TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

LÁSZLÓ SZERENCSÉS icon down
László Szerencsés
László Szerencsés
2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı

László Szerencsés, Graz Üniversitesi'nde Hukuk ve Siyaset alanında doktorasını tamamlamış ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmıştır. Doktora tezi, Türkiye'nin Kosova ve Sırbistan'daki dış politikasını (2013-2020) incelemiştir. Çalışmaları Türkiye, Kosova ve Sırbistan'da gerçekleştirdiği kapsamlı saha araştırmalarına dayanmaktadır. Kassel Üniversitesi'nden Küresel Politik Ekonomi alanında yüksek lisans ve Budapeşte İşletme Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine sahiptir.

2023 yılı bahar döneminde Bluebook stajyeri olarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Türkiye/Orta Doğu departmanında çalışmıştır. 2019 yılında Graz Üniversitesi’nde proje asistanı olarak Göç-Entegrasyon-Dini Çeşitlilik projesinde (MIR) yer almıştır. Bu projeden önce stajyer olarak Washington DC’de Avrupa Politika Analiz Merkezi’nde (CEPA), Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nda ve Macaristan Berlin Büyükelçiliği’nde görev almıştır.

Uzlaşma ve Dostluk: Türkiye’nin Almanya ve Macaristan Dış Politikası

Bu araştırma projesi Türkiye’nin merkezi bir politik sisteme sahip Macaristan’daki ve merkezi olmayan bir yapıya sahip Almanya’daki dış politikasını karşılaştırmaktadır. Araştırmanın amacı Türkiye’nin dş politikasını Ankara’nın AB ile yeniden uzlaşma çabaları kapsamında anlamaktır. 

Türkiye’nin dış politikası özellikle 2018’de geçilen başkanlık sistemiyle beraber merkezileşmiş ve cumhurbaşkanlığı makamı çevresinde kümelenmiştir. O tarihten itibaren, kendine benzer biçimde yönetilen diğer rejimlerle müttefiklik ilişkiler kurmaya başlamıştır. Her ne kadar bu yaklaşım Almanya ile olan ilişkileri zayıflatsa da Macaristan ile olan ilişkilerin yoğunlaşmasının önünü açmıştır. Türkiye hükümetinin Mayıs 2023 seçimlerinden ve AB ile uzlaşma söylemlerinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nın bu süreçte Almanya gibi kurallara dayalı rejimler ile ilişkileri güçlendirirken, Macaristan gibi lider odaklı yönetilen devletler ile yakın ilişkileri nasıl koruyacağı hala büyük bir soru işaretidir. Bu soruyu cevaplamak için proje kapsamında uzman diplomatlar, akademisyenler ve karar vericiler ile mülakatlar yapılarak onların bilgi ve görüşlerinden yararlanılacaktır.

Döner Diplomasisinin Ardındakiler: Türk Diasporasının Almanya'da Abartılı Gündem Belirleme Gücü

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı László Szerencsés'in yazdığı ''Döner Diplomasisinin Ardındakiler: Türk Diasporasının Almanya'da Abartılı Gündem Belirleme Gücü (Behind Döner Diplomacy: The Turkish Diaspora's Exaggerated Public Agenda-Shaping Power in Germany) '' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Çok Taraflılığın Araçsallaştırılması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te Macaristan'ı İkinci Ziyareti

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı László Szerencsés'ın ''Çok Taraflılığın Araçsallaştırılması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te Macaristan'ı İkinci Ziyareti (Instrumentalizing Multilateralism: President Erdoğan Visits Hungary for the Second Time in 2023)'' başlıklı İPM- Mercator Fikir Yazısı yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Göç Birleştirir: İsrail Hamas Savaşı Konusunda Derin Ayrışmalara Rağmen Türkiye ve Almanya Liderlerinin Buluşması

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı László Szerencsés'ın ''Göç Birleştirir: İsrail Hamas Savaşı Konusunda Derin Ayrışmalara Rağmen Türkiye ve Almanya Liderlerinin Buluşması'' başlıklı fikir yazısı  21 Kasım 2023'te yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.