TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Ömer Lütfi Şen
Ömer Lütfi Şen
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ömer Lütfi Şen, iklim bilimcidir. 2004 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. Bu tarihten itibaren verdiği yüksek lisans ve doktora dersleri ile eğitim/öğretime katkı yapmanın yanı sıra Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Akdeniz–Karadeniz bölgesinde insan kaynaklı iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Şen, kara yüzeyi–atmosfer etkileşimi ve modellemesi ile kara yüzeyi modellerinin kalibrasyonu konularında uzmanlaşmıştır. Mercator-İPM Araştırma Bursu kapsamında “Türkiye’de İklim Değişikliği Etkilerinin Bütünsel Bir Resmi” başlıklı proje üzerine çalışmıştır. Araştırması süresince Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri üzerine yapılan çalışmaları gözden geçirmeyi, iklim değişikliği, demografi ve değişik sektörlere ait gerekli veriyi toplamayı, bu veriyi bir coğrafi bilgi sistemine aktarmayı, ve sonuçları politikacı ve karar vericilerin yanı sıra geniş halk kitlelerine de kolay ve etkili bir şeklide aktarabilecek şekilde görselleştirme ve analiz etmeyi amaçlamıştır.

Ömer Lütfi Şen, doktorasını Arizona Üniversitesi, Hidroloji ve Su Kaynakları Bölümü’nde tamamlamıştır.

Daha fazla bilgi için: http://turkiyeiklim.wordpress.com

İklim Değişikliğine Bütüncül Bakış ve Türkiye’de Etkileri

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Lütfi Şen’in İklim Değişikliğine Bütüncül Bakış ve Türkiye’de Etkileri (A Holistic View of Climate Change and Its Impacts in Turkey) başlıklı raporu Aralık 2013′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Türkeş, 2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Lütfi Şen, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz'ın İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Medya'da İklim Değişikliği: Dünya Geneli-Türkiye Özeli

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Lütfi Şen'in "Medya’da İklim Değişikliği: Dünya Geneli-Türkiye Özeli (Media Coverage of Climate Change in Turkey: The World Versus Turkey)" başlıklı politika notu Haziran 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2012-2013 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2012/13 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği, 25 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Birlik 90/Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir “Dönüm noktasında Avrupa: Türkiye neden önemli” adlı bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mercator-İPM Araştırmacıları kısa video klipler aracılığıyla tanıtıldı.

İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Açık Radyo ortak kurucusu Ömer Madra, Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok ve Mercator Uluslararası Araştırma Bursu Dekanı ve İPM Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Klaus Scharioth (Emekli) ‘nun katılımıyla gerçekleşen “Umut Işığı: Çalkantılı Zamanlarda Türkiye-Almanya İşbirliği (A Silver Lining: German – Turkish Cooperation in Turbulent Times)” başlıklı panel entellektüel açıdan merak uyandıran bir tartışma sundu. Panel başkanlığını İPM Kıdemli Uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Prefesörü Ayşe Kadıoğlu üstlendi.