TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

SENEM AYDIN-DÜZGİT icon down
Senem Aydın-Düzgit
Senem Aydın-Düzgit
AB/Almanya-Türkiye İlişkileri Jüri Üyesi

Senem Aydın-Düzgit, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

Aydın-Düzgit, Sabancı Üniversitesi’ne katılmadan önce İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde AB Siyaseti ve Yönetimi Çalışmaları alanında Jean Monnet kürsüsü başkanlığını yürütmüştür. Başlıca araştırma alanları arasında Avrupa dış politikası, Türk dış politikası, söylem çalışmaları ve kimlik siyaseti yer almaktadır. Doktorasını Siyaset Bilimi üzerine Free University of Brussels (VUB)’dan, yüksek lisans derecesini Avrupa Siyaseti ve Politikaları üzerine London School of Economics and Political Science (LSE)’dan ve lisans derecesini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır.

Journal of Common Market StudiesWest European Politics, Cooperation and ConflictSouth European Society and PoliticsAlternativesInternational Relations ve Politique Europeenne dergilerinde birçok makale yayımlamıştır. Is Turkey De-Europeanising? (Alper Kaliber ile, Routledge, 2017), Turkey and the European Union (Nathalie Tocci ile, Palgrave, 2015) ve Constructions of European Identity (Palgrave, 2012) isimli kitapların yazarıdır. Aydın-Düzgit, European Council on Foreign Relations (ECFR) üyesi, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu üyesi, Global İlişkiler Forumu (GIF) ve Carnegie Rising Democracies Network üyesidir. Aynı zamanda, South European Society and Politics dergisinin eş-editorüdür. 2014 yılında, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı (BAGEP) ödülünü almış, 2020 yılı başında Avrupa çapındaki üstün başarılı genç bilim insanlarını bünyesinde bulunduran bir inisiyatif olan Young Academy of Europe üyeliğine seçilmiştir.

Otoriter Ara Güçler ve Liberal Düzen: Türkiye'nin AB'ye Meydan Okuması

İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in ''Otoriter Ara Güçler ve Liberal Düzen: Türkiye'nin AB'ye Meydan Okuması'' başlıklı makalesi International Affairs'de Kasım 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Kriz Dönemlerinde Erdoğan Nasıl Yönetiyor

İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, City, Londra Üniversitesi Kıdemli Okutmanı Mustafa Kutlay ve İPM Direktörü Fuat Keyman'ın “Kriz Dönemlerinde Erdoğan Nasıl Yönetiyor” başlıklı makalesi Journal of Democracy'de Ekim 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız

Belirsizlik Dönemlerinde Devlet Kapasitesi ve Popülist Yönetim: Güney Kore, Brezilya ve Türkiye'de COVID-19 Müdahalesi

İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, İPM Direktörü Fuat Keyman, ve City, Londra Üniversitesi Kıdemli Okutmanı Mustafa Kutlay'ın “Belirsizlik Dönemlerinde Devlet Kapasitesi ve Popülist Yönetim: Güney Kore, Brezilya ve Türkiye'de COVID-19 Müdahalesi” başlıklı makalesi Globalizations'da Eylül 2023'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme

Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz'ın “2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme” başlıklı analizi Mayıs 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Küresel Sorunları Yerel İşbirlikleriyle Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği - İklim Değişikliği ve Kırılgan Gruplar Üzerindeki Etkisi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

İstanbul Politikalar Merkezi, CATS Network, İKV ve TEPAV tarafından hazırlanan ''Overcoming Global Problems through Local Cooperation: The Case of the Istanbul Metropolitan Municipality - The Effects of Climate Change on Vulnerable Groups: The Case of the Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) (Küresel Sorunları Yerel İşbirlikleriyle Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği - İklim Değişikliği ve Kırılgan Gruplar Üzerindeki Etkisi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği)'' raporu Temmuz 2022'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Salgın, İklim, Toplum

İstanbul Politikalar Merkezi olarak COVID-19 salgınının başladığı 2020 başından günümüze, web üzerinde, salgın koşullarında dünyanın, toplumların ve bireylerin durumunun değerlendirildiği çok sayıda panel düzenledik. Bu panellerden hazırlanan ‘Salgın, İklim, Toplum’ başlıklı kitabımızı sizlerle paylaşmak isteriz: İlk günlerden başlayarak salgının dünyadaki ve özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkileri tartıştık. Çoğu katılımcı, yaşadığımız bu deneyimden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu, gelecekteki salgınlarla ve ekolojik krizlerle başa çıkabilmek için bu deneyimimizi adaletli bir dünya düzenine doğru seferber etmemiz gerektiğini düşünüyor. Aşının bulunuşuyla ve uygulanmasıyla salgını geride bırakabileceğimiz bir eşikte yayımlıyoruz bu kitabı. Bizim için son iki yılın büyük başarısı bilime, dünyanın dört bir yanındaki doktorlara, sağlık emekçilerine ve bilim insanlarına aittir. Panellerimizi takip eden ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren dinleyici ve seyircilerimize, bu çalışmayı yayıma hazırlayan Ayşe Köse Badur ve Semih Sökmen başta olmak üzere katkıda bulunan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 

Turkey-Germany-EU Relations in an Era of Geopolitical Turmoil

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2021/22 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Turkey-Germany-EU Relations in an Era of Geopolitical Turmoil" başlıklı politika notu Mart 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Pandemi Yönetimi Politikası

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, City, University of London Uluslararası Politikalar Bölümü Kıdemli Uzmanı Mustafa Kutlay ve Direktör Fuat Keyman'ın "Türkiye’de Pandemi Yönetimi Politikası (Politics in Pandemic Management in Turkey) başlıklı politika notu Ekim 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Mart Zirvesi Öncesi Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2020/21 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Mart Zirvesi Öncesi Türkiye-AB İlişkileri (Turkey-EU Relations before the March Summit: The Way Forward?)" başlıklı politika notu Mart 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Değişen Transatlantik Bağlamda Türkiye- ABD İlişkileri

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2020/21 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Değişen Transatlantik Bağlamda Türkiye- ABD İlişkileri (Turkey-U.S. Relations in the Changing Transatlantic Context)" başlıklı politika notu Şubat 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

The Role of Differentiation in EU Foreign, Security and Defence Policy Cooperation with Neighbouring Countries

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Senem Aydın-Düzgit, Centre for European Reform (CER) Dış Politika Direktörü Ian Bond ve CER Araştırmacısı Luigi Scazzieri'nin "The Role of Differentiation in EU Foreign, Security and Defence Policy Cooperation with Neighbouring Countries" başlıklı politika yazısı Mart 2021'de IAI'de yayımlandı. 

