TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

SENEM AYDIN-DÜZGİT icon down
Senem Aydın-Düzgit
Senem Aydın-Düzgit
Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü, Kıdemli Uzman

Senem Aydın-Düzgit, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

Aydın-Düzgit, Sabancı Üniversitesi’ne katılmadan önce İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde AB Siyaseti ve Yönetimi Çalışmaları alanında Jean Monnet kürsüsü başkanlığını yürütmüştür. Başlıca araştırma alanları arasında Avrupa dış politikası, Türk dış politikası, söylem çalışmaları ve kimlik siyaseti yer almaktadır. Doktorasını Siyaset Bilimi üzerine Free University of Brussels (VUB)’dan, yüksek lisans derecesini Avrupa Siyaseti ve Politikaları üzerine London School of Economics and Political Science (LSE)’dan ve lisans derecesini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır.

Journal of Common Market StudiesWest European Politics, Cooperation and ConflictSouth European Society and PoliticsAlternativesInternational Relations ve Politique Europeenne dergilerinde birçok makale yayımlamıştır. Is Turkey De-Europeanising? (Alper Kaliber ile, Routledge, 2017), Turkey and the European Union (Nathalie Tocci ile, Palgrave, 2015) ve Constructions of European Identity (Palgrave, 2012) isimli kitapların yazarıdır. Aydın-Düzgit, European Council on Foreign Relations (ECFR) üyesi, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu üyesi, Global İlişkiler Forumu (GIF) ve Carnegie Rising Democracies Network üyesidir. Aynı zamanda, South European Society and Politics dergisinin eş-editorüdür. 2014 yılında, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı (BAGEP) ödülünü almış, 2020 yılı başında Avrupa çapındaki üstün başarılı genç bilim insanlarını bünyesinde bulunduran bir inisiyatif olan Young Academy of Europe üyeliğine seçilmiştir.

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma

Araştırmacı Andrew O'Donohue’in Thomas Carothers ile birlikte yazdığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma (Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization) başlıklı kitap 24 Eylül 2019 tarihinde Brookings Enstitüsü Yayınları tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in "İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Avusturya Kültür Ofisi Direktörü Romana Königsbrun, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Jean Monnet Uluslararası İlişkiler Kurulu Başkanı Bahar Rumelili ve Viyana Üniversitesi Doktora Araştırmacısı Johanna Chovanec'ın Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler (Between Rapprochement and Rejection: Identity and Cultural Drivers in Europe-Turkey Relations) başlıklı raporu Nisan 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

AB ve Türkiye Arasında PESCO ve Güvenlik İşbirliği

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Alessandro Marrone’un “AB ve Türkiye Arasında PESCO ve Güvenlik İşbirliği” başlıklı makalesi Eylül 2018′de Global Turkey in Europe'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

PESCO ve Üçüncü Ülkeler: Avrupa Güvenliğindeki Çıkmazdan Kurtulmak

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in "PESCO ve Üçüncü Ülkeler: Avrupa Güvenliğindeki Çıkmazdan Kurtulmak (PESCO and Third Countries: Breaking the Deadlock in European Security)" başlıklı politika notu Ocak 2018'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm (The Illiberal Turn in Advanced Democracies)" başlıklı politika notu Aralık 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Evren Balta‘nın 15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context)" başlıklı politika notu Ocak 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Brexit: Ne, Neden, Nasıl?

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Senem Aydın-Düzgit'in "Brexit: Ne, Neden, Nasıl? (Brexit: What, Why and How?)" başlıklı politika notu Haziran 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi

Direktör Fuat Keyman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu ve Işık Özel'in kaleme aldığı Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi başlıklı kitap Aralık 2015'de TÜRKONFED tarafından yayımlandı.

Global Turkey in Europe III: Türkiye-AB İlişkilerinde Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorunu

(Temmuz 2014 - Mayıs 2015)

Global Turkey in Europe serisinin üçüncü cildi, AB-Türkiye ilişkilerindeki dört önemli alan olan dış ilişkiler, demokrasi, Kürt sorunu, ekonomik ve ticari konulara ışık tutmaktadır. Önceki iki kolektif ciltinin üzerine yazılan Global Turkey in Europe III, hem AB hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli iç, bölgesel, küresel sorunları ve fırsatları göz önünde bulundurarak ortak bir Türk-Avrupa geleceğini şekillendirme konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dökümanı indrmek için buraya tıklayınız.

