TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

MİCHAEL KAEDİNG icon down
Michael Kaeding
Michael Kaeding
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Michael Kaeding, 2012’den beri Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Avrupa Entegrasyonu ve Avrupa Birliği Siyaseti profesörüdür. Kendisinin bir ad personam Jean Monnet Kürsüsü bulunmaktadır. Günümüzde, Duisburg-Essen Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Araştırma ve Genç Akademisyenler Dekan Yardımcısı, Maastricht’teki Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde (EIPA) Misafir Araştırmacı, Brüksel’deki Avrupa Koleji Geçici Fakültesi ve İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi üyesi, TEPSA Onursal Kurul Üyesi (Trans Avrupa Politikaları Derneği, 2016–2019 dönemi Başkanı), Avrupa Entegrasyonu Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Siyaseti Enstitüsü Bilimsel Direktörlüğü (IEP) üyesidir. Fulbright mezunu olan Kaeding, Wisconsin, Madison Üniversitesi’nde (ABD) Carl Schurz Misafir Profesörü olarak da görev yapmıştır. Kaeding’in çalışması, Avrupa entegrasyonu, AB politika oluşturma süreci ve bu sürecin üye ülkeler ve üçüncü ülkeler üzerindeki etkisinin hem kritik hem de yapıcı olarak daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje: “Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma”

Halihazırda 22’den fazla AB üye ülkesinde 48 AB ajansı bulunmaktadır. AB ajansları, Avrupa’daki sorunların çözülmesinde ve Avrupa entegrasyonunun desteklenmesinde her zamankinden daha fazla rol oynamaktadır. AB ajanslarının çoğunlukla ihmal edilen bir özelliği ise üçüncü ülkelerin AB ajanslarına harici farklılaştırılmış bir Avrupa entegrasyonu biçimi olarak artan katılımıdır. Şu an Türkiye, 34 güçlü, ademi merkeziyetçi, düzenleyici AB ajansından yalnızca Avrupa Çevre Ajansına (EEA) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) tam olarak katılmaktadır.

Üçüncü ülkelerin AB ajanslarına sistematik katılımına ilişkin belirlenmiş bir kural bulunmadığından, bu proje şu soruyu ele almaktadır: Hangi politika alanlarında ve hangi koşullar altında Türkiye’nin AB ajanslarına (güçlendirilmiş) katılımı, AB üyeliğine alternatif bir mekanizma olarak kullanılabilir ve dolayısıyla da, bir tür harici farklılaştırma biçimi olabilir? Bu projede, AB üye devletlerinde uzun süreli genişlemeden doğan yorgunluğun ortasında, AB üyeliğine giden genellikle uzun ve belirsiz yol göz önünde bulundurularak, AB ajansları aracılığıyla iş birliğinin dinamik ve esnek doğasının Türkiye ve AB için potansiyel değeri araştırılacaktır.

AB Ajanslarının AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Bölüm 3: AB Ajanslarının Türk Basınındaki Haberlerini Haritalamak (2002-2021)

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Michael Kaeding ve University of Duisburg-Essen öğrenci asistanı Zeki Demirpolat'ın "AB Ajanslarının AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Bölüm 3: AB Ajanslarının Türk Basınındaki Haberlerini Haritalamak (2002-2021) (Assessing the Potential of EU Agencies for the Future of EU-Turkey Relations, Part 3: Mapping EU Agencies' Coverage in the Turkish Press (2002-2021))" başlıklı politika notu Kasım 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

AB Ajanslarının AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Bölüm 2: AB Ajansları ile Türkiye Arasındaki İşbirliğinin Sistematik Haritalandırılması (1999-2021)

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Michael Kaeding'in "AB Ajanslarının AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Bölüm 2: AB Ajansları ile Türkiye Arasındaki İşbirliğinin Sistematik Haritalandırılması (1999-2021) (Assessing the Potential of EU Agencies for the Future of EU-Turkey Relations, Part 2: A Systematic Mapping of Cooperation Between EU Agencies and Turkey (1999-2021))" başlıklı politika notu Ekim 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

AB Ajanslarının AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Bölüm I: Türkiye'nin EEA ve EMCDDA'da Oy Hakkı Olmadan Tam Üyeliği

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Michael Kaeding ve geçmiş dönem İPM Stajyeri Frederic Krull'un "AB Ajanslarının AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Bölüm I: Türkiye'nin EEA ve EMCDDA'da Oy Hakkı Olmadan Tam Üyeliği (Assessing the Potential of EU Agencies for the Future of EU-Turkey Relations, Part I: Turkey’s Full Membership without Voting Rights in the EEA and EMCDDA)" başlıklı politika notu Eylül 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit ve Michael Kaeding ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Turkey-EU Relations: the EU Summit and Beyond

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2020/21 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik aramıza katıldılar.

Ahmet Atıl Aşıcı | İklim Kriziyle Mücadelede Türkiye için Yeşil Yeni Düzen

David Samuel Williams | Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli

Elena Dück | Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı

Jan Schierkolk | AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi

Karolína Augustová | AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri

Michael Kaeding | Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma

Özge Geyik | İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.