TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

PELİN OĞUZ icon down
Pelin Oğuz
Pelin Oğuz
Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Koordinatörü

Pelin Oğuz Mercator-IPM Burs Programı Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Doktora derecesini 2016 yılında, Neoliberal çevre politikalarını Doğu Karadeniz bölgesindeki hidro-elektrik santraller kapsamında inceleyen teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset bilimi kürsüsünde tamamlamıştır. Uyuşmazlık analizi ve İnsan Hakları (Conflict Studies and Human Rights) alanındaki yüksek lisans derecesini 2005 yılında Utrecht Üniversite’sinden, Uluslararası İlişkiler alanındaki lisans derecesini ise 2003 yılında Koç Üniversitesi’nden almıştır.   Eğitim hayatı boyunca sivil toplum örgütleriyle bağlantılı olarak kalkınma projelerinde çalışmıştır.

İPM’de çalışmaya başlamadan önce MEF Üniversitesi’nde Türk Siyasal Hayatının Dönüşümü (Evolution of Political Life in Turkey) lisans dersini, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Afrika çalışmaları yüksek lisans programında “Dünya Politikası ve Çatışmaların Çözümü” (World Politics and Conflict Resolution) yüksek lisans dersini vermiştir (2017).  Öncesinde Koç Üniversitesi’nde tam zamanlı okutman olarak çalışmış ve devrim tarihi derslerini (History of Turkish Revolution I-II) vermiştir (2005-2015).  

İlgi alanları: çevre, ekoloji, kalkınma, çatışmaların çözümü, iklim değişikliği, göç, kimlik ve Türk politikası.

Selim Badur ve Nebi Sümer ile "Nasıl Bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Covid-19 Pandemisinde Türkiye ve Dünyada Neredeyiz?

Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2019

Dördüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Ağva Robin’s Nest Eco Resort’ta gerçekleşti. Etkinlik, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü Pelin Oğuz ve Stiftung Mercator Projeler Ofisi Yöneticisi Daniel Grütjen’in konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik süresince Ofer Engel ve Taha Yasseri ile Çiğdem Bozdağ modaratörlüğünde “Yapay Zeka ve Yönetim (Artificial Intelligence and Governance)” tartışması, Ricardo Leizaola ile “Sosyal Bilimlerde Görsel-İşitsel Malzeme Kullanımı (Audiovisuals in Science)” çalıştayı, Christian Reichel ile “Yeni Zorluklar Karşısında Yeni Metotlar: Antroposen Döneminde Yerel Çevre Bilgilerinin Karma Haritalandırılması (New methods for new challenges: Hybrid mapping of local environmental knowledge in the time of the Anthropocene)” çalıştayı, Tuygun Oruç ile yoga seansı, Haluk Mert Bal ile “Medya ve Aktivizm (Media and Activism)” üzerine bir kahve sohbeti ve Cihan Baysal Uzunçarşılı ile “Türkiye Bağlamında Kent Hakkı (The Right to the City in the Turkish Context: Urban Movements, Neighborhoods and the Gezi Uprising)” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

“Türkiye'deki Suriyeliler” Paneli & “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” Rapor Tanıtımı

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeliler (Syrians in Turkey)” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (The Role of Civil Society in Fostering Pluralism)” raporunun tanıtımı, 21 Aralık 2018 günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Avrupa Parlamentosu – İPM Ziyareti

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Parlamentosu parlamenter danışmanlarını, Türkiye siyasetinin mevcut görünümü, Türkiye dış politikası ve Türkiye-AB İlişkileri üzerine konuşmak amacıyla 31 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de ağırladı.