TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

SİBEL KARADAĞ icon down
Sibel Karadağ
Sibel Karadağ
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Sibel Karadağ, göç ve sınır çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir siyaset bilimcidir. Aktif olarak Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görev yapmaktadır. Karadağ, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini 2020 yılında Koç Üniversitesi'nden “Ege Denizi'nde Göçün Kontrolü, Sınırın Yönetimi: Pratiklerin, Öznelliklerin ve Anlatıların Etnografik Analizi (Monitoring Migration, Governing Borders in the Aegean Sea: An Ethnographic Study of Practices, Subjectivities and Narratives)” başlıklı teziyle aldı. Doktora araştırmasını tamamladıktan sonra Horizon 2020 ADMIGOV projesi kapsamında MiReKoc'ta doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2018-2019 akademik yılında Yale Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak misafir araştırmacı oldu.

Araştırma ilgi alanları temel olarak eleştirel güvenlik ve sınır çalışmaları, göç ve hareketlilik, insani yardım politikaları, egemenlik ve vatandaşlık ve sosyal ve politik teoridir. Çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Yunanistan ve İspanya'daki üniversitelerde ve ayrıca ISA ve EISA gibi uluslararası konferanslarda sunmuştur. Çok sayıda proje raporuna ek olarak, araştırmaları Geopolitics, Turkish Studies ve Comparative Migration Studies gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Karadağ, Sabancı Üniversitesi’nden hem Lisans derecesini Sosyal ve Siyasal Bilimler bölümünde (2010) hem de Yüksek Lisans (MA) derecesini Avrupa Çalışmaları alanında (2012), ikinci Yüksek lisans derecesini (MSc) ise Jean Monnet Bursu ile LSE'den Sosyal Politika (2012) alanında almıştır.

Proje: “Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler”

AB-Türkiye Anlaşması’nın temel amacı, 2015 ve 2016 yıllarında Yunanistan'a giriş yapan çok sayıda göçmenin önüne geçmekti. Başlangıcından bu yana sert eleştiriler alan AB-Türkiye Bildirisi, 2021 yılında ciddi zorlukların ortasında sona ermektedir. Mart 2020'de göçmenlerin Yunanistan sınırına doğru kolaylaştırılmış hareketliliğini, Türkiye'deki mülteci ve göçmenlerin zaten güvencesiz koşullarını daha da kötüleştiren COVID-19'un patlak vermesinin ardından alınan karantina önlemleri nedeniyle hareketsizlik izledi.  Beşinci yıldönümünde, AB-Türkiye iş birliğini canlandırmak ve “anlaşmayı” yenilemek için ilk adımlar şu anda devam eden gerginlikler ve henüz belirtilmemiş bir gündem ile atılmaya hazırlanmaktadır.

Bu proje, Türkiye ve AB arasındaki göç yönetiminde çok sayıda paydaşın geçmiş deneyimlerine, mevcut ihtiyaçlarına ve gelecekteki potansiyellerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Proje uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki alt-üst yansımalardan beslenmektedir. Yerinden edilmiş nüfusun itibarını yerine getiren kapsamlı, aşağıdan yukarıya, çok yönlü ve uzun vadeli bir yanıt yaratmayı amaçlayan epistemik bir topluluk oluşturmak amacıyla, acil ihtiyaçların yanı sıra yeni teknikler ve yöntemlerle başa çıkan yeni bir ortaklık kompozisyonunun potansiyeli incelenecektir.