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit'in "Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini (Transforming Turkey-EU Relations: Ground for Hope)" başlıklı politika notu Mart 2013'te Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies başlıklı kitap 2008'de Lexington Books tarafından yayımlandı.

Senem Aydın-Düzgit ve Çiğdem Nas ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

AB’nin Koronavirüs Salgını ile İmtihanı

Senem Aydın-Düzgit ve Frank Schimmelfennig ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

"Differentiated Integration and EU-Turkey Relations"

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

“15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel 10 Ekim‘de, The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi‘nde gerçekleşti.

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Ruprecht Polenz, Almanya Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (2005-2013) ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Nilüfer Göle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Profesörü ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Gerald Knaus, Avrupa İstikrar Girişimi Kurucu Başkanı ve 2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı konuşmacı olarak katıldılar.

AB-Türkiye İlişkilerinde Esnek Entegrasyon

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Frank Schimmelfennig’i İstanbul’da ağırladı. Schimmelfennig, ziyareti kapsamında 30 Ocak 2020’de ODTÜ’de gerçekleşen “Giderek Çözülen Birlik? Avrupa’da Esnek Entegrasyon” paneline katıldı; 3 Şubat 2020'de Sabancı Üniversitesi’nde aynı konuda bir seminer verdi ve 4 Şubat 2020'de Galata İstanbul Otel’de “AB-Türkiye İlişkilerinde Esnek Entegrasyon: Olasılıklar ve Engeller” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeni AB Liderliği Altında AB-Almanya-Türkiye İlişkilerinin Problemleri ve Olasılıkları

“Yeni AB Liderliği Altında AB-Almanya-Türkiye İlişkilerinin Problemleri ve Olasılıkları” başlıklı toplantı, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Wolfgang Wessels ve Atila Eralp ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in konuşmacı olarak katılımıyla 3 Aralık 2019’da İstanbul Galata Hotel’de gerçekleşti.

Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye ve Batı

“Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye ve Batı” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann’ın konuşmacı olarak katılımıyla 25 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.

GTE V: Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar” başlıklı son yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 6 Kasım 2019’da Brüksel’de gerçekleşti.

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar

Girişim, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen "Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı konferans Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 4 Temmuz 2019’da Ankara’da gerçekleşti.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2019

Dördüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Ağva Robin’s Nest Eco Resort’ta gerçekleşti. Etkinlik, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü Pelin Oğuz ve Stiftung Mercator Projeler Ofisi Yöneticisi Daniel Grütjen’in konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik süresince Ofer Engel ve Taha Yasseri ile Çiğdem Bozdağ modaratörlüğünde “Yapay Zeka ve Yönetim” tartışması, Ricardo Leizaola ile “Sosyal Bilimlerde Görsel-İşitsel Malzeme Kullanımı” çalıştayı, Christian Reichel ile “Yeni Zorluklar Karşısında Yeni Metotlar: Antroposen Döneminde Yerel Çevre Bilgilerinin Karma Haritalandırılması” çalıştayı, Tuygun Oruç ile yoga seansı, Haluk Mert Bal ile “Medya ve Aktivizm” üzerine bir kahve sohbeti ve Cihan Baysal Uzunçarşılı ile “Türkiye Bağlamında Kent Hakkı” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler

Girişim ve Cambridge Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 5 Nisan 2019’da Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak

Girişim, Centre for European Reform ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen “Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak” başlıklı konferans, 4 Nisan 2019’da Centre for European Reform’da gerçekleşti.

Türkiye ve Batı

Girişim ve Brookings Enstitüsü ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye ve Batı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman,  Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Araştırmacısı Galip Dalay ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı İlke Toygür’ün katılımıyla 14 Ocak 2019’da Washington, DC’de gerçekleşti.

Türkiye'nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politika

Girişim ve Center for American Progress (CAP) ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye’nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politikalar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Center for American Progress Kıdemli Uzmanı Alan Makovsky ve Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Galip Dalay’ın katılımıyla 10 Ocak 2019’da CAP’te gerçekleşti.

“Türkiye'deki Suriyeliler” Paneli & “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” Rapor Tanıtımı

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeliler” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” raporunun tanıtımı, 21 Aralık 2018 günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İkinci Kulvar Diploması Grubu Toplantısı III

“Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” projesinin son toplantısı, İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Müftüler-Baç’ın katılımıyla 14 Aralık 2018’de Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleşti.

