TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

NEBİ SÜMER icon down
Nebi Sümer
Nebi Sümer
Toplumsal Psikoloji Çalışmaları Koordinatörü, Kıdemli Uzman

Prof. Dr. Nebi Sümer, ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikoloji alanında yüksek lisans ve ABD, Kansas State Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında doktora yapmıştır. 2011-2012 Fulbright araştırma desteği ile ABD Cornell Üniversitesi’nde bulunan Nebi Sümer, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’de görev yaptıktan sonra 2018 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışmaktadır. Nebi Sümer’in temel araştırma alanları (1) yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, (2) ulaşım ve trafik psikolojisi, (3) psikolojik ölçüm, (4) işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve (5) psikoloji eğitimi/öğretimi konularını kapsamaktadır. Bu konularda geniş çaplı ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmüş ve çok sayıda bilimsel makale, kitap bölümü ve kitap yayınlamıştır. Bilim Akademisi Derneği üyesidir (bkz. www.nebisumer.com).

Salgın ve Toplum - "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset"

6 Ekim 2021

Nebi Sümer ve Selim Badur ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Tam Kapanma Döneminde Psikoloji ve Aşı Süreci

Salgın ve Toplum - "Sosyal Psikoloji Perspektifinden COVID-19"

11 Mayıs 2021

Salgın ve Toplum - "Pandeminin Bir Yılı: Aşı, Psikoloji ve Yönetişim"

9 Mart 2021

Evren Balta ve Nebi Sümer ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Pandemide Risk Algısı, Tedirginlik ve Davranışsal Uyum

Salgın ve Toplum - "Psikoloji Kıyıya Vurunca"

1 Aralık 2020