)” başlıklı analizi Ocak 2020'de yayımlandı. Makale, ilk olarak Project Syndicate’ta yayımlanmıştır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Şimdi AB İçin Hangi Yol?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş’in "Şimdi AB İçin Hangi Yol? (Which Way Now for the EU?)" başlıklı analizi 25 Temmuz 2019’da yayımlandı. Makale, ilk olarak Project Syndicate’ta yayımlanmıştır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Teknoloji ve Küreselleşme Eşitsizliği Besler mi?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş ve Global Economy and Development Program Araştırmacısı Laurence Chandy'nin Teknoloji ve Küreselleşme Eşitsizliği Besler mi? (Are Technology and Globalization Destined to Drive Up Inequality?başlıklı raporu 5 Ekim 2016'da Brookings Institute'de yayımlandı.

Reflections on Progress: Essays on the Global Political Economy

Kıdemli Danışman Kemal Derviş’in kaleme aldığı Reflections on Progress: Essays on the Global Political Economy başlıklı kitap Eylül 2016'da Brookings Institution Press tarafından yayımlandı.

European Integration with or without Britain

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "European Integration with or without Britain" başlıklı makalesi 9 Haziran 2016'da The Brookings Institution'da yayımlandı.

Über Demokrasiyi Tehdit mi Ediyor?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Is Uber a Threat to Democracy?" başlıklı analizi 23 Temmuz 2015'de Project Syndicate'de yayımlandı.

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye ve Avrupa: Yeni Bir Perspektif

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Türkiye ve Avrupa: Yeni Bir Perspektif (Turkey and Europe, a New Perspective)" başlıklı politika notu Kasım 2012'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Ukrayna'nın Trajedisi BM Güvenlik Konseyi Reformunu Teşvik Edecek mi?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş ve Jose Antonia Ocampo'nun "Ukrayna'nın Trajedisi BM Güvenlik Konseyi Reformunu Teşvik Edecek mi?  (Will Ukraine's Tragedy Spur UN Security Council Reform?)" başlıklı yazısı 3 Mart 2022'de Project Syndicate'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Demokrasiye Karşı Demokratik Tehdit (The Democratic Threat to Democracy)

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Demokrasiye Karşı Demokratik Tehdit (The Democratic Threat to Democracy)" başlıklı yazısı 31 Aralık 2021'de Project Syndicate'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Biden'ın İki Tür Çok Taraflılığı

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Biden'ın İki Tür Çok Taraflılığı (Biden's Two Types of Multilateralism)" başlıklı yazısı 8 Eylül 2021'de Project Syndicate'de yayımlandı.

broadcast image

Karbon Fiyatı İkilemi

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Karbon Fiyatı İkilemi (The Carbon Price Conundrum)" başlıklı yazısı 11 Ağustos 2021'de Project Syndicate'de yayımlandı.

Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Küresel Olarak İklim'de Başarının Anahtarı

Kıdemli Danışman Kemal Derviş ve Kıdemli Araştırmacı Sebastián Strauss'un "Küresel Olarak İklim'de Başarının Anahtarı (The Key to Global Climate Success)" başlıklı yazısı 15 Temmuz 2021'de Project Syndicate'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Trump Sonrası Dönemde Amerika'nın ve Dünya'nın Yeniden İnşası

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Trump Sonrası Dönemde Amerika'nın ve Dünya'nın Yeniden İnşası (The Post-Trump Reconstruction of America and the World)" başlıklı yazısı 18 Ocak 2021'de Project Syndicate'de yayımlandı.

broadcast image

Keep Climate Commitments Voluntary

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Keep Climate Commitments Voluntary" başlıklı analizi 29 Aralık 2020'de Brookings'de yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Daha Az Küreselleşme, Daha Fazla Çoktaraflılık

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Daha Az Küreselleşme, Daha Fazla Çoktaraflılık (Less Globalization, More Multilateralism)" başlıklı analizi 10 Haziran 2020'de Project Syndicate'da yayımlandı. Analizi okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Seçim Sonrası Türkiye ve AB

“Seçim Sonrası Türkiye ve AB (Turkey and the EU after the Election)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 10 Haizran 2015'te Bruegel, Brüksel’de gerçekleştirildi.

