TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Projeler icon down

Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler

TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenen ve Sabancı Üniversitesi’nin yöneticisi, Hacettepe Üniversitesi’nin ise yürütücüsü olduğu Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler projesi 2020 yılının Nisan ayında başlamıştır. Üç yıllık bir süreci kapsayacak olan projenin amacı, Türkiye’de kent-bölge düzeyinde, yaşam çevresi olarak seçilen dokuz kent-bölgenin (Bursa, Eskişehir, İzmir, Adana-Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Kayseri ve Samsun) nesnel/materyal niteliklerinin, yerleşme içi ilişkilerinin, yaşam kalitesinin öznel durumunun mevcut sorunlarını ve potansiyellerini tespit etmek, eleştirel biçimde değerlendirmek, bu kent-bölgelere dair özgünlükleri ve farklılıkları ortaya koymak ve Türkiye’de yüksek (katılımcı) kentsel yaşam kalitesi için sürdürülebilir ve karşılaştırmalı politika önerileri geliştirerek bunu karar alıcılar, merkezi/yerel yönetimler ve yerel aktörler ile paylaşmaktır.

Diyarbakır Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen bu projenin araştırma ve raporlama çalışması İstanbul Politikalar Merkezi ve İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından yürütülmüştür. Diyarbakır’da Sur içinde ve Sur dışında faaliyet gösteren işletmeler ve Sur bölgesinde çalışan kişiler ile hem yüz yüze görüşme hem de anket çalışması yapılarak hazırlanan bu çalışma çatışma sürecinde yaşanan ekonomik yıkımın sonuçlarına dikkat çekmektedir. Raporda ayrıca yerel aktör ve işletmelerin ihtiyaçlarına ve ileride atılması gereken adımlara dair somut ve bilimsel önerilere yer verilmiştir.

Barış Sürecini Kalıcı Kılmak: Çatışma Sonrası İnşa Sürecinde Toplumsallaşma Projesi

Bu proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojil Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de kırk yıla yakın bir zamandır süren Kürt sorunun sürdürülebilir çözümü için insanȋ gelişme ve yerel kalkınma perspektifine dayanarak Diyarbakır, Van, Mardin, Tunceli ve Bingöl’de saha araştırmaları gerçekleştirerek hem mevcut durum değerlendirilmiş hem de yereldeki ekonomik ve toplumsal aktörlerin görüşlerine de yer verilerek politika önerilerinde bulunulmuştur.