Avrupa Parlamentosu – İPM Ziyareti

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Parlamentosu parlamenter danışmanlarını, Türkiye siyasetinin mevcut görünümü, Türkiye dış politikası ve Türkiye-AB İlişkileri üzerine konuşmak amacıyla 31 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de ağırladı.

Çalkantılı Bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri – İş Birliği mi Çatışma mı?

Girişim, Asociacion Nuestra Europa ve Universidad Carlos III de Madrid ortaklığıyla düzenlenen “Çalkantılı bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri - İş Birliği mi Çatışma mı?” başlıklı panel 18 Ekim 2018’de Universidad Carlos III de Madrid’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri

Girişim ve Elcano Royal Institute ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 18 Ekim 2018’de Elcano Royal Institute’da gerçekleşti. İPM ve Elcano Royal Institute, iki enstitü arasındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan “Türkiye’deki Suriyeliler” kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

Center for Asia Leadership – İPM Ziyareti

Harvard mezunları tarafından kurulan Boston merkezli Center for Asia Leadership, Türkiye gezileri kapsamında 7 Haziran 2018’de İPM’yi ziyaret etti. Harvard, MIT ve Fletcher School mezunlarından oluşan 19 kişilik heyete İPM Kıdemli Uzmanı & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve İPM Kıdemli Uzmanı Bahri Yılmaz, ekonomi, Türkiye-AB ilişkileri, seçimler ve Türkiye’nin güncel konuları hakkında bilgi verdiler.

Türkiye-AB Zirvesi'nin Ardından

Girişim ve İktisadi Kalkınma Vakfı ortaklığıyla düzenlenen "Türkiye-AB Zirvesi’nin Ardından" paneli 27 Mart 2018 Salı günü The Vault, House Hotel, Karaköy’de gerçekleşti. Panel, Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışan önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye-AB zirvesinin sonrasına ve olası etkilerine odaklandı.

İkinci Kulvar Diploması Grubu Toplantısı II

 “Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” projesinin ikinci kulvar diplomasi grubu toplantısının ikincisi İPM Direktörü Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp,  İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Müftüler-Baç’ın katılımıyla 12 Ocak 2018’de Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak

Blickwechsel Türkiye ile ortaklaşarak düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” paneli 11 Ocak 2018’de Berlin Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleşti. Toplantıda, İPM Direktörü Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp,  İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, ECFR Berlin Ofisi Direktörü ve Kıdemli Politika Araştırmacısı Josef Janning, konuşmacı ve Humboldt Üniversitesi öğretim üyesi Ertuğ Tombuş oturum başkanı olarak yer aldı.

AB-Türkiye Gümrük Birliği

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in CEPS işbirliğiyle düzenlediği “AB-Türkiye Gümrük Birliği” başlıklı çalıştay, İPM Direktörü Fuat Keyman ve 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’in katılımıyla 24 Kasım 2017 tarihinde CEPS Brüksel‘de gerçekleşti.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2017

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı anısına Sosyal Bilimler alanında her yıl Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri verilmektedir. 2017 yılı “Avrupalıların Günlük Hayatta Türkiye’den Kalan Mirasları” konusu üzerine 10 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen törende juri özel ödülüne, Türkiye’den dış göç konusu üzerine gösterdiği üstün başarıdan dolayı Profesör Nermin Abadan-Unat layık görüldü

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

Girişim’in düzenlediği “15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Direktör Fuat Keyman ile Mercator İPM Kıdemli Araştırmacıları Ruprecht Polenz, Nilüfer Göle ve Gerald Knaus’un katılımıyla, 10 Ekim 2016 tarihinde The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.

Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar

İPM ve Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) German Marshall Fund of the United States’in katkısıyla 7 Haziran 2016, Pazartesi günü “Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar (Three Facets of Rising Populism: Cases from Turkey, Europe, and the United States)” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Krizlerin Ortasında İlişkileri Yeniden Şekillendirme: Türkiye-AB Üyelik Müzakerelerinin Yıldönümü

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı İlke Toygür ve AB İlişkileri Uzmanı Melih Özsöz‘ün kaleme aldığı “Krizlerin Ortasında İlişkileri Yeniden Şekillendirme: Türkiye-AB Üyelik Müzakerelerinin Yıldönümü” başlıklı politika notu, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in konuşmacı olarak katılımıyla 14 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu

Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu tanıtım toplantısı 16 Aralık 2015'te Ankara’da gerçekleşti.