TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Projeler icon down

Türkiye’de Karbonsuzlaşma Patikaları

"Türkiye’de Karbonsuzlaşma Patikaları (Decarbonization Pathways for Turkey)" projesi Türkiye ekonomisinin özellikle enerji sektöründe olmak üzere uzun vadede karbonsuzlaşması için bir tasarı sunmayı amaçlamaktadır. İlgili karbonsuzlaşma patikası, eşitlik ve uyum ilkelerine dayanarak Paris Anlaşmasında belirtilen 1.5-2 ° C küresel karbon bütçesine göre küresel emisyon azaltma çabalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

COBENEFITS Projesi

COBENEFITS: İklim Eylemi ve Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Yan Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması Projesi

COBENEFITS projesi, Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçası olarak Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) tarafından desteklenmekte ve Almanya, Hindistan, Güney Afrika, Vietnam ve Türkiye’de ulusal otoriteler ve bilgi ortakları ile işbirliği yaparak, bu ülkelerin iklim eylemi ve yenilenebilir enerjiye ilişkin yan faydaları harekete geçirmeleri için destek olmaktadır.

Proje, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Proje hakkında detaylı bilgi için lütfen proje sayfasını ziyaret edin.

Gelecek Hakkı Programı

Gelecek Hakkı Programı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından iklim eyleminin hak temelli bir zeminde tartışılmasını sağlamak, bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek ve iklim eyleminde insan ve doğa hakları söylemini güçlendirmek amacıyla kuruldu.

Detaylı bilgi için lütfen proje sayfasını ziyaret edin.

Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi Projesi

(2015-2018)

Türkiye’nin karbona dayalı bir ekonomik sistemden neden çıkamadığına dair farklı dinamiklerin araştırılması amacıyla Türkiye, Almanya ve Polonya’nın enerji sistemlerini, geleceğe dair enerji politika ve perspektifleriyle küresel geçiş yönelimi karşısındaki tutumlarını birbirleriyle karşılaştıran bir araştırma projesidir. Proje süresince Almanya, Polonya ve Türkiye'de ilgili kurum ve uzmanlarla ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi Projesi

(2016-2017)

Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

“Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” başlıklı projeyle Yeşil Ekonomi çerçevesi içinde iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum amacıyla kent, enerji ve toprak kullanımı alanlarında Türkiye’nin azaltım ve uyum hedeflerine uygun somut politika önerileri geliştirecek bir çalışma yürütüldü. Proje, Avrupa Birliği ve AB ülkelerindeki iyi uygulamaların Türkiye’nin yerel şartlarına uyumlu hale getirilip bir politika önerisine dönüştürülmesini amaçladı.

Brüksel, Çanakkale, İzmir ve Bursa ziyaretlerinin yanı sıra Kent, Enerji ve Toprak kullanımı üzerine 3 çalıştay yapıldı ve bunların sonuçları çıktı olarak raporlaştırıldı. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ortaklarımız Yeşil Avrupa Vakfı (GEF) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin desteği ve Avrupalı sivil toplum, akademi ve yerel hükümetlerle birlikte bu projenin AB ve Türkiye arasında daha yeşil bir diyalog için bir adım olmasını umuyoruz.