TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Projeler icon down

Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak

Girişim desteğiyle gerçekleşen “Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” projesi, birbirini tamamlayan iki alan altında Türkiye-AB/Almanya ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Projenin ilk alanı, mülteci krizini aşmaya yönelik önerilerin ve Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi adına iki taraf arasındaki işbirliğini ve politika geliştirme süreçlerini yoğunlaştırmak için yayın üretme odağıyla bir veri tabanı yaratmayı hedeflemektedir.

Projenin ikinci alanı ise, ağ kurma etkinliklerine odaklanmaktadır ve bu çerçevede ikinci kulvar (Track II) diplomasi çalışma grubu oluşturulmuştur. Grubun amacı, Türkiye-AB/Almanya İlişkilerinin geleceği konusundaki tartışmaları beslemek ve kolektif bir şekilde ilişkileri canlandırmak için Türkiye, Almanya ve Avrupa kurumlarından akademisyenler, profesyoneller ve kamu görevlilerini bir araya getirerek bir platform yaratmaktır. Çalışma grubunun ilk toplantısı İstanbul’da gerçekleşmiştir. Girişimin üçlü ortaklığı dikkate alınarak, 2018 yılındaki üst düzey toplantılar Berlin ve Brüksel’de yapılmıştır.

Mülteci Konusuna Yönelik İnsani Yardım Politikaları

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından başlatılan “Mülteci Konusuna Yönelik İnsani Yardım Politikaları“ projesi, mülteciler ve ev sahipleri arasındaki düşmanlık, dışlama ve korkunun üstesinden gelindiği örnekleri analiz etmiştir. Çalışma, yeni gelenler ile vatandaşlar arasındaki karşılaşmaların, konuk konumunda olanlar ile ev sahibi konumunda olanlar arasındaki etkileşimlerin niteliğini incelemeyi amaçlamıştır.

Türkiye’de Emisyon Temelli Araç Vergilendirme Planının Başlatılması

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı ve Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) AB Bölgesi Direktörü Peter Mock tarafından başlatılan “Türkiye’de Emisyon Temelli Araç Vergilendirme Planının Başlatılması” başlıklı proje, Türkiye’de emisyon temelli araç vergilendirme sistemine geçilmesini ve Türkiye ile Almanya’daki paydaşların bilgi ve tecrübe değiş tokuşu için somut politika önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) ile “Türkiye’deki Yolcu Araçlarının Emisyonunu Azaltmak: Sıfır ve Düşük Emisyonlu Araçları Teşvikte Vergi Politikalarının” başlıklı iki çalıştay düzenlendi. Çalıştayların ilki, Almanya Büyükelçiliği ortaklığıyla 2 Nisan 2019’da Ankara’da; ikincisi ise 3 Nisan 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye 2023 Üçlü Çalışma Grubu Girişimi

Türkiye 2023 projesi, Türkiye için uzun vadeli bir refah vizyonunun ana hatlarını çizmeyi, Avrupa ve transatlantik ilişkilerinde Türkiye’nin rolünü araştırmayı, kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyetin ve kurumlarının durumunu analiz etmeyi ve Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki konumu incelemeyi amaçlamaktadır. Proje, Girişim, Center for American Progress (Washington) ve Instituto Affari Internazionali (Roma) tarafından oluşturulan üçlü çalışma grubu olarak kurulmuştur. 

Global Turkey in Europe

2012 yılından beri İPM, Global Turkey in Europe (GTE) projesi kapsamında, Istituto Affari Internazionali ile derinlemesine akademik araştırmalara dayanan ve karar alıcılardan alınan pratik tavsiyelerle geliştirilmiş politika önerileri oluşturarak AB Türkiye ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamıştır.

Türkiye'de İklim Değişikliği Politikası Oluşturmak

İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin tarafından başlatılan bu proje, özellikle iklim yönetimi, iklim ile ilişkili enerji politikaları ve uluslararası müzakereler olmak üzere, İPM’nin iklim değişikliği alanı altındaki farklı çalışmaları koordine etmeyi amaçlamaktadır.  Proje, ilk olarak Türkiye’deki farklı iklim politikası aktörleri arasındaki diyaloğu kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

İPM, 2018 ve 2019 yılları arasında gerçekleşen tüm BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları’nda resmi olarak temsil edilmiştir.

Türkiye’de İklim Politikası İçin Ağ Oluşturma

2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan tarafından başlatılan “Türkiye’de İklim Politikası İçin Ağ Oluşturma” projesi, Mercator-İPM Girişimi’nin İklim Değişikliği alanının araştırma ve destek faaliyetlerini, Ankara’daki devlet kurumlarıyla, elçiliklerle ve uluslararası kuruluşlarla doğrudan ve düzenli temas kurarak genişletmeyi amaçlamaktadır. İPM’nin düzenlediği ve Sivil Düşün AB Programı kapsamında organize edilen “Türkiye’de İklim Politikası: Sosyal Bilimler Perspektifinden Güncel Fırsatlar ve Kalıcı Sorunlar” başlıklı panel, 20 Ekim 2016 tarihinde ODTÜ’de gerçekleşti. 
 

Türkiye’nin AB Müzakere Sürecinin Türk-Alman İş İlişkilerine Etkisi

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan tarafından başlatılan “Türkiye’nin AB Müzakere Sürecinin Türk-Alman İş İlişkilerine Etkisi” projesi, Türkiye’nin AB üyelik sürecine ve bunun Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere olumlu yansımalarına Avrupa çerçevesinde yeniden dikkat çekmeyi amaçladı. İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Münih Üniversitesi Ifo Enstitüsü’nün düzenlediği “Avrupa’da Almanya ve Türkiye: Ekonomik ve Siyasal Sorunlar ve Muhtemel Çözümleri” başlıklı etkinlik 4 Nisan 2016 tarihinde Münih’te gerçekleşti. Etkinlik, iş ve akademi dünyasından ve ulusal/uluslararası kuruluşlardan gelen birçok Alman ve Türk temsilciyi bir araya getirdi.