TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

LÁSZLÓ SZERENCSÉS icon down
László Szerencsés
László Szerencsés
2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı

Graz Üniversitesi’nde Hukuk ve Siyaset Bilimi doktora çalışmasını yürüten László Szerencsés, Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşmaktadır. Tezinde, Türkiye’nin 2013-2020 yılları arasında Kosova ve Sırbistan’daki dış politikasını incelemektedir. Çalışması, Kosova, Türkiye ve Sırbistan’da yapılan geniş çaplı saha araştırmasına dayanmaktadır.

2023 yılı bahar döneminde Bluebook stajyeri olarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Türkiye/Orta Doğu departmanında çalışmıştır. 2019 yılında Graz Üniversitesi’nde proje asistanı olarak Göç-Entegrasyon-Dini Çeşitlilik projesinde (MIR) yer almıştır. Bu projeden önce stajyer olarak Washington DC’de Avrupa Politika Analiz Merkezi’nde (CEPA), Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nda ve Macaristan Berlin Büyükelçiliği’nde görev almıştır. Szerencsés, Kassel Üniversitesi'nde Küresel Politik Ekonomi (MA), Budapeşte İşletme Okulu’nda Uluslararası İlişkiler okumuştur.

Uzlaşma ve Dostluk: Türkiye’nin Almanya ve Macaristan Dış Politikası

Bu araştırma projesi Türkiye’nin merkezi bir politik sisteme sahip Macaristan’daki ve merkezi olmayan bir yapıya sahip Almanya’daki dış politikasını karşılaştırmaktadır. Araştırmanın amacı Türkiye’nin dş politikasını Ankara’nın AB ile yeniden uzlaşma çabaları kapsamında anlamaktır. 

Türkiye’nin dış politikası özellikle 2018’de geçilen başkanlık sistemiyle beraber merkezileşmiş ve cumhurbaşkanlığı makamı çevresinde kümelenmiştir. O tarihten itibaren, kendine benzer biçimde yönetilen diğer rejimlerle müttefiklik ilişkiler kurmaya başlamıştır. Her ne kadar bu yaklaşım Almanya ile olan ilişkileri zayıflatsa da Macaristan ile olan ilişkilerin yoğunlaşmasının önünü açmıştır. Türkiye hükümetinin Mayıs 2023 seçimlerinden ve AB ile uzlaşma söylemlerinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nın bu süreçte Almanya gibi kurallara dayalı rejimler ile ilişkileri güçlendirirken, Macaristan gibi lider odaklı yönetilen devletler ile yakın ilişkileri nasıl koruyacağı hala büyük bir soru işaretidir. Bu soruyu cevaplamak için proje kapsamında uzman diplomatlar, akademisyenler ve karar vericiler ile mülakatlar yapılarak onların bilgi ve görüşlerinden yararlanılacaktır.

Göç Birleştirir: İsrail Hamas Savaşı Konusunda Derin Ayrışmalara Rağmen Türkiye ve Almanya Liderlerinin Buluşması

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı László Szerencsés'ın ''Göç Birleştirir: İsrail Hamas Savaşı Konusunda Derin Ayrışmalara Rağmen Türkiye ve Almanya Liderlerinin Buluşması'' başlıklı fikir yazısı  21 Kasım 2023'de yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.