TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

MİCHAEL KAEDİNG icon down
Michael Kaeding
Michael Kaeding
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Michael Kaeding, 2012’den beri Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Avrupa Entegrasyonu ve Avrupa Birliği Siyaseti profesörüdür. Kendisinin bir ad personam Jean Monnet Kürsüsü bulunmaktadır. Günümüzde, Duisburg-Essen Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Araştırma ve Genç Akademisyenler Dekan Yardımcısı, Maastricht’teki Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde (EIPA) Misafir Araştırmacı, Brüksel’deki Avrupa Koleji Geçici Fakültesi ve İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi üyesi, TEPSA Onursal Kurul Üyesi (Trans Avrupa Politikaları Derneği, 2016–2019 dönemi Başkanı), Avrupa Entegrasyonu Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Siyaseti Enstitüsü Bilimsel Direktörlüğü (IEP) üyesidir. Fulbright mezunu olan Kaeding, Wisconsin, Madison Üniversitesi’nde (ABD) Carl Schurz Misafir Profesörü olarak da görev yapmıştır. Kaeding’in çalışması, Avrupa entegrasyonu, AB politika oluşturma süreci ve bu sürecin üye ülkeler ve üçüncü ülkeler üzerindeki etkisinin hem kritik hem de yapıcı olarak daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje: “Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma”

Halihazırda 22’den fazla AB üye ülkesinde 48 AB ajansı bulunmaktadır. AB ajansları, Avrupa’daki sorunların çözülmesinde ve Avrupa entegrasyonunun desteklenmesinde her zamankinden daha fazla rol oynamaktadır. AB ajanslarının çoğunlukla ihmal edilen bir özelliği ise üçüncü ülkelerin AB ajanslarına harici farklılaştırılmış bir Avrupa entegrasyonu biçimi olarak artan katılımıdır. Şu an Türkiye, 34 güçlü, ademi merkeziyetçi, düzenleyici AB ajansından yalnızca Avrupa Çevre Ajansına (EEA) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) tam olarak katılmaktadır.

Üçüncü ülkelerin AB ajanslarına sistematik katılımına ilişkin belirlenmiş bir kural bulunmadığından, bu proje şu soruyu ele almaktadır: Hangi politika alanlarında ve hangi koşullar altında Türkiye’nin AB ajanslarına (güçlendirilmiş) katılımı, AB üyeliğine alternatif bir mekanizma olarak kullanılabilir ve dolayısıyla da, bir tür harici farklılaştırma biçimi olabilir? Bu projede, AB üye devletlerinde uzun süreli genişlemeden doğan yorgunluğun ortasında, AB üyeliğine giden genellikle uzun ve belirsiz yol göz önünde bulundurularak, AB ajansları aracılığıyla iş birliğinin dinamik ve esnek doğasının Türkiye ve AB için potansiyel değeri araştırılacaktır.