TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

MERYEM KÖSEHASANOĞULLARI icon down
Meryem Kösehasanoğulları
Meryem Kösehasanoğulları
Mali ve İdari İşler Yöneticisi

Meryem Kösehasanoğulları, İstanbul Politikalar Merkezi Finans ve İdari İşler Yöneticisi’dir. Kösehasanoğulları lisansını Sabancı Üniversitesi, Sosyal ve Siyasal Bilimler ve yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları ‘Avrupa Birliği'ndeki Yasama Araçlarının Liberal Hükümetlerarası Bakış Açısından İncelenmesi' başlıklı tezle tamamladı. Kasım 2008 ile Ocak 2010 arasında İstanbul Politikalar Merkezi'ni projeler ve idari işler konusunda destekledi. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası, AB ve Uluslararası İşbirliği Bölümü'nde çalıştıktan sonra 2012 yılında İstanbul Politikalar Merkezi'ne tekrar katıldı.