TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

MAİSSAM NİMER icon down
Maissam Nimer
Maissam Nimer
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Maissam Nimer, göç, eğitim, dil ve sosyal ve cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışan bir sosyologdur. Doktorasını, Temmuz 2016’da Paris Saclay Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Tezinde, Lübnan’da yüksek eğitime erişim eşitsizliğine sebep olan sosyal ve kültürel seçme mekanizmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Nimer’in şu anda Koç Üniversitesi’nde yürüttüğü çalışmalar Suriyeli genç mültecilerin Türkiye’deki entegrasyonu üzerine odaklanmaktadır. Kendisine Koç Üniversitesi Araştırma Programı tarafından bir yıllık araştırma bursu verilmiştir. Nimer, aynı zamanda, İstanbul Fransız Enstitüsü Anadolu Çalışmaları (IFEA) “Axe Migration et Mobilités” komitesi üyelerindendir. Ayrıca, Galatasaray Üniversitesi’nde eğitim sosyolojisi ve aile sosyolojisi dersleri vermektedir. Nimer, yüksek lisansını London School of Economics’te; lisans eğitimini ise Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Daha fazla bilgi için: https://maissamnimer.wordpress.com/

Proje: “Suriyeli Genç Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi”

Genç göçmenler ve mülteciler için eğitim, gelir ve sosyal ilişkilerdeki eşitsizlikleri belirleyen en önemli sorunlardan biri dildir. Ancak Türkiye’deki mülteciler için dil eğitimine erişim plansız, kısıtlı ve resmi olarak kurumsallaşmamış durumdadır. Bu proje, göçmenler ve mülteciler için dil eğitimine odaklanan akademik araştırmalardaki boşluğu ele almayı hedeflerken aynı zamanda, politikaları oluşturan topluluklar için ikili entegrasyon stratejileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Suriye krizi uzadıkça Türkiye devleti aktörlerinin projeleri ve planları git gide kalıcılığa doğru evrilmekte, dil entegrasyonu kalıcı çözümler bulmakta önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yerleşiminin uzun vadeli bir gerçekliğe dönüştüğü; Türkiye hükümetinin bir entegrasyon sistemi oluşturmak için uluslararası fon almaya devam ettiği bu şartlar altında, bu proje, dil eğitiminin nasıl sağlanabileceği, elverişliliği ve erişilebilirliği hakkında önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu proje, mülteci gençlerin çeşitli tecrübelerini, dil eğitimindeki yapısal/kurumsal farklılıkları ve mülteci gençlerin bu sistemlerle etkileşimlerini inceleyip mülteci gençlerin entegrasyonunu ve ev sahibi ülkeye yerleşimlerini kolaylaştıracak stratejiler geliştirerek ilerideki göçlerin önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Karşılaştırmalı Perspektiften COVID-19'un Almanya ve Türkiye Eğitim Sistemlerindeki Mülteci Çocuklar için Uzun Vadeli Dışlayıcı Etkileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Ellen Kollender ve 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in “Karşılaştırmalı Perspektiften COVID-19’un Almanya ve Türkiye Eğitim Sistemlerindeki Mülteci Çocuklar için Uzun Vadeli Dışlayıcı Etkileri (Long-Term Exclusionary Effects of COVID-19 for Refugee Children in the German and Turkish Education Systems: A Comparative Perspective)” başlıklı politika notu Temmuz 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Yetişkin Mültecilere Dil Eğitimi Konusunda Sürdürülebilir Yaklaşımlar

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer ve İPM Stajyeri Tuygun Oruç’un “Türkiye’deki Yetişkin Mültecilere Dil Eğitimi Konusunda Sürdürülebilir Yaklaşımlar” başlıklı politika notu Mart 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2018/19 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın, Annegret Warth, Jannes Tessmann, Ender Peker, Maissam Nimer, Yohanan Benhaim, ve Joanna Krzeminska aramıza katıldılar.

Cem İskender Aydın | Katılımcı Çok-kriterli Değerlendirme Çerçevelerini Kullanarak Çok-düzeyli Yönetişimi Değerlendirmek: Türkiye’deki Rüzgar Santrali Çatışmaları

Annegret Warth | Gençlik Çalışmalarında Belediyeler?! Türkiye’deki Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetişim Yapılarının Analizi

Jannes Tessmann | AB-Türkiye Giysi Tedarik Zincirinde Çok Ölçekli İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonunda Zorluklar ve Olasılıklar

Ender Peker | Türkiye’de İklime Duyarlı Kent Gelişimi için Uygulanabilir Bilgi Üretmek

Maissam Nimer | Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Yohanan Benhaim | Türkiye’deki İş İnsanları ve Irak Savaşı: Ticaret ve İnşaat Sektörlerine Etkileri ve Beklentiler

 Joanna Krzeminska | İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar- Kültürel Eğitim Yoluyla Genç Mültecileri Kapsama

Lübnan Protestoları: Bağlamı, Dinamikleri ve Geleceği

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in girişimiyle düzenlenen “Lübnan Protestoları: Bağlamı, Dinamikleri ve Geleceği Üzerine Yaklaşımlar (The Protests in Lebanon: Perspectives on Context, Dynamics and Future)” başlıklı panel, 10 Aralık 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Mülteci Kapsayıcılığının Boyutlarını Araştırmak: Sosyal Yapılar, Kurumlar ve Stratejiler

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacıları Maissam Nimer ve Jannes Tessmann’ın düzenlediği “Mülteci Kapsayıcılığının Boyutlarını Araştırmak: Sosyal Yapılar, Kurumlar ve Stratejiler (Exploring the Dimensions of Refugee Inclusion: Social Structures, Institutions and Strategies Conference)” konferansı 28-29 Kasım 2019’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti.

Konferansın “Bakışı Değiştirmek: Kapsayıcılık ve Toplumsal Uyumun Ötesinde, Mülteci-Mülteci İlişkiselliğine Doğru” başlıklı ana konuşması, University College London’dan Elena Fiddian-Qasmiyeh tarafından 28 Kasım’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti. Konferansın “‘Kapsayıcılığı’ Yeniden Düşünmek: Sömürgecilik, Ataerkillik ve ‘Mülteci Kapsayıcılığı’ Projelerindeki Yönetici Bakışı” başlıklı ikinci ana konuşması, Central European Üniversitesi’nden Prem Kumar Rajaram tarafından 29 Kasım’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti.

Türkiye'deki Yetişkin Mülteciler için Dil Eğitimi

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in düzenlediği “Türkiye’de Yetişkin Mülteciler İçin Dil Eğitimi (Language Education for Adult Refugees in Turkey)” paneli 27 Eylül 2019'da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

The Turkish Heritage Organization's Non-Resident Fellowship Program Ziyareti

Türk Miras Örgütü'nün (Turkish Heritage Organization) Non-Resident Fellowship sekiz üyesi, 4 Temmuz 2019'da İPM’yi ziyaret etti. Türkiye, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve ekonomi ile ilgili güncel konuları Maissam Nimer, Ersin Kalaycıoğlu, Bahri Yılmaz ve Cana Tülüş Türk ile tartıştılar. 

Avrupa Parlamentosu – İPM Ziyareti

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Parlamentosu parlamenter danışmanlarını, Türkiye siyasetinin mevcut görünümü, Türkiye dış politikası ve Türkiye-AB İlişkileri üzerine konuşmak amacıyla 31 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de ağırladı.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.