TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

KEREM ÖKTEM icon down
Kerem Öktem
Kerem Öktem
AB/Almanya-Türkiye İlişkileri Jüri Üyesi

Kerem Öktem, Avusturya’daki Graz Üniversitesi’nde Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Çalışmaları profesörüdür.

Öktem, Mercator-İPM Araştırma Bursu süresince “Müslüman Patron Devletin Ortaya Çıkışı: Almanya-Türkiye İlişkilerinde Özgürlük ve Çeşitlilik” başlıklı proje üzerine çalışmıştır.

Öktem’in temel ilgi alanları, iç siyaset-dış politika bağlantısı, milliyetçilik ve etnik, dinsel ve cinsel azınlıkların siyaseti ile Türkiye’deki sosyal hareketlerdir. Öktem, Oxford Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Orta Doğu çalışmaları, Türk siyaseti ve uluslararası ilişkiler konularında uzmandır. Bölgesel bir perspektif ile Öktem, Türk siyasetini ve yakın tarihini örtüşen komşu bölgeler bağlamında düzenlemeyi amaçlamaktadır; bu bölgeler, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa, Avrupa Birliği, Körfez, Orta Asya’dır. Metodolojik yaklaşımlar noktasında, ağırlıklı olarak kalitatif araçları ve etnografik saha araştırması metotlarını kullanmaktadır.

Öktem, doktorasını bir sosyo–mekansal proje olarak Türkiye’de ulus inşası (milliyetçiliğin coğrafyaları) üzerine 2006 yılında Oxford Üniversitesi Coğrafya Okulu’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmalarından önce, yüksek lisans (MSt) derecesini Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine Oxford Üniversitesi Doğu Çalışmaları Fakültesi’nden (Faculty for Oriental Studies) 2001 yılında alan Öktem, aynı fakültede öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Oxford’daki çalışmalarına başlamadan önce Almanya’da kent çalışmaları üzerine öğrenim görmüş ve çalışmıştır.

Türkiye’nin Yeni Diyaspora Politikası: Kapsayıcılık, Erişim ve Kapasite Zorlukları

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Kerem Öktem’in Türkiye’nin Yeni Diyaspora Politikası: Kapsayıcılık, Erişim ve Kapasite Zorlukları (Turkey’s New Diaspora Policy: The Challenge of Inclusivity, Outreach and Capacity) başlıklı raporu Ağustos 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Ulus-Devletin Belirsizleşen Sınırları: Erdoğan ve Türkiye’de Ortaya Çıkan Kürdistan

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Kerem Öktem’in “Ulus-Devletin Belirsizleşen Sınırları: Erdoğan ve Türkiye’de Ortaya Çıkan Kürdistan (The Nation-State’s Blurred Borders: Erdoğan and the Emergence of Kurdistan in Turkey)” başlıklı politika notu Ocak 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Another Empire? A Decade of Turkey's Foreign Policy Under the Justice and Development Party

Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu, Kerem Öktem ve Mehmet Karlı'nın kaleme aldığı Another Empire? A Decade of Turkey’s Foreign Policy Under the Justice and Development Party  başlıklı kitap Mayıs 2012'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

The Turkish Grand National Assembly: New Challenges and Old Problems

Kerem Öktem'in Celia Kerslake ve Philip Robins ile birlikte yazdığı Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century  başlıklı kitap 2010'da Palgrave Macmillan tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu'nun "The Turkish Grand National Assembly: New Challenges and Old Problems" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı. 

Genos Versus Devlet: Conceptions of Citizenship in Greece and Turkey

Othon Anastasakis'in Kalypso Nicolaidis ve Kerem Öktem ile birlikte yazdığı In the Long Shadow of Europe: Greeks and Turks in the Era of Postnationalism başlıklı kitap 2009'da Martinus Nijhoff Publishers tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu'nun "Genos Versus Devlet: Conceptions of Citizenship in Greece and Turkey" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı. 

Making ‘Turks Abroad': Turkey's New Diaspora Policies in Western Europe

New trends in Muslim Studies in Western Europe: Evolutions and Continuities in the Light of Yearbook of Muslims in Europe

2013/2014 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2013/14 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği 7 Ekim 2013 tarihinde Cezayir Restoran’da gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşmalarını İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “Avrupa’da Türkiye: Birlikte Yaşamak ve Demokratikleşme” başlıklı panelde İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Paris Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Nilüfer Göle, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Kerem Öktem, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Alman Parlamentosu Eski Milletvekili Ruprecht Polenz ve İPM Direktörü Fuat Keyman konuşma yaptı. Panel sonrası Soru-Cevap bölümünün ardından etkinlik resepsiyon ile son buldu.