TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Medya icon down

Devin Bahçeci ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Biden'ın İklim Zirvesi Dünyaya Ne Mesaj Verdi?

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri

Gökçe Uysal ve Menekşe Tokyay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Pandemide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırılgan Gruplar

Galip Dalay ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye'nin Batı İkilemi

Senem Aydın-Düzgit ve Michael Kaeding ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Turkey-EU Relations: the EU Summit and Beyond

Çiğdem Nas, Nilgün Arısan Eralp ve Senem Aydın-Düzgit ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye "Yeşil Dönüşüm"e Uyumda Geç Kalmamalı

Ayşe Köse Badur ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Kentlerin Türkiyesi ve Yeni Yerellik

Pınar Demircan ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Fukuşima'nın 10.Yılında: Nükleer Enerji İklim Değişikliğine Çözüm Olabilir mi?

Aysen Ataseven, Vural Çakır ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye'de Sosyal Uyum

İştar Gözaydın ve Ayhan Kaya ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Avrupa'da İslamofobi ve İslami Radikalleşme