TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

SİMON WALDMAN icon down
Simon Waldman
Simon Waldman
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Simon Waldman, Londra King’s College’da misafir araştırma görevlisidir. Araştırmaları Ortadoğu’ya yönelik uluslararası diplomasi, Amerikan ve İngiliz dış politikası, Ortadoğu’da devlet inşası, Türk tarihi ve politikası ve Arap-İsrail çatışması üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha önce King’s College’da Ortadoğu Araştırmaları öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Brunel Üniversitesi’nden dereceyle mezun olup, Ortadoğu Araştırmaları üzerine Master ve PhD derecelerini King’s College’dan almıştır.

Waldman, Emre Çalışkan’la beraber The New Turkey and Its Discontents (Hurst/Oxford University Press) isimli çalışmayı yayımlamış ve eleştirmenler tarafından “İngilizce yazılmış en iyi cilt” olarak değerlendirilerek “etkileyici ampirik düzenlemesi” ile takdir görmüştür. Waldman’ın önceki kitabı Anglo-American Diplomacy and the Palestinian Refugee Problem, 1948-1951 (Palgrave MacMillan, 2015) büyük güçlerin dünya üzerindeki en uzun süreli göç sorunlarını çözme denemelerini ve başarısızlığını analiz ederek açıklayan bir çalışmadır.

Waldman sıkça CNN, Bloomberg, Monocle Radio ve BBC gibi uluslararası medya kanallarında gündem tartışmalarına katılmaktadır. HaaretzGlobe and MailMiddle East Eye, ve Prospect Magazine yayımlarına düzenli olarak yorum yazıları yazmaktadır.

Proje: “Avrupa Birliği’nin Ötesi? İngiltere-Türkiye İlişkilerinin Geleceği”

Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde bir belirsizlik dönemine girmektedir, Londra ise çareyi uluslararası ilişkiler portfolyosunu çeşitlendirmekte aramaktadır. Türkiye İngiltere’nin Avrupa Birliği sonrası uluslararası oryantasyonunda başta gelen ülkerelerden biridir. Farklı sebeplerle olsa da, Türkiye de İngiltere gibi Avrupa Birliği ile ilişkilerinde hüsrana uğramıştır ve bu sebeple Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yakın bir zamanda hem Londra hem de Ankadara yalnızca ticareti geliştirme niyetlerinden söz etmekle kalmamış, aynı zamanda bir “stratejik ortaklık” kurma niyetinde olduklarını da belirtmişlerdir. Peki Londra ve Ankara Avrupa Birliği sınırları ötesinde böyle bir ortaklık kurabilir mi?

Bu proje birincil verilerden yararlanacak ve İngiliz, Türk ve Avrupalı taraf ve politikacılarla yapılan ropörtajlardan oluşacaktır. Araştırma ticaret, diplomasi ve stratejik ilişkilerde daha iyi bir İngiliz-Türk işbirliğine giden yoldaki hız tümseklerini tespit edecektir. İngiliz-Türk ilişkilerindeki Avrupa Birliği faktörünü ve Avrupa Birliği’nin yakın gelecekte İngiltere ve Türkiye’yi birbirine bağlayan bağ olma özelliğini ne dereceye kadar koruyabileceğini inceleyecektir.

Brexit Sonrası İngiltere-Türkiye İlişkileri: Stratejik Partnerler mi?

Girişim ve Oxford Üniversitesi St Antony’s College ortaklığıyla düzenlenen “Brexit Sonrası İngiltere-Türkiye İlişkileri: Stratejik Partnerler mi? (British-Turkish Relations after Brexit: Strategic Partners?)” başlıklı panel, 28 Kasım 2018’de Oxford Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleşti. Panel, önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek İngiltere-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki dönemdeki zorlukları, güçlükleri ve olanakları üzerine odaklanmayı amaçladı.

Stratejik Partnerler mi Bağların Kopması mı? İngiltere-Türkiye İlişkileri ve Brexit

Girişim ve Foreign Policy Centre ortaklığıyla düzenlenen “Stratejik Partnerler mi Bağların Kopması mı? İngiltere-Türkiye İlişkileri ve Brexit (Strategic Partners or Drifting Apart? British-Turkish Relations and Brexit)” başlıklı panel, 27 Kasım 2018’de İngiliz Parlamentosu, Londra’da gerçekleşti. Panel, önde gelen akademisyenleri ve politikacıları bir araya getirerek İngiltere-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki dönemdeki zorlukları, güçlükleri ve olanakları üzerine odaklanmayı amaçladı.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2018

Üçüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 18-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Village Park Polonezköy’de gerçekleşti. Etkinlik Direktör Fuat Keyman ve Denge Denetleme Ağı’ndan Dilek Ertükel’in konuşmalarıyla başladı. Etkinlik süresince Leilani van Rheenen ile “Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)” çalıştayı, Pieter Verstraete ile “Toplumsal Araştırmada Tiyatro (Theatre in Social Research)” çalıştayı, Burak Ülman ile “Şiddetsiz İletişim (Non-Violent Communication)” çalıştayı ve Tonguç Çoban ile “Türkiye Barometresi (Turkey Barometer)” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 6’ncı dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2017/18 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve araştırmacılar Gabriele Cloeters, Banu Karaca, Souad Osseiran, Simon Waldman, Pınar Ertör – Akyazı ve Barış Karapınar’ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.