TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ONUR SAZAK icon down
Onur Sazak
Onur Sazak
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Onur Sazak, International Press Institute (IPI)’ün Türkiye merkezli proje koordinatörüdür. IPI öncesinde Sazak, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfında (TÜSEV), Yardımseverlik Altyapısı Gelişimi Türkiye projesini Eylül 2019’dan Mayıs 2021’e kadar koordine etmiştir. Kendisi, aynı zamanda on beş yıldan uzun süre Açik Toplum Vakfı Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Hudson Enstitüsü ve Brookings Enstitüsü’nde araştırma yöneticiliğinden program ortaklığına kadar çeşitli mevkilerde bulunmuştur. Sazak, lisansını ve yüksek lisansını American University of Washington, D.C.’de (ABD) uluslararası ilişkiler ve uluslararası ekonomi politikası üzerine tamamlamıştır. Doktorasını ise Sabancı Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine tamamlamıştır.

Proje: "Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü"

“Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü” projesi, Türkiye’de kamusal alanların daralması sorununa yönelik Avrupa, özellikle Alman hayırseverliğinin Türk sivil toplumuna yönelik çözümsel desteğine işaret etmektedir. Avrupa, özellikle Alman hayırseverliğinin Türkiye’deki kamusal alanların gelişmesine ve genişlemesine geçtiğimiz yirmi yılda büyük katkılar sağladığı fark edilmektedir. Ancak, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu gergin politik atmosfer, meşru bir aktör olarak sivil toplumu kapsayıcı politikaların ve sosyal süreçlerin dışında bırakırken uzun dönemli desteği ve iş birliği mevcut olan Avrupalı dostlara şüphecilik beslenmeye başlanmıştır. Bu çifte problem, yani daralan alan ve Avrupa şüpheciliğinin devam etmesi, 2000’lerin başından beri kazanılmış büyük başarılar olan kamusal alanların genişlemesi ve bunun sonucu olarak da Avrupa ile ilişkilerin ilerlemesine zarar verme ihtimali taşımaktadır.

Bu proje, Avrupa’nın, özellikle Almanya’nın Türkiye’deki kamusal alanların gelişimine yaptıkları kayda değer katkıları bilimsel verilerle sunma amacı taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki sivil toplumun azalan fonlar, hükümet baskısı ve salgın koşullarının ortasında yaşadığı zorlukların aktarılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, Türkiye sivil toplumunun bu yasakçı ortamdan daha da güçlenerek çıkmasını sağlamak için çözüm arayacak ve önerilerde bulunacaktır. Bu çözüm sürecinin bir parçası olarak bu proje, Türkiyeli yetkililer ve Avrupalı hayırseverler arasında geçmişteki iş birliği modelini canlandıracak güven ortamını inşa etmenin yollarını arayacaktır.