 

AB Konseyi Zirvesi Sonrası Türkiye-AB İlişkileri

Direktör Fuat Keyman, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp'nın "AB Konseyi Zirvesi Sonrası Türkiye-AB İlişkileri (EU-Turkish Relations After The Council Summit: A Chance for Reengagement or Facing a Complete Breakdown?)" başlıklı politika notu Kasım 2020'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Pandemi Sırasında Normatif Zorluklar: Türkiye ve Rusya'da COVID-19 Verileri

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit ve Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Pandemi Sırasında Normatif Zorluklar: Türkiye ve Rusya'da COVID-19 Verileri (Normative Challengers During A Pandemic: Covid-19 Reporting in Turkey and Russia)" başlıklı politika notu Ekim 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Turkey: A Vicious Cycle of Euroscepticism?

Michael Kaeding, Johannes Pollak ve Paul Schmidt'nin yazdığı Euroscepticism and the Future of Europe Views from the Capitals başlıklı kitap 2020'de Palgrave Macmillan tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Özgehan Şenyuva'nın "Turkey: A Vicious Cycle of Euroscepticism?" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Kıdemli Uzman Evren Balta ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek (Turkey, Russia and the West: Reassessing Persistent Volatility, Asymmetric Interdependence, and the Syria Conflict) başlıklı raporu yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Korona Sonrası Dünyada Yönetişim, Devlet ve Demokrasi

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman’ın “Korona Sonrası Dünyada Yönetişim, Devlet ve Demokrasi (Governance, State and Democracy in a Post-Corona World)” başlıklı politika notu Nisan 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey as a Model for the Mediterranean? Revealing Discursive Continuities with Europe's Imperial Past

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Senem Aydın Düzgit, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Bahar Rumelili ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Seçkin Barış Gülmez'in "Turkey as a Model for the Mediterranean? Revealing Discursive Continuities with Europe’s Imperial Past" başlıklı makalesi 12 Nisan 2020'de Interventions International Journal of Postcolonial Studies'de yayımlandı.

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma

Araştırmacı Andrew O'Donohue’in Thomas Carothers ile birlikte yazdığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma (Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization) başlıklı kitap 24 Eylül 2019 tarihinde Brookings Enstitüsü Yayınları tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in "İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Avusturya Kültür Ofisi Direktörü Romana Königsbrun, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Jean Monnet Uluslararası İlişkiler Kurulu Başkanı Bahar Rumelili ve Viyana Üniversitesi Doktora Araştırmacısı Johanna Chovanec'ın Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler (Between Rapprochement and Rejection: Identity and Cultural Drivers in Europe-Turkey Relations) başlıklı raporu Nisan 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

PESCO ve Üçüncü Ülkeler: Avrupa Güvenliğindeki Çıkmazdan Kurtulmak

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in "PESCO ve Üçüncü Ülkeler: Avrupa Güvenliğindeki Çıkmazdan Kurtulmak (PESCO and Third Countries: Breaking the Deadlock in European Security)" başlıklı politika notu Ocak 2018'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm (The Illiberal Turn in Advanced Democracies)" başlıklı politika notu Aralık 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in "Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?" başlıklı makalesi Ekim 2017'de Journal of Common Market Studies'de yayımlandı.

15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Evren Balta‘nın 15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context)" başlıklı politika notu Ocak 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Brexit: Ne, Neden, Nasıl?

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Senem Aydın-Düzgit'in "Brexit: Ne, Neden, Nasıl? (Brexit: What, Why and How?)" başlıklı politika notu Haziran 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi

Direktör Fuat Keyman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu ve Işık Özel'in kaleme aldığı Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi başlıklı kitap Aralık 2015'de TÜRKONFED tarafından yayımlandı.

Seçimlerden Sonra Türk Dış Politikası: Buradan Nereye?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit'in "Seçimlerden Sonra Türk Dış Politikası: Buradan Nereye? (Turkish Foreign Policy after the Elections: Where to from Here?)" başlıklı yorum yazısı Temmuz 2015'de Global Turkey in Europe'da yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Global Turkey in Europe III: Türkiye-AB İlişkilerinde Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorunu

(Temmuz 2014 - Mayıs 2015)

Global Turkey in Europe serisinin üçüncü cildi, AB-Türkiye ilişkilerindeki dört önemli alan olan dış ilişkiler, demokrasi, Kürt sorunu, ekonomik ve ticari konulara ışık tutmaktadır. Önceki iki kolektif ciltinin üzerine yazılan Global Turkey in Europe III, hem AB hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli iç, bölgesel, küresel sorunları ve fırsatları göz önünde bulundurarak ortak bir Türk-Avrupa geleceğini şekillendirme konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dökümanı indrmek için buraya tıklayınız.

Democracy Support in Turkey's Foreign Policy

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit Senem Aydın-Düzgit'in "Democracy Support in Turkey's Foreign Policy" başlıklı makalesi 25 Mart 2014'de Carnegie Endowment for International Peace'de yayımlandı.

