TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

MERİÇ ÇAĞLAR icon down
Meriç Çağlar
Meriç Çağlar
2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı

Meriç Çağlar zorunlu göç ve cinsiyet çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacıdır. Avusturya'daki Central European University’de Cinsiyet Çalışmaları alanında doktora adayıdır. Başlığı “Cinsiyetlendirilmiş Kırılganlıklar, Güvencesizlikler ve Geçicilikler: Türkiye'de Uluslararası Koruma Altındaki Mülteci Kadınlar” olan tezi, cinsiyetlendirilmiş kırılganlık kategorileri ve mülteci koruması ile göçmen liyakati arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

Çağlar, lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler alanında ve yüksek lisans derecelerini Rovira i Virgili ve Pompeu Fabra Üniversitelerinden (İspanya) Avro-Akdeniz İlişkileri ve Göç Yönetimi alanlarında almıştır. Sussex Üniversitesi'ndeki Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü ve Cenevre'deki Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü gibi çeşitli Avrupa kurumlarında cinsiyet ve zorunlu göç araştırmacısı olarak çalıştı ve Bielefeld Üniversitesi (DAAD bursiyeri), Viyana İnsan Bilimleri Enstitüsü (IWM) ve İstanbul'daki Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (MiReKoc) gibi saygın akademik kurumların bursiyeri oldu. Çalışmalarını Imiscoe gibi çok sayıda Türk ve uluslararası konferansta sunmuştur. Araştırma ilgi alanları cinsiyet ve iltica, göç çalışmalarında kesişimsellik, Türkiye'de mülteci koruma ve entegrasyon ve göçmen liyakati alanlarındadır.

Proje: ''Kırılganlıktan Dirençliliğe: Mültecilerin Cinsiyete Dayalı Koruma İhtiyacı için Türkiye ve Yunanistan’da Politika Yapımı''

Hem Türkiye hem Yunanistan, bağımsız ama aynı zamanda Avrupa sınır ve sığınma rejiminin ortak partileri olarak, çeşitli mülteci gruplarının koruma ihtiyaçlarını (birden fazla uluslararası, lokal ve insani aktörün de katılımıyla) anlamanın ağır yükünü taşımaları hasebiyle (zorunlu) göçmenlerin özellikle son on yılda büyük sayılarda gelişi üzerine çalışmak için önemli vakalardır. Bu araştırma Türkiye ve Yunanistan’daki farklı zorunlu göçmen gruplarının cinsiyete dayalı korunma ihtiyacı ve desteğini, mülteci koruması, desteği ve yerleştirilmesi konularında daha kesin ve nüanslı politika yapımını beslemek amacıyla, anlamayı amaçlıyor.

Bu araştırma bu ülkelerde mevcut cinsiyete dayalı koruma rejimlerinin hangi sosyo-politik süreçler yoluyla uygulamaya konulduğunu, farklı aktörlerin çeşitli uluslararası ve lokal söylemlerden nasıl beslendiğini, ahlaki iktisadın karar alma ve politika yapımı süreçlerini nasıl etkilediğini anlamayı amaçlıyor; bağlamsal kırılganlıklar ve mültecilerin söz konusu tecrübelerle başa çıkmada izledikleri stratejiler söz konusu olduğunda bilginin sahada nasıl üretildiğini anlamak daha kesin ve kapsayıcı cinsiyete dayalı mülteci koruması, desteği ve yerleşmesi çerçevelerine katkı sunabilir. Dolayısıyla, proje sadece göçmenlerin kırılganlıklarını değil, aynı zamanda failliklerini ve dayanıklılıklarını göz önüne alan bir anlayış sağlayacak ki bu Türkiye ve Avrupa’da uzun vadeli koruma ve entegrasyon politikaları için kritik önemdedir.

CALL FOR PAPERS: Exploring Vulnerability(ies) and Resilience: Learning from Populations on the Move

We invite doctoral and early career researchers as well as artists working on questions of vulnerability and resilience in the context of migrant and refugee lives in the MENA, Turkey, and Southeastern Europe to submit a working title, abstract (max. 300 words), and short biography (max. 200 words) via email to vulnerability.migration.workshop@gmail.com before March 27, 2023. Non-traditional presentation formats are welcome.

The conference aims to move beyond a binary conceptualization of vulnerability and resilience by discussing how vulnerability, agency, and resilience are interrelated or co-produced by multiple factors, actors, practices, policies, and laws.

Keynote speech by Prof. Didier Fassin (Collège de France, Institute for Advanced Study (Princeton) and École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) ‘Neither Vulnerability, Nor Resilience: A Critical Approach to Exiles’ Experiences’.

Physical attendance is prioritized, but online participation will also be possible. Travel and accommodation will be provided for only a select number of presenters. To apply for financial support, please fill in the financial support form.

Please click here for further details.

Please click here for registration.