TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Pınar Ertör Akyazı
Pınar Ertör Akyazı
COBENEFITS Proje Koordinatörü, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Pınar Ertör Akyazı, çevre ve iklim politikaları üzerine çalışan bir davranışsal ekonomisttir. Ön diplomasını 2005 yılında işletme alanında Köln Üniversitesi’nden alan Akyazı, yine işletme alanındaki lisans derecesini 2008 ve ekonomi alanındaki yüksek lisans derecesini 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. 2016 yılı itibariyle ise Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamladı.

Akyazı yüksek lisans tezinde Türkiye’deki yurttaşların yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları üzerine tercihlerine odaklandı. Ayrıca doktora tezinin bir parçası olarak ortak havuz kaynak kullanımı, kooperatifçilik ve çevre politikaları araçları üzerine küçük ölçekli balıkçılarla ekonomik araştırmalar yürüttü. Sonrasında Siena Üniversitesi ekonomi departmanında ve Zürih Üniversitesi sosyal ve nöral sistemler araştırmaları laboratuvarında birer dönem ziyaretçi doktora adayı olarak bulundu. Akyazı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı bünyesinde Küresel Çevre Durumu (GEO-5) Raporu ve AB tarafından fonlanan EJOLT (Çevresel Adalet Organizasyonu, Borçlar ve Ticaret) ve ENTITLE (Siyasi Ekoloji Avrupa Ağı) projelerinde araştırmacı olarak çalıştı. Doktora tezinin tamamlanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomik Modelleme Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı ve Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde mikro ve makro ekonomi dersleri verdi.

Proje: “Türkiye’de Karbon Fiyatlandırması Seçenekleri ve AB Uyuşması: Davranışsal Ekonomi Yaklaşımı”

Pınar Ertör Akyazı, Mercator-İPM Araştırmacısı olarak küresel iklim değişikliği ile ilgili değerlerin ve tercihlerin, kuruluşlarla olan etkileşimini incelemeyi hedeflemektedir. Özelllikle karbon fiyatlandırması üzerine ekonomi odaklı deneyler yürüterek (karbon vergisine karşı karbon piyasası) bu kuruluşların başlattığı davranışsal değişimleri araştıracaktır. Yürüttüğü deneyler sonucunda Türkiye’den elde ettiği veriler ile ortak varlıklar, insan işbirliği ve iklim politikalarının kesişimi ile ilgili gittikçe büyüyen uluslararası akademik literature katkıda bulunacaktır.

Kullanacağı diğer ekonomi temelli oyunlar ile toplum bilincini arttırmayı ve sivil toplumun iklim değişikliği ve karbon fiyatlandırması gibi konularda dahiliyetini geliştirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla bu proje Türkiye’nin iklim politikalarının ekonomik yönüyle ve karbon fiyatlandırmasıyla ilgili güncel çalışmaları inceleyerek, Almanya’dan akademisyen ve uzmanların da işbirliğiyle, Türkiye’nin iklim politikaların AB’ninkiler ile nasıl uyuşabileceğini tartışmak için zemin hazırlayacaktır.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Beceri ve İstihdam Gelişimi: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Haziran 2020'de yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

CoBenefits Eğitimleri

İstanbul Politikalar Merkezi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) ve the Renewables Academy (RENAC) işbirliğinde, CoBenefits projesi kapsamında düzenlenen eğitimler, 28-29 Ocak 2020'de Ankara’da gerçekleşti. Eğitimler, yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki istihdam ve sanayinin gelişimi, sağlık masraflarının azaltılması ve enerji arz güvenliğine katkıları üzerine odaklandı.

COBENEFITS İstanbul Konferansı: Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması

İPM ve Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) işbirliğinde, “COBENEFITS: Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında düzenlenen "COBENEFITS İstanbul Konferansı: Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması (COBENFITS Istanbul Conference: “Mobilizing the Social and Economic Co-Benefits of Renewable Energy in Turkey")" başlıklı konferans 13 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Konferansın ardından konuyla ilgili yuvarlak masa toplantısı, 14 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de yapıldı.

Yenilenebilir Enerjinin İstihdam ve Endüstriyel Gelişim İmkanlarına Etkileri

Co-Benefits Proje Koordinatörü ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Yenilenebilir Enerjinin İstihdam ve Endüstriyel Gelişim İmkanlarına Etkileri (Co-benefits of Renewable Energy with a Focus on Employment and Industrial Development Opportunities)” konulu yüz yüze eğitimleri 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleştirdi.

Yenilenebilir Enerji'nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar

Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Yenilenebilir Enerji’nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar (Methods and Tools for the Assessment of Co-benefits of Renewable Energy)” konulu yüz yüze eğitimleri 8-9 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenledi.

Co-Benefits için Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Planlaması

Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Co-Benefits için Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Planlaması (Sustainable Energy System Planning for Co-Benefits)” konulu yüz yüze eğitimleri 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenledi.

Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı tarafından düzenlenen “Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması (Nature Conservation and Protection of Biodiversity Subject to Climate Change Impacts)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24'ten İzlenimler

“2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24’ten İzlenimler (2018 Katowice Climate Summit – Impressions from COP24)” paneli, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Cem İskender Aydın, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör-Akyazı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 18 Aralık 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 4 – İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri

İklim Kafe Konuşmalarının dördüncüsü, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı’nın “İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri” konulu konuşmasıyla 6 Haziran 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2018

Üçüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 18-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Village Park Polonezköy’de gerçekleşti. Etkinlik Direktör Fuat Keyman ve Denge Denetleme Ağı’ndan Dilek Ertükel’in konuşmalarıyla başladı. Etkinlik süresince Leilani van Rheenen ile “Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)” çalıştayı, Pieter Verstraete ile “Toplumsal Araştırmada Tiyatro (Theatre in Social Research)” çalıştayı, Burak Ülman ile “Şiddetsiz İletişim (Non-Violent Communication)” çalıştayı ve Tonguç Çoban ile “Türkiye Barometresi (Turkey Barometer)” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

Karbon Fiyatlandırma: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticareti

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı’nın kolaylaştırıcılığını yaptığı “Karbon Fiyatlandırma: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticareti” başlıklı İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantısı 18 Nisan 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23'ten İzlenimler

İPM’nin düzenlediği, “2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23’ten İzlenimler (2017 Bonn Climate Summit – Impressions from COP23)” başlıklı panel 28 Kasım 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti. İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Pınar Ertör Akyazı ve Barış Karapınar, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan ve Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum, Türkiye’nin iklim değişikliği rejimi konusunda resmi tutumunu ve genel izlenimlerini bu alanda çalışan akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile paylaştılar.

2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 6’ncı dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2017/18 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve araştırmacılar Gabriele Cloeters, Banu Karaca, Souad Osseiran, Simon Waldman, Pınar Ertör – Akyazı ve Barış Karapınar’ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.