TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Özge Geyik
Özge Geyik
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Özge Geyik, Avustralya’daki Deakin Üniversitesi Yaşam ve Çevre Bilimleri Okulu’nda doktora adayıdır ve çalışmalarında sürdürülebilir ve beslenmeye duyarlı gıda sistemlerine odaklanmaktadır. Chalmers Teknoloji Üniversitesi ve Graz Üniversitesi’nden endüstriyel ekoloji alanında ortak yüksek lisans derecesine sahip olan Geyik’in araştırma alanları arasında sürdürülebilirlik göstergeleri ve değerlendirmeleri, beslenme sürdürülebilirliği, sistem düşüncesi, iklim değişikliği mitigasyonu ve kara tabanlı sistemlerde adaptasyonu ve endüstriyel ve sosyal ekolojik prensiplerin küresel çevresel zorluklar üzerinde uygulanması yer almaktadır. Geyik, iklim değişikliğinin tarıma ve çiftçilerin otonom uyum stratejilerine etkileri gibi kesişen konularda çeşitli bilimsel araştırma projelerinde yer almıştır. Multidisipliner ve multikültürel ekiplerin parçası olarak, sivil toplum katılımının yanı sıra karbon piyasalarına yönelik danışmanlık projelerinde de profesyonel deneyime sahiptir.

Proje: “İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması”

Biyofiziksel, sosyal ve politik faktörlerden oluşan sosyo-ekolojik sistemler olarak küresel gıda sistemleri, sürdürülebilirliğin tüm boyutlarının merkezinde yer almaktadır. İlk olarak, gıda tedarik zincirleri küresel sera gazı emisyonlarında önemli bir paya sahiptir. İkinci olarak, üçlü yetersiz beslenme yükünün birlikte bulunması - açlık (kalori eksikliği), aşırı kilo/obezite (fazla kalori) ve gizli açlık (mikro besin eksikliği) – git gide daha fazla yaygınlaşmaktadır. Bu, artan üretim ve arz hacimlerine rağmen mevcut gıda sistemlerinin insan beslenme ihtiyaçlarına yeterli hizmeti veremediği gerçeğinin bir tezahürüdür. Gayri safi üretim değerine göre tarımsal emtia üreticisi olarak dünyada ilk on üretici arasında yer alan Türkiye’de, tarımsal üretimin enerji yoğunluğu, tarımsal sera gazı emisyonlarında %75’lik bir artışla hızlanmaktadır. Ancak, bu eğilimi tersine çevirmek için somut planlar bulunmamaktadır. Türkiye nüfusunda ayrıca devamlı bir şekilde demir eksikliği göstergeleri bulunurken, aynı zamanda aşırı kilolu vatandaşlar ve obezite de istikrarlı bir artış göstermektedir. Bu nedenle, yetersiz beslenmenin iki yükü de ülke için önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu proje, iklim bilimi, tarım bilimi, halk sağlığı ve beslenmeyi içeren disiplinlerarası bir yaklaşımla, Türkiye’de beslenmeye duyarlı ve sürdürülebilir gıda sistemlerini genişletmek için seçenekleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede, (i) Türkiye’deki tarım uygulamalarından ortaya çıkan iklimsel yükümlülükte Türkiye’nin adil payı, (ii) sürdürülebilirlik yanlısı halk sağlığı ve beslenme, (iii) Türkiye’de iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin etkileri ve (iv) sürdürülebilir beslenme için bütünleşmiş politikalar üzerine yeni bilgi üretimi yapılması amaçlanmaktadır.