TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

MEGAN GİSCLON icon down
Megan Gisclon
Megan Gisclon
Editör ve Araştırmacı

The Three Dimensions of NATO Enlargement in 2023: From the Arctic to the Black Sea and Beyond

İPM Direktörü Fuat Keyman ve Baş Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'un “Three Dimensions of NATO Enlargement in 2023: From the Arctic to the Black Sea and Beyond” başlıklı makalesi Transatlantic Policy Quarterly'de Haziran 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya'nın Rolü

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ile Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon’un Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya’nın Rolü (The Role of Eurasia in a Multi-Polar World​) başlıklı raporu Mart 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar

Direktör Fuat Keyman ve Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'ın birlikte yazdığı "Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar (Turkey’s Strategic Choice: Flexible Alliances with an Enduring Transatlantic Anchor)" başlıklı analizi 1 Aralık 2017 tarihinde German Marshall Fund of the United States'te yayımlandı.

15 Temmuz Sonrası Türk Ordusunun Stratejik Kimliği Nedir?

Araştırmacı Metin Gürcan ve Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'un "15 Temmuz Sonrası Türk Ordusunun Stratejik Kimliği Nedir? (What is the Turkish Military's Strategic Identity after July 15?)" başlıklı politika notu Eylül 2016'da yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Otonomiden Tam Teşekküllü Sivil Kontrole: 15 Temmuz Sonrası Türk Sivil-Ordu İlişkisinin Değişen Doğası

Araştırmacı Metin Gürcan ve Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'un "Otonomiden Tam Teşekküllü Sivil Kontrole: 15 Temmuz Sonrası Türk Sivil-Ordu İlişkisinin Değişen Doğası (From Autonomy to Full-fledged Civilian Control: The Changing Nature of Turkish Civil-Military Relations after July 15)" başlıklı politika notu Ağustos 2016'da yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Değişen Batı: Liberal Düzene Meydan Okuyan Popülizm ve Din

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ve Editör Megan Gisclon‘un Değişen Batı: Liberal Düzene Meydan Okuyan Popülizm ve Din (The Sliding West: Populism and Religion as Challenges to the Liberal Order) başlıklı raporu Temmuz 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Tehlikedeki Liberal Düzen

Kıdemli Uzman Ahmet Evin and Editor Megan Gisclon’un Tehlikedeki Liberal Düzen (The Liberal Order in Peril: The Future of the World Order with the West against the Rising Rest) başlıklı raporu Mart 2015'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2024'te Karadeniz Güvenliğine İlişkin Yeni Beklentiler

"2024'te Karadeniz Güvenliğinde Yeni Beklentiler" isimli panel, İPM ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 20 Şubat'ta İPM'de gerçekleşti.

Avrasya ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi

İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi, Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi, Harriman Enstitüsü, ISERP, Weatherhead Doğu Asya Enstitüsü ve Columbia Küresel Merkezi, İstanbul ortaklığıyla düzenlenen “Avrasya ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi (Eurasia and China's Belt and Road Initiative)” başlıklı panel, 19 Eylül 2019’da Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleşti.