TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

SEÇİL PAÇAÇI ELİTOK icon down
Seçil Paçaçı Elitok
Seçil Paçaçı Elitok
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Seçil Paçaçı Elitok, ekonomisttir. 2012 yılında Mercator-İPM Araştırmacısı olarak İstanbul Politikalar Merkezi’ne katılmadan önce, 2009-2011 yılları arasında, Hamburg Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde (HWWI) Marie Curie Araştırmacısı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte, Sabancı Üniversitesi’nde “Göç Politikaları” üzerine bir ders vermiş ve Dünya Bankası’nın uluslararası hareketlilik projelerinde danışmanlık yapmıştır. Michigan Üniversitesi Avrupa, Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezi (CERES)’ ziyaretçi profesör olarak katılmadan önce, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoç)’ta doktora sonrası araştırmacı olarak Afrikalı Göçmenlerin Dayanışması için Öğrenim (LEFAMSOL) projesinde çalışmıştır.

Şu anda, Oakland Üniversitesi’nde ders vermekte ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma konuları arasında uluslararası göç, özellikle Türkiye’ye ve Türkiye’den göç, vasıflı emeğin göçü, geri dönüş göçü ve göçmen işçi dövizleri yer almaktadır. Elitok, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı kapsamında “AB/Almanya-Türkiye İlişkilerinde Göçün Rolü” başlıklı proje üzerine çalışmıştır. Proje, Türkiye ve AB (özellikle Almanya) arasındaki göç ve olası göç akımları hakkında Türkiye’nin AB yasaları ile olan sorunlarını ele almıştır. Seçil Paçacı Elitok, ekonomi doktorasını 2008 yılında Utah Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Türkiye İçin Bir Adım Geri?: Geri Kabul Anlaşması ve Vizesiz Avrupa Hayali

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok'un “Türkiye İçin Bir Adım Geri?: Geri Kabul Anlaşması ve Vizesiz Avrupa Hayali (A Step Backward for Turkey?: The Readmission Agreement and the Hope of Visa-Free Europe)” başlıklı poliitka notu Aralık 2015'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Almanya ve Türkiye Arasında İşçi Dövizi Akışı: Tersine Eğilim?

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok'un “Almanya ve Türkiye Arasında İşçi Dövizi Akışı: Tersine Eğilim? (Remittance Flows Between Germany and Turkey: A Reverse Trend?)” başlıklı politika notu Ağustos 2013′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin Göç Politikaları Üzerine Müzakereler: Bire-Bir veya Bire-Yirmi Yedi?

2012/2013 Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçaçı Elitok'un "Türkiye’nin Göç Politikaları Üzerine Müzakereler: Bire-Bir veya Bire-Yirmi Yedi? (Turkey’s Negotiations on Migration: One-on-One or One-on-Twenty Seven?)" başlıklı politika notu 28 Mart 2013 tarihinde yayımlandı.

Avrupa'da Göç'ün Geleceği: Korkular ve Umutlar

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve HWWI tarafından birlikte düzenlenen “Avrupa’da Göç’ün Geleceği: Korkular ve Umutlar (The Future of European Migration: Fears and Hopes)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı Prof. Dr. Thomas Straubhaar ile 25 Haziran 2013'de gerçekleşti. Etkinlik,Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok’un girişimiyle düzenlenmiştir.

2002’den 2012’ye Türkiye’nin Göç Politikaları: AKP Reformlarının Değerlendirmesi

Girişim tarafından düzenlenen “2002’den 2012’ye Türkiye’nin Göç Politikaları: AKP Reformlarının Değerlendirmesi (Turkey's Migration Policy from 2002 to 2012: An Assessment of the AKP's Reforms)” başlıklı çalıştay 16 Şubat 2013’te İPM Karaköy’de gerçekleşti. Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu, 2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok’un projesi çerçevesinde düzenlenen çalıştayda açış konuşmasını yaptı.

2012-2013 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2012/13 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği, 25 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Birlik 90/Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir “Dönüm noktasında Avrupa: Türkiye neden önemli” adlı bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mercator-İPM Araştırmacıları kısa video klipler aracılığıyla tanıtıldı.

İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Açık Radyo ortak kurucusu Ömer Madra, Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok ve Mercator Uluslararası Araştırma Bursu Dekanı ve İPM Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Klaus Scharioth (Emekli) ‘nun katılımıyla gerçekleşen “Umut Işığı: Çalkantılı Zamanlarda Türkiye-Almanya İşbirliği (A Silver Lining: German – Turkish Cooperation in Turbulent Times)” başlıklı panel entellektüel açıdan merak uyandıran bir tartışma sundu. Panel başkanlığını İPM Kıdemli Uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Prefesörü Ayşe Kadıoğlu üstlendi.