TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Pınar Akpınar
Pınar Akpınar
Araştırmacı

Pınar Akpınar Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde Eylem Araştırması Program Yöneticisi ve yarı zamanlı öğretim görevlisidir. Doktorasını ‘Çevrede Ortaya Çıkan Bir Arabulucu: Türkiye’nin Suriye-İsrail Müzakereleri ve Somali’deki Arabuluculukları’ konulu tez çalışmasıyla Keele Üniversitesi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve Felsefe Okulu (SPIRE)’ndan almıştır. Araştırma konuları arasında çatışma çözümü, barış inşası, uluslararası arabuluculuk, Türk dış politikası ve Ortadoğu politikaları bulunmaktadır.

Akpınar Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Keele Üniversitesi dahil olmak üzere pek çok üniversitede dersler vermiştir. 2010-2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevliliği ve Uluslararası Çatışma Çözümleri Merkezi’nde müdür yardımcılığı yapmıştır. Şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Katar Savunma Bakanlığı gibi kurumlara danışmanlık hizmetleri vermiştir. 2013 yılında George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümleri Okulu (S-CAR)’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuş olan Akpınar, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Model İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye Kadın Arabulucular Ağı faaliyetleri çerçevesinde Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk konularında eğitimler vermiştir.

Türkiye'de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi'nin Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü (Dialogue and Sustainable Conflict Resolution in the Kurdish Question and Polarization in Turkey) başlıklı final raporu Mayıs 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İyicil Donörden Kendinden Emin Güvenlik Sağlayıcısına: Türkiye'nin Somali Politikası

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın "İyicil Donörden Kendinden Emin Güvenlik Sağlayıcısına: Türkiye’nin Somali Politikası (From Benign Donor To Self-Assured Security Provider: Turkey's Policy In Somalia)" başlıklı politika notu Aralık 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Katar Krizi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar‘ın “Türk Dış Politikası ve Katar Krizi (Turkish Foreign Policy and The Qatar Crisis)” başlıklı politika notu Ağustos 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk'in 15 Temmuz Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları başlıklı raporu Haziran 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

The Limits of Mediation in the Arab Spring: The Case of Syria

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın "The Limits of Mediation in the Arab Spring: The Case of Syria" başlıklı makalesi 11 Ağustos 2016'da Third World Quarterly'de yayımlandı.

Afrika'nın Kalkınmasında Türkiye'nin Rolü

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın Afrika’nın Kalkınmasında Türkiye’nin Rolü (Turkey's Engagement in Africa's Development) başlıklı raporu Şubat 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Küresel Kalkınma ve İnsani Yardım Aktörleri Olarak Türkiye ve Hindistan

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Projesi Uzmanı Pınar Akpınar'ın Küresel Kalkınma ve İnsani Yardım Aktörleri Olarak Türkiye ve Hindistan (Turkey and India as Global Development and Humanitarian Actors) başlıklı raporu Şubat 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım (International Humanitarian NGOs and Emergency Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı (International Humanitarian NGOs in Health Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Mediation as a Foreign Policy Tool in the Arab Spring: Turkey, Qatar and Iran

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın "Mediation as a Foreign Policy Tool in the Arab Spring: Turkey, Qatar and Iran" başlıklı makalesi 21 Temmuz 2015'de Journal of Balkan and Near Eastern Studies'de yayımlandı.

A Coming Crisis in Turkey's Humanitarian Diplomacy: the AKP – Gulen Clash

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın "A Coming Crisis in Turkey’s Humanitarian Diplomacy: the AKP – Gulen Clash" başlıklı makalesi 22 Haziran 2014'de New Europe Online'da yayımlandı.

Turkey's Peacebuilding in Somalia: The Limits of Humanitarian Diplomacy

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar'ın "Turkey's Peacebuilding in Somalia: The Limits of Humanitarian Diplomacy" başlıklı makalesi 20 Aralık 2013'de Turkish Studies'de yayımlandı.

Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı (MWMN), İPM, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ve Ankara'daki AB Delegasyonu çalışmaları çerçevesinde Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Betül Çelik’in liderliğinde Türk Kadın Arabulucular Ağının "Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme" başlıklı çalıştayı 29-30 Haziran 2019'da IPC Karaköy'de düzenlendi.

Ayrıca, Ekim 2019’da Türk Kadın Arabulucular Ağı arabuluculuğu şiddet içermeyen çatışma çözümü aracı olarak ve kadınları barışın unsurları olarak güçlendirmek için teşvik etmek amacı ile Diyarbakır, Gaziantep, Mardin şehirlerinde bulunan kadın fikir liderlerine cinsiyete duyarlı çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri vermiştir. 

Türkiye'de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü

“Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü (Dialogue and Sustainable Conflict Resolution in the Kurdish Question and Polarization in Turkey)” projesinin final raporunun lansman Direktör Fuat Keyman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın konuşmacı olarak katılımıyla 11 Mayıs 2018’de Vault Karaköy – The House Hotel’de gerçekleşti.

Çatışma Çözümü ve Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Betül Çelik, İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen "Çatışma Çözümü ve Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü (The Role of Women in Conflict Resolution and Reconciliation)" başlıklı çalıştay, 11 Ocak 2018’de İPM’de gerçekleşti.