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit'in "Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini (Transforming Turkey-EU Relations: Ground for Hope)" başlıklı politika notu Mart 2013'te Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies başlıklı kitap 2008'de Lexington Books tarafından yayımlandı.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 3 - "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri"

18 Ekim 2021

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

Eşikteki Türkiye

12 Ekim 2021

Senem Aydın-Düzgit ve Mustafa Kutlay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Dünyada ve Türkiye'de Salgın ve Sonrasının Yönetişimi

Salgın ve Toplum - "Sezon Finali: AB Zirvesi ve Türkiye"

29 June 2021

Salgın ve Toplum - "Siyaseti Nasıl Okumalıyız: Demokrasi, Yönetim, Devlet"

22 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "Marmara Denizi'nde Neler Oluyor? Kirlilik, Isınma ve Müsilaj Sorunu"

8 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "Popüler Kültür, Toplum ve Siyaset"

1 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "Türkiye'de Din, Siyaset ve Salgın"

18 Mayıs 2021

Salgın ve Toplum - "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından"

27 Nisan 2021

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri

Salgın ve Toplum - "Devleti Düşünmek II: Tarih, Siyasal Kuram ve Ahlak"

13 Nisan 2021

Türkiye ve Ötesinde Anayasacılık ve Demokrasi

8 Nisan 2021

Salgın ve Toplum - "Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma"

6 Nisan 2021

Senem Aydın-Düzgit ve Michael Kaeding ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Turkey-EU Relations: the EU Summit and Beyond

Salgın ve Toplum - "AB Zirvesi Sonrası"

30 Mart 2021

Çiğdem Nas, Nilgün Arısan Eralp ve Senem Aydın-Düzgit ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye "Yeşil Dönüşüm"e Uyumda Geç Kalmamalı

Salgın ve Toplum - "Y ve Z Kuşakları: Korona Günlerinde Gençlik"

2 Mart 2021

Salgın ve Toplum - "Hayat Pahalılığı, İşsizlik, Sosyal Güvenlik"

23 Şubat 2021

Salgın ve Toplum - "Devlet"i Çalışmak: Sınıflar, Kurumlar, Toplum

9 Şubat 2021

Salgın ve Toplum - "Antroposen"

2 Şubat 2021

Salgın ve Toplum - "Türkiye'de ve Dünyada Kadın"

12 Ocak 2021

Demokrasi Olmadan Demokrasi Desteği: Türkiye ve Polonya Örnekleri

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in "Demokrasi olmadan Demokrasi Desteği: Türkiye ve Polonya Örnekleri (Democracy Support Without Democracy: The Cases of Poland and Turkey) başlıklı yazısı 5 Ocak 2021'de arnegie Endowment for International Peace'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

2020'de Ne Yaptık? 2021'den Ne Bekliyoruz?
 

Salgın ve Toplum - "Irkçılık Niye Bitmiyor?"

15 Aralık 2020

Senem Aydın-Düzgit ve Atila Eralp ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

AB Zirvesi'nde Türkiye'yi Neler Bekliyor?

Salgın ve Toplum - "AB Konseyi Zirvesi Öncesi Türkiye-AB ve Türkiye-NATO İlişkileri"

8 Aralık 2020

Salgın ve Toplum - "Ekonomi, Merkez Bankası ve İyi Yönetişim"

24 Kasım 2020

Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World by Charles Kupchan

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin “Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World by Charles Kupchan” başlıklı webinarı Charles Kupchan, Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Soli Özel'in katılımıyla 6 Kasım 2020'de gerçekleşti.

 

Salgın ve Toplum - "Amerikan Seçimleri"

3 Kasım 2020

Salgın ve Toplum - "Cumhuriyet, Batılılaşma ve Ulus Devlet"

27 Ekim 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgınla Mücadelede Küresel Durum: Siyasi Yönetişim, Ekonomi ve Sağlık Politikaları"

13 Ekim 2020

Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Sıcak Dalgaları ve Kutuplaşan Dünyada İklim Hareketinin Geleceği”

6 Temmuz 2020

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “İdlib'den Libya'ya: Batı-Avrasya Sarkacında Türk Dış Politikası”

29 Haziran 2020

Senem Aydın-Düzgit ve Andrew O'Donohue ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Polarization and the Pandemic: Comparing Turkey and the United States

Amerika Yanıyor: Irkçılık, İşsizlik, Kutuplaşma

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Amerika Yanıyor: Irkçılık, İşsizlik, Kutuplaşma” webinarı, Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu, UCLA Öğretim Üyesi Erdem İlter, Direktör Fuat Keyman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in katılımıyla 4 Haziran 2020'de gerçekleşti.

Türkiye: Pandemi Sırasında Derinleşen Fikir Ayrılıkları ve Hoşgörüsüzlük

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in "Türkiye: Pandemi Sırasında Derinleşen Fikir Ayrılıkları ve Hoşgörüsüzlük (Turkey: Deepening Discord and Illiberalism Amid the Pandemic)" başlıklı yazısı, 28 Nisan 2020'de, editörlüğünü Thomas Carothers ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue'nün yaptığı Salgın ve Kutuplaşma (Polarization and the Pandemic) raporunda yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandeminin Ekonomi Politiği"

1 Haziran 2020

Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib” webinarı, Kıdemli Uzman Bülent Aras, Direktör Fuat Keyman, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Şaban Kardaş’ın katılımıyla 27 Mayıs 2020'de gerçekleşti.

Türkiye, Rusya ve Batı: 1945'ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Türkiye, Rusya ve Batı: 1945’ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek” webinarı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Behlül Özkan, Kıdemli Uzman Evren Balta, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Onur İşçi ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in katılımıyla 15 Mayıs 2020'de gerçekleşti.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Korona Sonrası Avrupa: Kriz Yönetimi, Dayanışma ve Entegrasyon"

4 Mayıs 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik"

20 Nisan 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

13 Nisan 2020

Türkiye ve Avrupa: Bilindik Hikâyenin Belirsiz Geleceği

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in "Türkiye ve Avrupa: Bilindik Hikâyenin Belirsiz Geleceği" başlıklı yazısı 19 Şubat 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Senem Aydın-Düzgit ve Frank Schimmelfennig ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

"Differentiated Integration and EU-Turkey Relations"

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

“15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel 10 Ekim‘de, The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi‘nde gerçekleşti.

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Ruprecht Polenz, Almanya Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (2005-2013) ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Nilüfer Göle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Profesörü ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Gerald Knaus, Avrupa İstikrar Girişimi Kurucu Başkanı ve 2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı konuşmacı olarak katıldılar.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay ve Hatem Ete ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay ve Hatem Ete katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Özerklik ve İhtilaf - Türkiye, Rusya ve Batı Ülkeleri

The Fletcher School - Rusya ve Avrasya Programı, ''Türkiye'nin Batı ve Rusya ile ilişkileri'' konulu paneli 23 Ocak 2024 tarihinde ABD'deki Fletcher School'da   düzenledi. Panelistler arasında İstanbul Politikalar Merkezi'nden Fuat Keyman, Atila Eralp ve Senem Aydın-Düzgit yer aldı. Söyleşinin moderatörlüğünü Fletcher Rusya ve Avrasya Programı'ndan misafir akademisyen Özgür Özkan üstlendi.

Türkiye ve Batı: Değişen Küresel Düzende Özerklik ve İhtilaf

Harvard Üniversitesi Minda de Gunzburg Avrupa Çalışmaları Merkezi, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Fuat Keyman ve Andrew O'Donohue'nin panelist, Lenore Martin'in ise oturum başkanı olarak katıldığı "Türkiye ve Batı: Değişen Küresel Düzende Özerklik ve İhtilaf" başlıklı bir panel düzenledi. Panel, 22 Ocak 2024 tarihinde ABD'de Harvard Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Değişen Küresel Dünyada Seçim Sonrası Türkiye

Dünya Bankası ve IMF Türkiye Çalışanlar Birliği (WITSA)'nin düzenlediği, Atila Eralp ve Fuat Keyman'ın konuşmacı ve Serdar Yılmaz'ın (WITSA Yönetişim Küresel Uygulama Müdürü) moderatör olarak katıldığı "Değişen Küresel Dünyada Seçim Sonrası Türkiye" konulu panel 18 Ocak 2024'te ABD'de gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı bölümüne Ümit Şahin, Ebru Voyvoda, Alkım Bağ Güllü, Hayriye Ataş, Nebi Sümer, Kamil Yılmaz, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?''

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Fuat Keyman, Hatem Ete, Senem Aydın-Düzgit ve Galip Dalay ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 145. bölümüne Fuat Keyman, Hatem Ete, Senem Aydın-Düzgit ve Galip Dalay katıldı.

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Türkiye'deki Seçimler Sonrasında AB-Türkiye İlişkilerinin Şekillendirilmesi

Girişim ve TEPAV'ın düzenlediği ''Türkiye'deki Seçimler Sonrasında AB-Türkiye İlişkilerinin Şekillendirilmesi'' paneli Nilgün Arısan Eralp'in moderatörlüğünde ve Funda Tekin, Senem Aydın-Düzgit ve Atila Eralp'in katılımıyla TEPAV'da 13 Haziran'da gerçekleşti.

Jeopolitik Zorlukların Ortasında Türkiye'deki Seçimler - AB-Türkiye İlişkileri Nasıl Yeniden Başlatılabilir?

Girişim'in düzenlediği ''Jeopolitik Zorlukların Ortasında Türkiye'deki Seçimler - AB-Türkiye İlişkileri Nasıl Yeniden Başlatılabilir?'' paneli Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde ve Funda Tekin, Fuat Keyman, Alkım Bağ Güllü, Çiğdem Nas, Wolfgang Wessels ve Ümit Şahin'in katılımıyla İPM'de 8 Haziran'da gerçekleşti.

Kitap Tanıtımı: Democracy or Authoritarianism - Islamist Governments in Turkey, Egypt, and Tunisia

İPM'nin düzenlediği ''Democracy or Authoritarianism - Islamist Governments in Turkey, Egypt, and Tunisia'' isimli kitap tanıtımı Şebnem Gümüşçü ve Fuat Keyman'ın katılımıyla Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde İPM'de 23 Mayıs'ta gerçekleşti.

2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji, Denge ve Denetleme

İPM'nin düzenlediği ''2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji, Denge ve Denetleme'' etkinliği Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz'ın katılımıyla İPM'de 11 Mayıs'ta gerçekleşti.

İPM Uzmanları ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''2023 Seçimleri Arifesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme'' başlıklı 137. bölümüne Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 132. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 122. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla 2022 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2022 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı 121. bölümüne Ümit Şahin, Alkım Bağ Güllü, Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Ayşe Köse Badur ve Senem Aydın-Düzgit katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Küresel Sorunları Yerel İşbirlikleriyle Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği Rapor Sunumu

İPM, İKV ve TEPAV’ın işbirliği ve CATS desteğiyle gerçekleşen ''Küresel Sorunları Yerel İşbirlikleriyle Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği'' raporlarının sunumu Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde Ayşe Köse Badur, Asmin Kavas ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla İPM'de 5 Aralık'ta gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 117. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının 61. Yılında Türkiye-Almanya/AB İlişkileri

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği “Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 61. Yılında Türkiye-Almanya/AB İlişkileri” isimli panel İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in açış konuşması ve İPM Direktörü Fuat Keyman'ın moderatörlüğünde 2010-2012 Dönemi Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Özcan Mutlu'nun katılımıyla İPM'de 28 Kasım'da gerçekleşti.

Eşikteki Türkiye 10

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin onuncu buluşması Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete, Ferhat Kentel, Fuat Keyman ve Pelin Oğuz'un katılımıyla Limak Ambassadore Hotel'de 25 Kasım'da gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 113. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Kitap Tanıtımı: Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar

İPM'nin düzenlediği ''Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar'' isimli kitap tanıtımı Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Fuat Keyman, İlker Aytürk ve Berk Esen'in katılımıyla İPM'de 1 Kasım'da gerçekleşti.

Eşikteki Türkiye 9

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin dokuzuncu buluşması Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete, Ferhat Kentel ve Fuat Keyman'ın katılımıyla BAYETAV'da 17 Ekim'de gerçekleşti.

 

Kitap Tanıtımı: Salgın, İklim, Toplum - Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?

İPM'nin düzenlediği ''Salgın, İklim, Toplum - Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?'' isimli kitap tanıtımı Fuat Keyman, Ayşe Köse Badur, Selim Badur, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin ve Nebi Sümer'in katılımıyla İPM Karaköy'de 14 Ekim'de gerçekleşti.

Modüler OHAL Rejimlerinin Küresel Yükselişi: Türkiye ve Ötesi

İPM'nin düzenlediği ''Modüler OHAL Rejimlerinin Küresel Yükselişi: Türkiye ve Ötesi'' paneli Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde ve Fuat Keyman, Alper Kaliber, İlhan Uzgel ve Başak Alpan'ın katılımıyla İPM Karaköy'de 14 Ekim'de gerçekleştirildi.

