TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

KLAUS KREİSER icon down
Klaus Kreiser
Klaus Kreiser
2012/13 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Klaus Kreiser, Bamberg Üniversitesi Türk Dili, Tarihi ve Kültürü bölümünde onursal profesördür. 2002 yılına kadar Bamberg Üniversitesi Türk Dili, Tarihi ve Medeniyeti bölüm başkanlığını yürütmüştür. Doktora derecesini 1972 yılında Münih Üniversitesi’nden alan Kreiser, 1975-1977 ve 1981-1984 yılları arasında aynı üniversitede ders vermiştir. 1977-1980 yılları arasında İstanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Harvard Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi’nde uluslararası ders verme ve araştırma tecrübeleri vardır. Araştırma alanları, Osmanlı ve Modern Türk tarihi ve medeniyeti üzerine yoğunlaşmaktadır. Şu anda, Osmanlı seyahatçisi Evliya Çelebi hakkında bir kitap ve İslam dünyasındaki kamusal abide ve anıtlar üzerine bir cilt yazmaktadır.

Türk-Alman Dostluk Evi'nden Yunus Emre Enstitülerine: Bir yüzyıllık Türk-Alman Kültür Politikaları

Girişim tarafından düzenlenen “Türk-Alman Dostluk Evi'nden Yunus Emre Enstitülerine: Bir yüzyıllık Türk-Alman Kültür Politikaları (From the House of Friendship to Yunus Emre: A Century of German-Turkish Cultural Relations)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 4 Eylül 2013‘de gerçekeşti. Toplantı, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Klaus Kreiser girişimiyle gerçekleşti ve Prof. Dr. Hayati Develi konuşmacı olarak toplantıya katıldı.

Türkiye ve Almanya Coğrafyasında Kalkınma ve Trendler: Modern Mekansal Bilimde Amaçlar, Görevler ve Alanlar

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye ve Almanya Coğrafyasında Kalkınma ve Trendler: Modern Mekansal Bilimde Amaçlar, Görevler ve Alanlar (Development and Trends in Turkish and German Geography: Aims, Tasks and Fields of Research in a Modern Spatial Science)” başlıklı çalıştay 12 Temmuz 2013 tarihinde İPM’de gerçekleşti. Bu çalıştay, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Klaus Kreiser’in girişimiyle düzenlendi.

Analiz ve Efsane Arasında – Almanya'ya Türk Göçü Araştırmalarının 50 Yılı

Girişim tarafından düzenlenen “Analiz ve Efsane Arasında – Almanya’ya Türk Göçü Araştırmalarının 50 Yılı (Between Analysis and Myths – 50 Years of Research on Turkish Migration to Germany)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Klaus Kreiser, Prof. Dr. Horst Unbehaun ve Dilşad Budak ile 27 Haziran 2013'de İPM’de gerçekleşti.

Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Almanya-Türkiye İlişkileri: Kısıtlı Dostluk ve Muhafazakar Modernite (1918-1933)

Girişim tarafından düzenlenen “Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Almanya-Türkiye İlişkileri: Kısıtlı Dostluk ve Muhafazakar Modernite (1918-1933) (German-Turkish Relations After the First World War: Limited Friendship and Conservative Modernity (1918-1933))” başlıklı toplantı 30 Mayıs 2013’te İPM’de gerçekleşti. Wuppertal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sabine Mangold-Will’in açılış konuşmacısı ve Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Akşin Somel’in konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Bamberg Üniversitesi’nden Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Klaus Kreiser’in girişimiyle gerçekleşti.