Türkiye'de Politik Gücü Müzakere Etme

Elise Massicard ve Nicole F. Watts tarafından kaleme alınan Türkiye’de Politik Gücü Müzakere Etme (Negotiating Political Power in Turkey: Breaking up the Party) kitabı tanıtımı 10 Ekim 2013'te İPM Karaköy’de gerçekleştirildi.

2013/14 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2013/14 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği 7 Ekim 2013 tarihinde Cezayir Restoran’da gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşmalarını İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz gerçekleştirdi.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “Avrupa’da Türkiye: Birlikte Yaşamak ve Demokratikleşme” başlıklı panelde İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Paris Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Nilüfer Göle, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Kerem Öktem, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Alman Parlamentosu Eski Milletvekili Ruprecht Polenz ve İPM Direktörü Fuat Keyman konuşma yaptı.

2012-2013 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2012/13 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği, 25 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Birlik 90/Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir “Dönüm noktasında Avrupa: Türkiye neden önemli” adlı bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mercator-İPM Araştırmacıları kısa video klipler aracılığıyla tanıtıldı.

İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Açık Radyo ortak kurucusu Ömer Madra, Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok ve Mercator Uluslararası Araştırma Bursu Dekanı ve İPM Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Klaus Scharioth (Emekli) ‘nun katılımıyla gerçekleşen “Umut Işığı: Çalkantılı Zamanlarda Türkiye-Almanya İşbirliği (A Silver Lining: German – Turkish Cooperation in Turbulent Times)” başlıklı panel entellektüel açıdan merak uyandıran bir tartışma sundu. Panel başkanlığını İPM Kıdemli Uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Prefesörü Ayşe Kadıoğlu üstlendi.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kapitalizmin Çeşitleri

İPM, 9-10 Haziran 2012'de , Sabancı Üniversitesi ile Karaköy Genel Merkezinde “Gelişmekte Olan Ülkelerde Kapitalizmin Çeşitleri (Varieties of Capitalism in Emerging Countries)” çalıştayı düzenledi. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Doçent Işık Özel'in düzenlediği etkinlikte açılış konuşmasını yaptı.

İPM‐Bruegel
 Diyaloğu: Euro Bölgesinin Geleceği

İPM, Bruegel ile işbirliğiyle 16 Eylül 2011'de "Euro Bölgesi'nin Geleceği (Future  of  the Euro Zone)" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

7. Geleneksel Sakıp Sabancı Konferansı

İPM ve Brookings Enstitüsü işbirliğiyle geleneksel Sakıp Sabancı Konferansı’nın yedincisi Nisan 2011'de düzenlendi. Konferansın ana konuşmasını yapan Avrupa Birliği Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası eski Yüksek Temsilcisi Javier Solana, konuşmasında Türkiye, Avrupa ve 2011′de dünyayı ilgilendiren son gelişmelere dikkat çekti. Solana, Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesi gerektiğini ve ilişkilerin sadece masabaşı görüşmelerden ibaret olmaması gerektiğini belirtti. İPM Yürütme Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Direktörü Kemal Derviş, Solana’nın konuşmasını yorumlarken şu noktalara vurgu yaptı: “Avrupa Birliği Erişim Projesi Kendi Başına Sadece Bir Sonuç Değil, Aslında Yarınlar İçin Daha İyi Bir Küresel Düzene Doğru Atılacak Büyük Bir Adımdır (It’s Important to Remember That the EU Accession Project is Not Just an End in Itself, But a Big Step to a Better Global Order for Tomorrow)”  Kıdemli Uzman ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Kadıoğlu Sabancı Üniversitesi’nden Washington’daki konuşmaya video konferansla bağlanan dinleyiciler arasındaki tartışmayı yönetti.