TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Kerstin Krellenberg
Kerstin Krellenberg
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Kerstin Krellenberg, çevre bilimcidir. 2007 yılından beri Leipzig’deki Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezi’nde mega kentler, kentsel dönüşümler, kentsel riskler ve kırılganlıklarla beraber kentsel iklim değişikliğine karşılık verme kapasiteleri alanlarında araştırmalar yapmaktadır. 2018 yılından beri ise Dresden’deki Leibniz Ekolojik Kentsel ve Bölgesel Gelişim Enstitüsü’nde görev yapmaktadır.

Mercator-İPM Araştırma Bursu kapsamında “(Mega)kentlerin İklim Değişikliğine Adaptasyonlarını Detaylandırmak ve Yürürlüğe Koymak için Genel Çerçeve” başlıklı  araştırma projesi üzerine çalışmıştır. Araştırması, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplumdan çok sayıda aktörü dahil ederek şehirlerin iklim değişikliğine nasıl adapte edilebileceği üzerine odaklanmıştır. Proje, megakentler ve iklim değişikliği alanına ve özellikle, bu alanda yapılacak müdahale faaliyetlerine dair bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlamıştır. Araştırma ve pratik uygulama süreci boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek olay incelemesi olarak kullanılmıştır.

Yerel Düzeyde İklim Değişikliğiyle Ortaklaşa Mücadele Etmek – Müdahale Kapasitlerini Güçlendirmek

Girişim, REC Türkiye, ve UNDP Türkiye işbirliği ile düzenlenen Yerel Düzeyde İklim Değişikliğiyle Ortaklaşa Mücadele Etmek – Müdahale Kapasitlerini Güçlendirmek (Joint Action to Tackle Climate Change at Local Level Strengthening Response Capacities)” konulu çalıştay Mercator-İPM Araştırmacısı Kerstin Krellenberg öncülüğünde 1 Temmuz 2013’te İPM Karaköy’de gerçekleşti.