ENGAGE H2020 Çalıştayı

Sabancı Üniversitesi ve ENGAGE'in düzenlediği ENGAGE H2020 Çalıştayı Meltem Müftüler-Baç ve Senem Aydın-Düzgit'in katılımıyla İPM'de 8-9 Eylül'de gerçekleşti.

Yunanistan ve Türkiye: Karşılıklı Görüşler - Üçüncü Dalga: Yunanistan ve Türkiye Arasındaki İkili İlişkilere Yönelik Üçüncü Kamuoyu Araştırmasının Sonuçlarını Ortaya Çıkarmak

İPM, ELIAMEP ve diaNEOsis'in düzenlediği ''Yunanistan ve Türkiye: Karşılıklı Görüşler - Üçüncü Dalga: Yunanistan ve Türkiye Arasındaki İkili İlişkilere Yönelik Üçüncü Kamuoyu Araştırmasının Sonuçlarını Ortaya Çıkarmak'' konferansı Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Ahmet Evin'in katılımıyla 21 Haziran'da gerçekleşti.  

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Avrupa'nın/AB'nin ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği: Kurumlar, Yönetişim ve Stratejiler

İPM'nin düzenlediği ''Avrupa'nın/AB'nin ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği: Kurumlar, Yönetişim ve Stratejiler'' isimli panel Andreas Nick, Nilgün Arısan Eralp ve Senem Aydın-Düzgit'in katılımıyla TEPAV'da 8 Haziran'da gerçekleşti.

Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği: Demokrasi, Haklar ve Yönetişim

İPM, Denge ve Denetleme Ağı ve Ankara Enstitüsü'nün düzenlediği ''Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği: Demokrasi, Haklar ve Yönetişim'' başlıklı yuvarlak masa toplantısı Andreas Nick ve Senem Aydın-Düzgit'in katılımıyla Limak Ambassadore Ankara'da 7 Haziran'da gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit ve Andreas Nick ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Current Context and Future Prospects for Turkey-EU Relations" başlıklı 106. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Andreas Nick katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin 10. Yıldönümü

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin 10. yıldönümü kutlama etkinliği Sakıp Sabancı Müzesi’nde 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Araştırmacılarımızla geçirdiğimiz son on yılımızı anlatan videoya erişmek için buraya tıklayınız.

Eşikteki Türkiye 8

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin sekizinci webinarı Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete, Ferhat Kentel ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 10 Mayıs'ta gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Ukrayna-Rusya Krizi ve Türk Dış Politikası"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Ukrayna-Rusya Krizi ve Türk Dış Politikası" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta, Galip Dalay ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 11 Ocak'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Eşikteki Türkiye 4

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin dördüncü webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 4 Ocak'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

İPM'nin Katkılarıyla 2021 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2021 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı 85. bölümüne Fikret Adaman, Nebi Sümer, Ayse Köse Badur, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Evren Balta, Kamil Yılmaz ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Salgın ve Toplum - "Almanya'da Yeni Hükümet ve Türkiye-AB İlişkileri"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Almanya'da Yeni Hükümet ve Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı toplantısı Nilgün Arısan-Eralp, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla 14 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Eşikteki Türkiye 3

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin üçüncü webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 7 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Senem Aydın-Düzgit ve Karolina Augustova ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "European Union's Migration Controls in Turkey and Beyond" başlıklı 81. bölümüne Karolina Augustova ve Senem Aydın-Düzgit katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Eşikteki Türkiye 2

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin ikinci webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 2 Kasım'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler

İPM, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) ve diaNEOsis Research and Policy Institute tarafından ilk ortak Yunan-Türk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sunmak ve tartışmak üzere düzenlenen "Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler" başlıklı toplantı 26 Ekim'de gerçekleşti.

Anket verisine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 3 - "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri"

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in girişimi ile başlattığımız "Glasgow'a Doğru İklim Politikaları" webinar dizisinin "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri" başlıklı üçüncü webinarı Senem Aydın-Düzgit, Alper Kaliber, Fuat Keyman ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla 18 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

Eşikteki Türkiye 1

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin ilk webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 12 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Salgın ve Toplum - "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Selim Badur, Fuat Keyman, Nebi Sümer ve Ümit Şahin'in katılımıyla 5 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit ve Mustafa Kutlay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Dünyada ve Türkiye'de Salgın ve Sonrasının Yönetişimi" başlıklı 71. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Mustafa Kutlay katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla Sezon Finali - "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla Sezon Final" başlıklı 69.. bölümüne Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Nebi Sümer, Fikret Adaman, Evren Balta ve Ümit Şahin‘di.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Sezon Finali: AB Zirvesi ve Türkiye"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Sezon Finali: AB Zirvesi ve Türkiye" başlıklı toplantısı Nilgün Arısan Eralp, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Fuat Keyman ve Selim Yenel'in katılımıyla 29 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Siyaseti Nasıl Okumalıyız: Demokrasi, Yönetim, Devlet"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Siyaseti Nasıl Okumalıyız: Demokrasi, Yönetim, Devlet" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 22 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Marmara Denizi'nde Neler Oluyor? Kirlilik, Isınma ve Müsilaj Sorunu"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Levent Artüz ve Ümit Şahin'in katılımıyla 8 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Popüler Kültür, Toplum ve Siyaset"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Popüler Kültür, Toplum ve Siyaset" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Selim Badur, Fuat Keyman, Nebi Sümer ve Ümit Şahin'in katılımıyla 1 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Türkiye'de Din, Siyaset ve Salgın"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Türkiye'de Din, Siyaset ve Salgın" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Ateş Ali Altınordu, Umut Azak ve Ayşe Çavdar'in katılımıyla 18 Mayıs'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Sinan Erensü, Fuat Keyman ve Ümit Şahin'in katılımıyla 27 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri" başlıklı 59. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Devleti Düşünmek II: Tarih, Siyasal Kuram ve Ahlak"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Devleti Düşünmek II: Tarih, Siyasal Kuram ve Ahlak" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Cemal Bâli Akal, Fatmagül Berktay ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 13 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Berk Esen, Oya Yeğen, Cana Tülüş Türk'ün katılımıyla 6 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit ve Michael Kaeding ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Turkey-EU Relations: the EU Summit and Beyond" başlıklı 56. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Michael Kaeding katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Doğu Akdeniz ve AB-Türkiye İlişkileri: Yeni Bir Bölüm Açmak

