TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

KRİSTEN BİEHL icon down
Kristen Biehl
Kristen Biehl
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Kristen Biehl, göç ve kent çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir antropologdur.  Şu anda, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yardımcı doçent ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nde (SU Gender) araştırmacı olarak çalışmaktadır. Son 15 yıldır, Biehl hem akademik hem de profesyonel olarak Türkiye’de göç ve iltica alanlarında derinlemesine araştırmalar yapmakta, birçok farklı göç ve göçmen toplulukları, sivil toplum örgütleri ve devlet kurumlarıyla çalışmaktadır.

Biehl’in ilgi alanları arasında kentsel göç bağlamlarında değişim süreçlerinin ve birlikte yaşama pratiklerinin etnografik incelenmesinin yanı sıra, Türkiye’deki farklı sosyal entegrasyon ve toplumsal uyum politikalarının göçmenlere etkisi yer almaktadır. Çalışmaları, Ethnic and Racial Studies ve Social Analysis da dahil olmak üzere hakemli dergilerde, Istanbul: Living with Difference in a Global City ve Contested Spaces in Turkey: Politics of the Urban, Secular, Legal and Environmental dahil olmak üzere çeşitli derleme kitaplarda yayımlanmıştır.

Proje: "Türkiye’de Mülteci Entegrasyonunun Gündelik Gerçekleri ve Politika Oluşturma Süreçlerinin İncelemesi"

Türkiye, sayıları 3 milyonu aşan Suriyeli ve aynı zamanda Afganistan, Irak gibi diğer ülkelerden de gelen göçmenlerle, dünyanın en çok göçmen barındıran ülkesi olmuştur. Türkiye üzerinde giderek artan baskı, geçici misafir olarak düşünülen mültecilerin sadece acil ihtiyaçlarının ötesinde uzun vadeli ve kapsamlı entegrasyon modelleri üretmesini gerektirmektedir. Bir tarafta Türkiye’nin göçmen politikalarını derinden etkileyen güçlü bir aktör olarak tekrar ortaya çıkan Avrupa Birliği, diğer tarafta ise mülteci akınlarıyla günlük hayatın derinden etkilendiği Türkiye’nin farklı kentsel yönetimleri ve mahalleleri olmak üzere bu baskının farklı cepheleri bulunmaktadır.

Bu proje mülteci entegrasyonu kavramını şekillendiren bu farklı düzeyleri ve dinamikleri incelemektedir. Politika yapıcılar Türkiye’deki mülteci entegrasyonunu nasıl kurgulamaktadır? Kimler ve neler politika yapıcıların fikirlerini etkilemektedir? Mülteciler ve ev sahibi toplum beraber yaşamayı nasıl deneyimlemektedir? Bu grupların entegrasyondaki ihtiyaçlar ve imkanlar üzerine görüşleri nelerdir? Araştırma, farklı görüşler ve deneyimleri inceleyip karşılaştırarak ve mülteciler, şehirdeki paydaşlar, politika yapıcılar ve araştırmacıları bir araya getirerek aralarında daha yakın bir diyalog oluşturmayı hedeflemektedir.

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Sarah Biehl'in Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker'in Türkiye’deki Suriyeliler  başlıklı kitapçığı Ekim 2018’de yayımlandı.

Göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin modeller geliştirilmesi, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ayağı kapsamındaki alt başlıklardan birini oluşturmaktadır. Bu kitapçık, söz konusu amaç doğrultusunda Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut durumunu ve Suriye’den göçün başlangıcından bu yana benimsenmiş olan politikaları ele almaktadır. Bu çalışmaya katkı sunan Mercator-İPM Araştırmacıları konuyu altı farklı politika alanı üzerinden incelemektedir: Sağlık, eğitim, işgücü/istihdam, toplumsal cinsiyete ilişkin konular, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2016/17 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Magdalena Kirchner, Sarah Louise Nash, Wiebke Hohberger, Kristen Biehl, Tuğba Ağaçayak ve Emre Üçkardeşler aramıza katıldılar.

Magdalena Kirchner | Sorumluluğu Almak? Transatlantik Kriz Yönetiminde Türkiye ve Almanya

Sarah Louise Nash | İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi Politikaları: UNFCCC Çalışma Grubunu Çalıştırmak

Wiebke Hohberger | Türk Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler: Yükseköğretim Alanındaki Güncel Çalışmalar

Kristen Biehl | Türkiye’de Mülteci Entegrasyonunun Gündelik Gerçekleri ve Politika Oluşturma Süreçlerinin İncelemesi

Tuğba Ağaçayak | Atık ve Tarım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Türkiye’deki Çok Katmanlı Yönetimi​

Emre Üçkardeşler | Uzun Vadeli Eğitim ve Entegrasyon Stratejileri için bir Çerçeve​

“Türkiye'deki Suriyeliler” Paneli & “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” Rapor Tanıtımı

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeliler (Syrians in Turkey)” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (The Role of Civil Society in Fostering Pluralism)” raporunun tanıtımı, 21 Aralık 2018 günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan Türkiye’deki Suriyeliler kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

Türkiye'de ‘Toplum Merkezleri': Göç Bağlamında Tarih, Uygulamalar ve Vizyonlar

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in düzenlediği “Türkiye’de ‘Toplum Merkezleri’: Göç Bağlamında Tarih, Uygulamalar ve Vizyonlar (‘Community Centers' in Turkey: Histories, Practices and Visions in a Migration Context)” çalıştayı 27-28 Nisan 2018’de Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 5'inci dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 5’inci yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2016/17 döneminde yer alacak araştırmacılar Kristen Biehl, Wiebke Hohberger, Magdalena Kirchner, Emre Üçkardeşler, Tuğba Ağaçayak, ve Sarah Louise Nash'ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.