Bu çalıştay, son yıllarda Türkiye’de artan kutuplaşmayı azaltmada ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünde kadınların olası rollerini tartışmayı amaçlamıştır. Toplumsal barışın inşasında kadınların farklı rolleri olduğu bilinmektedir. Kadınların barış inşasındaki rolleri, toplumsal mutabakatta kadınlar içinde işbirliğini güçlendiren ve zayıflatan faktörler, barış inşasındaki acil ihtiyaçlar ve yeni feminist stratejiler bu çalıştayda tartıştığımız başlıkları oluşturdu.

Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen “Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü (The Role of Art and Sports in Overcoming Polarization)” başlıklı çalıştay, 5 Ekim 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti. Direktör Fuat Keyman‘ın konuşmasıyla başlayan çalıştay, İPM Araştırmacısı Altay Atlı‘nın moderatörlüğünde devam etti.

Kutuplaşma Türkiye’nin istikrar ve kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Diyalog ve mutabakat eksikliği sorunların çözülme potansiyelini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda sanat ve spor, çatışma çözümünde ve diyalog sağlamada oldukça önemli bir etkiye sahiptir. ‘Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü’ konulu çalıştay, Türkiye’de farklı kesimler arasında diyalog kurmayı amaçlayan sanat ve spor projelerinde rol almış kişiler ile bürokrasi, siyaset, sivil toplum, medya çevrelerinden uzmanları bir araya getirerek sanat ve sporun kutuplaşmayı aşmada nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair çözümler üretmeyi amaçlamıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay, çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi

Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi'nin (Post-Coup Opportunities on Conflict Resolution and Democracy Project) basın toplantısı 27 Nisan 2017'de gerçekleşti.

15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat Çalıştayı

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat (Inclusive Growth and Political Consensus after July 15th Workshop)” başlıklı çalıştay, 3 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleşti.

2011-2015 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı olan ve 2016′da AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, ve İPM Direktörü Fuat Keyman çalıştayın açılış konuşmalarını yaptılar. Çalıştay, Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın koordine ettiği çatışma çözümü aktiviteleriyle devam etti. İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve İPM Araştırmacıları Derya Berk, Altay Atlı, Ayşe Köse katılımcı olarak çalıştayda bulundular.

Çalıştay ‘Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’nin bir ayağı olarak düzenlenmiştir. Projenin hedefi, darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin sağlamlaşmasına engel teşkil edecek önemli çatışmaların tanımlanıp, analiz edilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, proje araştırma ve diyalog temelinde kutuplaşmayı azaltacak ve kapsayıcı demokratik ilkeleri teşvik edecek çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

Türkiye'de Reform: 15 Temmuz Sonrasi Kurumsal Yapılanma

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen ”Türkiye’de Reform: 15 Temmuz Sonrasi Kurumsal Yapılanma (Reforming Turkey: Institution Building After July 15th)” başlıklı çalıştay, 18 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında birçok güçlükle karşı karşıya kalmıştır. En büyük sorunlardan biri ‘paralel yapılar’ın yıllar içinde kurumların içine mevzilenmesi ve darbe sonrası süreçte izlenen toplu işten uzaklaştırma politikaları sonucu devlet kurumlarının zayıflaması olmuştur. “Türkiye’de Reform: 15 Temmuz Sonrası Kurumsal Yapılanma (Reforming Turkey: Institution Building after July 15th)” konulu çalıştay darbe girişimi sonrasındaki dönemde ortaya çıkan temel çatışma noktalarını ve zorlukları teşhis ve analiz ederek kurumsal yapılanmayı güçlendirmeye, kutuplaşmayı durdurmaya ve kapsayıcı demokrasiyi geliştirmeye yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Çalıştay interaktif bir formatla çeşitli kesimlerden uzman ve akademisyenleri bir araya getirip ilgili taraflara somut politika önerileri sunmayı hedeflemiştir.

15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi (Polarization, Consensus and Democracy After July 15th)” başlıklı çalıştay, 17 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye’de son yıllarda artan bir kutuplaşma eğilimi gözlemlenmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi daha belirsiz bir ortama itmiş, var olan sosyal ve siyasal ihtilafların daha da artmasına neden olmuştur. ‘15 Temmuz Sonrası Kutuplaşma, Uzlaşma ve Demokrasi Çalıştayı (Polarization, Consensus and Democracy after July 15th Workshop) darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin güçlenmesine engel teşkil edebilecek çatışmaları saptayıp, analiz ederek kutuplaşmayı kontrol altına alacak ve kapsayıcı demokrasiyi destekleyecek çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Darbe girişiminin en önemli pozitif sonucu toplumdaki çeşitli grupların sivil iradenin tartışılmaz bir norm olduğu konusunda vardıkları uzlaşıdır. Çalıştay ortaya çıkan fırsatları keşfedip, diyaloğu güçlendirerek bu nadir birlik atmosferinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya çalışmıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın moderatörlüğünde düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi (Kurdish Question and Democracy after July 15th)” başlıklı çalıştay, 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. 

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım Çalıştayı

İPM tarafından düzenlenen “Uluslararası İnsani STK'lar ve Acil Yardım” başlıklı çalıştay 6 Mart 2015'te İPM Karaköy'de gerçekleşti.