İPM-Sabancı Üniversitesi-Sitftung Mercator Girişimi ve Istituto Affari Internazionali tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz ve AB-Türkiye İlişkileri: Yeni Bir Bölüm Açmak (The Eastern Mediterranean and EU-Turkey Relations: Opening a New Chapter)” başlıklı dijital tartışma 11 Mart'ta "Türkiye’deki Karmaşıklığı ve Dayanıklılık Kapasitesini Anlamak (Understanding Complexity and Capacity for Resilience in Turkey)" başlıklı seri kapsamında gerçekleşti.

Salgın ve Toplum - "AB Zirvesi Sonrası"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "AB Zirvesi Sonrası" başlıklı toplantısı Fuat Keyman, Nilgün Arısan-Eralp, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla 30 Mart'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Çiğdem Nas, Nilgün Arısan Eralp ve Senem Aydın-Düzgit ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Türkiye "Yeşil Dönüşüm"e Uyumda Geç Kalmamalı" başlıklı 55. bölümüne Çiğdem Nas, Nilgün Arısan Eralp ve Senem Aydın-Düzgit katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Türkiye-AB İlişkileri ve Yeşil Mutabakat"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Türkiye-AB İlişkileri ve Yeşil Mutabakat" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Fuat Keyman, Çiğdem Nas ve Güven Sak'ın katılımıyla 16 Mart'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Y ve Z Kuşakları: Korona Günlerinde Gençlik"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Y ve Z Kuşakları: Korona Günlerinde Gençlik" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Fuat Keyman, Erdoğan Özmen ve Begüm Uzun'un katılımıyla 2 Mart'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Hayat Pahalılığı, İşsizlik, Sosyal Güvenlik"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Hayat Pahalılığı, İşsizlik, Sosyal Güvenlik" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Alpay Filiztekin, İnsan Tunalı ve Gökçe Uysal'ın katılımıyla 23 Şubat'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Devlet"i Çalışmak: Sınıflar, Kurumlar, Toplum"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Devlet"i Çalışmak: Sınıflar, Kurumlar, Toplum" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Fuat Keyman, Mustafa Kutlay ve Galip Yalman'ın katılımıyla 9 Şubat'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Antroposen"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Antroposen" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Vural Çakır, Fuat Keyman ve Güven Sak'ın katılımıyla 2 Şubat'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Pelin Oğuz, Fuat Keyman, Soli Özel ve İlhan Uzgel'in katılımıyla 19 Ocak'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Pelin Oğuz, Fuat Keyman, Soli Özel ve İlhan Uzgel'in katılımıyla 19 Ocak'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Türkiye'de ve Dünyada Kadın"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Türkiye'de ve Dünyada Kadın" başlıklı toplantısı Ayşe Betül Çelik, Doğu Durgun, Senem Aydın-Düzgit ve Zeynep Gülru Göker'in katılımıyla 12 Ocak'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "2020'de Ne Yaptık? 2021'den Ne Bekliyoruz?" başlıklı 42. bölümüne Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Irkçılık Niye Bitmiyor?"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Irkçılık Niye Bitmiyor?" başlıklı toplantısı Feyzi Baban, Ayhan Kaya, Fuat Keyman ve Senem Aydın-Düzgit'in katılımıyla 15 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit ve Atila Eralp ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "AB Zirvesi'nde Türkiye'yi Neler Bekliyor?" başlıklı 39. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Atila Eralp katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "AB Konseyi Zirvesi Öncesi Türkiye-AB ve Türkiye-NATO İlişkileri"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "AB Konseyi Zirvesi Öncesi Türkiye-AB ve Türkiye-NATO İlişkileri" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Nilgün Arısan Eralp ve İlhan Uzgel'in katılımıyla 8 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Ekonomi, Merkez Bankası ve İyi Yönetişim"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Ekonomi, Merkez Bankası ve İyi Yönetişim" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Refer Gürkaynak, Caner Bakır ve Ümit Akçay'ın katılımıyla 24 Kasım'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Isolationism: A History of America's Efforts to Shield Itself from the World by Charles Kupchan

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Salgın ve Toplum - "Amerikan Seçimleri"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Amerikan Seçimleri" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Şebnem Gümüşcü, Ayşe Kadıoğlu, Fuat Keyman'ın katılımıyla 3 Kasım'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Salgın ve Toplum - "Cumhuriyet, Batılılaşma ve Ulus Devlet"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Cumhuriyet, Batılılaşma ve Ulus Devlet" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Berk Esen, Fuat Keyman ve Banu Turnaoğlu'nun katılımıyla 27 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgınla Mücadelede Küresel Durum: Siyasi Yönetişim, Ekonomi ve Sağlık Politikaları"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Salgınla Mücadelede Küresel Durum: Siyasi Yönetişim, Ekonomi ve Sağlık Politikaları" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Kamil Yılmaz ve Selim Badur'un katılımıyla 13 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Salgın ve Toplum - "AB Liderler Zirvesi ve Türkiye"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "AB Liderler Zirvesi ve Türkiye" başlıklı toplantısı Fuat Keyman Nilgün Arısan, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla 7 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının 28. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” 26. bölüm ve dönemin son programında Pelin Oğuz‘un konukları İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Senem Aydın-Düzgit ve İPM İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin‘di.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Sıcak Dalgaları ve Kutuplaşan Dünyada İklim Hareketinin Geleceği”

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin “Sıcak Dalgaları ve Kutuplaşan Dünyada İklim Hareketinin Geleceği” başlıklı toplantısı Levent Kurnaz, Ömer Madra, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin'in katılımıyla 6 Temmuz'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “İdlib'den Libya'ya: Batı-Avrasya Sarkacında Türk Dış Politikası”

