TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Onur Akgül
Onur Akgül
Proje Koordinatörü

Onur Akgül, İPM'nin yürütücülüğünde ilerleyen Türkiye'de Adil Geçişin Desteklenmesi (Promoting Just Transition in Türkiye) projesinin araştırmacısı ve proje koordinatörüdür. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Akgül, 10 yılı aşkın bir süredir iklim değişikliği, çevre koruma, hava kirliliği, Sağlık Etki Değerlendirme, enerji politikaları, demokratik katılım ve adil geçiş üzerine araştırma ve analiz projeleri yürütmekte, bu alanlarda politika önerileri geliştirme üzerine akademi ve sivil toplum ile çalışmalar yürütmektedir. Greenpeace ve 350.org gibi kurumlarda iklim değişikliği, yerel hareketler, adil geçiş, enerji politikaları ve kömürden çıkış alanları üzerine kampanya stratejileri, demokratik katılım programları, araştırma projeleri ve atölye/çalıştaylar geliştirip uygulamış, Temiz Hava Hakkı Platformu gibi yapılarla da birlikte olmak üzere, çok sayıda bilimsel analizin ve araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Akgül, bu projelerin araştırma içeriklerinin geliştirilmesi ve stratejik paydaş iletişimi süreçlerinin tasarlanıp uygulaması süreçlerini yürütmüştür.