TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

PINAR AKPINAR icon down
Pınar Akpınar
Pınar Akpınar
Araştırmacı

Pınar Akpınar Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde Eylem Araştırması Program Yöneticisi ve yarı zamanlı öğretim görevlisidir. Doktorasını ‘Çevrede Ortaya Çıkan Bir Arabulucu: Türkiye’nin Suriye-İsrail Müzakereleri ve Somali’deki Arabuluculukları’ konulu tez çalışmasıyla Keele Üniversitesi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve Felsefe Okulu (SPIRE)’ndan almıştır. Araştırma konuları arasında çatışma çözümü, barış inşası, uluslararası arabuluculuk, Türk dış politikası ve Ortadoğu politikaları bulunmaktadır.

Akpınar Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Keele Üniversitesi dahil olmak üzere pek çok üniversitede dersler vermiştir. 2010-2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevliliği ve Uluslararası Çatışma Çözümleri Merkezi’nde müdür yardımcılığı yapmıştır. Şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Katar Savunma Bakanlığı gibi kurumlara danışmanlık hizmetleri vermiştir. 2013 yılında George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümleri Okulu (S-CAR)’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuş olan Akpınar, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Model İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye Kadın Arabulucular Ağı faaliyetleri çerçevesinde Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk konularında eğitimler vermiştir.

İyicil Donörden Kendinden Emin Güvenlik Sağlayıcısına: Türkiye'nin Somali Politikası

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın "İyicil Donörden Kendinden Emin Güvenlik Sağlayıcısına: Türkiye’nin Somali Politikası (From Benign Donor To Self-Assured Security Provider: Turkey's Policy In Somalia)" başlıklı politika notu Aralık 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Katar Krizi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar‘ın “Türk Dış Politikası ve Katar Krizi (Turkish Foreign Policy and The Qatar Crisis)” başlıklı politika notu Ağustos 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk'in 15 Temmuz Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları başlıklı raporu Haziran 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Afrika'nın Kalkınmasında Türkiye'nin Rolü

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın Afrika’nın Kalkınmasında Türkiye’nin Rolü (Turkey's Engagement in Africa's Development) başlıklı raporu Şubat 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Küresel Kalkınma ve İnsani Yardım Aktörleri Olarak Türkiye ve Hindistan

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Projesi Uzmanı Pınar Akpınar'ın Küresel Kalkınma ve İnsani Yardım Aktörleri Olarak Türkiye ve Hindistan (Turkey and India as Global Development and Humanitarian Actors) başlıklı raporu Şubat 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım (International Humanitarian NGOs and Emergency Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı (International Humanitarian NGOs in Health Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı (MWMN), İPM, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ve Ankara'daki AB Delegasyonu çalışmaları çerçevesinde Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Betül Çelik’in liderliğinde Türk Kadın Arabulucular Ağının Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme başlıklı çalıştayı 29-30 Haziran 2019'da IPC Karaköy'de düzenlendi.

Ayrıca, Ekim 2019’da Türk Kadın Arabulucular Ağı arabuluculuğu şiddet içermeyen çatışma çözümü aracı olarak ve kadınları barışın unsurları olarak güçlendirmek için teşvik etmek amacı ile Diyarbakır, Gaziantep, Mardin şehirlerinde bulunan kadın fikir liderlerine cinsiyete duyarlı çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri vermiştir. 

Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Betül Çelik, İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen "Çatışma Çözümü ve Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü" başlıklı çalıştay, 11 Ocak 2018’de İPM’de gerçekleşti.

Bu çalıştay, son yıllarda Türkiye’de artan kutuplaşmayı azaltmada ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünde kadınların olası rollerini tartışmayı amaçlamıştır. Toplumsal barışın inşasında kadınların farklı rolleri olduğu bilinmektedir. Kadınların barış inşasındaki rolleri, toplumsal mutabakatta kadınlar içinde işbirliğini güçlendiren ve zayıflatan faktörler, barış inşasındaki acil ihtiyaçlar ve yeni feminist stratejiler bu çalıştayda tartıştığımız başlıkları oluşturdu.

Türkiye'de Reform: 15 Temmuz Sonrasi Kurumsal Yapılanma

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen ”Türkiye’de Reform: 15 Temmuz Sonrasi Kurumsal Yapılanma” başlıklı çalıştay, 18 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında birçok güçlükle karşı karşıya kalmıştır. En büyük sorunlardan biri ‘paralel yapılar’ın yıllar içinde kurumların içine mevzilenmesi ve darbe sonrası süreçte izlenen toplu işten uzaklaştırma politikaları sonucu devlet kurumlarının zayıflaması olmuştur. “Türkiye’de Reform: 15 Temmuz Sonrası Kurumsal Yapılanma” konulu çalıştay darbe girişimi sonrasındaki dönemde ortaya çıkan temel çatışma noktalarını ve zorlukları teşhis ve analiz ederek kurumsal yapılanmayı güçlendirmeye, kutuplaşmayı durdurmaya ve kapsayıcı demokrasiyi geliştirmeye yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Çalıştay interaktif bir formatla çeşitli kesimlerden uzman ve akademisyenleri bir araya getirip ilgili taraflara somut politika önerileri sunmayı hedeflemiştir.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım Çalıştayı

İPM “Uluslararası İnsani STK'lar ve Acil Yardım” konulu çalıştayı 6 Mart 2015'te İPM Karaköy'de düzenledi.