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin “İdlib'den Libya'ya: Batı-Avrasya Sarkacında Türk Dış Politikası” başlıklı toplantısı Galip Dalay, Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Soli Özel'in katılımıyla 29 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Senem Aydın-Düzgit ve Andrew O'Donohue ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Polarization adn the Pandemic: Comparing Turkey and the United States" başlıklı 21. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Andrew O'Donohue katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Amerika Yanıyor: Irkçılık, İşsizlik, Kutuplaşma

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandeminin Ekonomi Politiği"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Pandeminin Ekonomi Politiği" başlıklı toplantısı Fuat Keyman, Işık Özel, Mustafa Kutlay ve Senem Aydın-Düzgit'in katılımıyla 1 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Türkiye, Rusya ve Batı: 1945'ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Korona Sonrası Avrupa: Kriz Yönetimi, Dayanışma ve Entegrasyon"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Korona Sonrası Avrupa: Kriz Yönetimi, Dayanışma ve Entegrasyon" başlıklı toplantısı Atila Eralp, Çiğdem Nas, Nilgün Arısan-Eralp ve Senem Aydın-Düzgit'in katılımıyla 4 Mayıs'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin  "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik" başlıklı toplantısı Senem Aydın Düzgit, Galip Dalay, Fuat Keyman ve Çağlar Keyder'in katılımıyla 20 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin ilk bölümü Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta, Fuat Keyman ve Ümit Şahin'in katılımıyla 13 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Senem Aydın-Düzgit ve Çiğdem Nas ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "AB'nin Koronavirüs Salgını ile İmtihanı" başlıklı 9. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Çiğdem Nas katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın düzenlediği “Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği (Turkey, Russia, and the West: Historical Perspectives, Current Dynamics, and Future Prospects)” konferansı, 21 Şubat 2020'de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

AB-Türkiye İlişkilerinde Esnek Entegrasyon

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Frank Schimmelfennig’i İstanbul’da ağırladı. Schimmelfennig, ziyareti kapsamında 30 Ocak 2020’de ODTÜ’de gerçekleşen “Giderek Çözülen Birlik? Avrupa’da Esnek Entegrasyon” paneline katıldı; 3 Şubat 2020'de Sabancı Üniversitesi’nde aynı konuda bir seminer verdi ve 4 Şubat 2020'de Galata İstanbul Otel’de “AB-Türkiye İlişkilerinde Esnek Entegrasyon: Olasılıklar ve Engeller (Differentiated Integration in EU-Turkey Relations)” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeni AB Liderliği Altında AB-Almanya-Türkiye İlişkilerinin Problemleri ve Olasılıkları

“Yeni AB Liderliği Altında AB-Almanya-Türkiye İlişkilerinin Problemleri ve Olasılıkları (Problems and Prospects for EU-Germany-Turkey Relations under New EU Leadership)” başlıklı toplantı, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Wolfgang Wessels ve Atila Eralp ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in konuşmacı olarak katılımıyla 3 Aralık 2019’da İstanbul Galata Hotel’de gerçekleşti.

Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye ve Batı

“Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye ve Batı (Turkey and the West in Global Turmoil)” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann’ın konuşmacı olarak katılımıyla 25 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.

GTE V: Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar (GTE V: Turkey-EU Relations in a Changing Era? Domestic Dynamics and International Constraints)” başlıklı son yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 6 Kasım 2019’da Brüksel’de gerçekleşti.

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar

Girişim, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen "Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar (EU and Turkey in the Wake of Elections: Challenges and Opportunities)" başlıklı konferans Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 4 Temmuz 2019’da Ankara’da gerçekleşti.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2019

Dördüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Ağva Robin’s Nest Eco Resort’ta gerçekleşti. Etkinlik, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü Pelin Oğuz ve Stiftung Mercator Projeler Ofisi Yöneticisi Daniel Grütjen’in konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik süresince Ofer Engel ve Taha Yasseri ile Çiğdem Bozdağ modaratörlüğünde “Yapay Zeka ve Yönetim (Artificial Intelligence and Governance)” tartışması, Ricardo Leizaola ile “Sosyal Bilimlerde Görsel-İşitsel Malzeme Kullanımı (Audiovisuals in Science)” çalıştayı, Christian Reichel ile “Yeni Zorluklar Karşısında Yeni Metotlar: Antroposen Döneminde Yerel Çevre Bilgilerinin Karma Haritalandırılması (New methods for new challenges: Hybrid mapping of local environmental knowledge in the time of the Anthropocene)” çalıştayı, Tuygun Oruç ile yoga seansı, Haluk Mert Bal ile “Medya ve Aktivizm (Media and Activism)” üzerine bir kahve sohbeti ve Cihan Baysal Uzunçarşılı ile “Türkiye Bağlamında Kent Hakkı (The Right to the City in the Turkish Context: Urban Movements, Neighborhoods and the Gezi Uprising)” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler

Girişim ve Cambridge Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler (Turkey, Britain and Europe in Global Turmoil: Historical Representations and Contemporary Repercussions)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 5 Nisan 2019’da Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak

Girişim, Centre for European Reform ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen “Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak (Britain, Turkey and the EU: Mapping the Future of Differentiated Integration)” başlıklı konferans, 4 Nisan 2019’da Centre for European Reform’da gerçekleşti.

Türkiye ve Batı

Girişim ve Brookings Enstitüsü ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye ve Batı (Turkey and the West)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman,  Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Araştırmacısı Galip Dalay ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı İlke Toygür’ün katılımıyla 14 Ocak 2019’da Washington, DC’de gerçekleşti.

Türkiye'nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politika

Girişim ve Center for American Progress (CAP) ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye’nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politikalar (Turkey's Refugee Dilemma and Foreign Policy Amidst Regional Turmoil)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Center for American Progress Kıdemli Uzmanı Alan Makovsky ve Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Galip Dalay’ın katılımıyla 10 Ocak 2019’da CAP’te gerçekleşti.

