TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

MUSTAFA KUTLAY icon down
Mustafa Kutlay
Mustafa Kutlay
Kıdemli Uzman

Mustafa Kutlay, İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı ve City University of London Uluslararası Siyaset Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aynı zamanda, University of Kent bünyesinde bulunan Çatışma Analizi Araştırma Merkezi kıdemli araştırmacılarındandır. Bahar 2013’te, The German Marshall Fund of the US, Marshall Memorial Fellow olarak ABD’de bulundu. City University of London Uluslararası
Siyaset Bölümü’nde karşılaştırmalı siyaset, Küresel Güney’de kurumlar, demokrasi, kalkınma ve siyasi risk analizi üzerine dersler vermektedir. Uluslararası/karşılaştırmalı politik ekonomi, yükselen güçler ve küreselleşme, kalkınmanın kurumsal ve siyasi temelleri ile Türkiye’nin ekonomi-politiği ve dış politikası üzerine araştırmalar yapmaktadır.


Makaleleri, International Affairs, Third World Quarterly, Government and Opposition, The British Journal of Politics and International Relations gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Çalışma alanlarına ilişkin uluslararası araştırma projelerinde yer almış, farklı araştırma ve politika merkezleri için raporlar, politika notları ve kısa analizler yazmıştır. 2019 yılında, Ziya Öniş ile ortak makaleleri, Government and Opposition dergisi ‘Elizabeth Meehan en iyi makale’ ödülünü kazanmıştır.