“Türkiye'deki Suriyeliler” Paneli & “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” Rapor Tanıtımı

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeliler (Syrians in Turkey)” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (The Role of Civil Society in Fostering Pluralism)” raporunun tanıtımı, 21 Aralık 2018 günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İkinci Kulvar Diploması Grubu Toplantısı III

“Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak (Revitalizing Turkey-EU/Germany Relations)” projesinin son toplantısı, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Müftüler-Baç’ın katılımıyla 14 Aralık 2018’de Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleşti.

Avrupa Parlamentosu – İPM Ziyareti

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Parlamentosu parlamenter danışmanlarını, Türkiye siyasetinin mevcut görünümü, Türkiye dış politikası ve Türkiye-AB İlişkileri üzerine konuşmak amacıyla 31 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de ağırladı.

Çalkantılı Bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri – İş Birliği mi Çatışma mı?

Girişim, Asociacion Nuestra Europa ve Universidad Carlos III de Madrid ortaklığıyla düzenlenen “Çalkantılı bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri - İş Birliği mi Çatışma mı? (EU-Turkey Relations in a Turbulent World – Cooperation or Conflict?)” başlıklı panel 18 Ekim 2018’de Universidad Carlos III de Madrid’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri

Girişim ve Elcano Royal Institute ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri (EU-Turkey Relations in Times of Global and Regional Turmoil)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 18 Ekim 2018’de Elcano Royal Institute’da gerçekleşti. İPM ve Elcano Royal Institute, iki enstitü arasındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan Türkiye’deki Suriyeliler kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

Center for Asia Leadership – İPM Ziyareti

Harvard mezunları tarafından kurulan Boston merkezli Center for Asia Leadership, Türkiye gezileri kapsamında 7 Haziran 2018’de İPM’yi ziyaret etti. Harvard, MIT ve Fletcher School mezunlarından oluşan 19 kişilik heyete İPM Kıdemli Uzmanı & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve İPM Kıdemli Uzmanı Bahri Yılmaz, ekonomi, Türkiye-AB ilişkileri, seçimler ve Türkiye’nin güncel konuları hakkında bilgi verdiler.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri

Girişim, Köln Üniversitesi Türkiye ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CETEUS) ve Stiftung Mercator ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri (EU-Turkey Relations in Times of Global and Regional Turmoil)” başlıklı panel 19 Nisan 2018’de Köln Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Türkiye-AB Zirvesi'nin Ardından

Girişim ve İktisadi Kalkınma Vakfı ortaklığıyla düzenlenen "Türkiye-AB Zirvesi’nin Ardından" paneli 27 Mart 2018 Salı günü The Vault, House Hotel, Karaköy’de gerçekleşti. Panel, Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışan önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye-AB zirvesinin sonrasına ve olası etkilerine odaklandı.

İkinci Kulvar Diploması Grubu Toplantısı II

“Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak (Revitalizing Turkey-EU/Germany Relations)” projesinin ikinci kulvar diplomasi grubu toplantısının ikincisi Direktörü Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Müftüler-Baç’ın katılımıyla 12 Ocak 2018’de Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak

Blickwechsel Türkiye ile ortaklaşarak düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak (Revitalizing Turkey-EU Relations in Regional and Global Turmoil)” paneli 11 Ocak 2018’de Berlin Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleşti. Toplantıda, Direktör Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp,  Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, ECFR Berlin Ofisi Direktörü ve Kıdemli Politika Araştırmacısı Josef Janning, konuşmacı ve Humboldt Üniversitesi öğretim üyesi Ertuğ Tombuş oturum başkanı olarak yer aldı.

AB-Türkiye Gümrük Birliği

Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in CEPS işbirliğiyle düzenlediği “AB-Türkiye Gümrük Birliği (Turkey-EU: The Customs Union Agreement)” başlıklı çalıştay, İPM Direktörü Fuat Keyman ve 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’in katılımıyla 24 Kasım 2017 tarihinde CEPS Brüksel‘de gerçekleşti.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2017

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı anısına Sosyal Bilimler alanında her yıl Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri verilmektedir. 2017 yılı “Avrupalıların Günlük Hayatta Türkiye’den Kalan Mirasları” konusu üzerine 10 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen törende juri özel ödülüne, Türkiye’den dış göç konusu üzerine gösterdiği üstün başarıdan dolayı Profesör Nermin Abadan-Unat layık görüldü

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

Girişim’in düzenlediği “15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı (Turkey-EU Relations in the Post-July 15 Era: A Needed Cooperation and Collaboration)” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Direktör Fuat Keyman ile Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Ruprecht Polenz, Nilüfer Göle ve Gerald Knaus’un katılımıyla, 10 Ekim 2016 tarihinde The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.

Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar

İPM ve Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) German Marshall Fund of the United States’in katkısıyla 7 Haziran 2016, Pazartesi günü “Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Krizlerin Ortasında İlişkileri Yeniden Şekillendirme: Türkiye-AB Üyelik Müzakerelerinin Yıldönümü

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı İlke Toygür ve AB İlişkileri Uzmanı Melih Özsöz‘ün kaleme aldığı “Krizlerin Ortasında İlişkileri Yeniden Şekillendirme: Türkiye-AB Üyelik Müzakerelerinin Yıldönümü (Reshaping Relations in the Midst of Crises: A Bitter Anniversary for Turkey-EU Accession Negotiations)” başlıklı politika notu, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in konuşmacı olarak katılımıyla 14 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu

Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu tanıtım toplantısı 16 Aralık 2015'te Ankara’da gerçekleşti.

Transatlantik Eğilimler 2014 Rapor Tanıtımı

İPM ve German Marshall Fund of the United States, 15 Eylül 2014 tarihinde Transatlantik Eğilimler 2014'ün sonuçlarını tartışmak üzere bir konferans düzenledi.

Hırvatistan ve Türkiye'nin AB'ye Katılım Perspektifi

İPM, 13 Aralık 2012 tarihinde, the European Stability Initiative ve ERSTE Stiftung işbirliğiyle, Twilight of Heroes – Croatia, Europe and the International Tribunal film gösterimi ve sonrasında "Hırvatistan ve Türkiye'nin AB'ye Katılım Perspektifi (Croatian and Turkish EU-Accession in Perspective)" başlıklı panel düzenledi.

Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen "Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context) başlıklı panel 6 Aralık 2012'de gerçekleşti.