TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Sinan Erensü
Sinan Erensü
2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı

sinanerensu@gmail.com

Sinan Erensü, her ikisi de sosyoloji bölümünden olmak üzere doktorasını 2016 yılında Minnesota Üniversitesi'nden, araştırmalı yüksek lisans derecesini ise 2006 yılında Cambridge Üniversitesi'nden almış bir politik ekolojisttir. 2016-2018 yılları arasında, enerji politikaları ve küresel müşterekler üzerine ders verdiği Northwestern Üniversitesi'nde Buffett Küresel Araştırmalar Enstitüsü'nde Keyman Doktora Sonrası Araştırmacısı olarak görev yapmıştır. “Kırılgan Enerji: 'Yeni Türkiye'de Altyapının Gücü, Doğası ve Politikaları” tezinde, 21. yüzyıl Türkiye'sinde yapılan siyasi iş enerji altyapılarını, özellikle Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki küçük hidroelektrik yatırımlarına ve tabandan gelen karşı mobilizasyonuna odaklanarak araştırmıştır. Erensü, Türkiye'nin kalkınmacı yörüngesinde hidroelektriğin politik-mekansal rolünü inceleyen ve on sekiz ampirik açıdan zengin orijinal makaleye sahip Sudan Sebepler ile Türkiye'de kentsel ve çevresel çatışmaların tarihi üzerine bir okuma olan İsyanın ve Umudun Dip Dalgası  kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.

Erensü, halihazırda kamu altyapılarının yeterliliği, çekiciliği ve hakkaniyeti ile ilgili artan aciliyet hissini ele alan Betonda Otorite: Tasarruf Altyapısı Politikaları adlı kitabı üzerinde çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında çevresel ve politik sosyoloji, kentsel ve kırsal çalışmalar, kalkınma sosyolojisi, sosyal hareketler, su ve enerji altyapıları ve mülksüzleştirme politikaları yer almaktadır. Bir Mercator-İPM araştırmacısı olarak yapacağı çalışma, enerji demokrasisi kavramına ve vatandaşların geleneksel olarak kısıtlanmış bir politika alanı olan enerji politikası ve üretiminden pay talep edebileceklerine odaklanıyor olacaktır. Erensü, demokratik, ulaşılabilir, ekolojik ve adil kentlerin kolektif olarak yaratılmasına yönelik çalışan İstanbul merkezli, kâr amacı gütmeyen Mekanda Adalet Derneği'nin kurucu üyelerindendir ve merkezin Araştırma ve Eğitim Direktörüdür.

Çalışmalarına http://umn.academia.edu/SinanErensü adresinden ulaşılabilir.

Proje: “Yerel Halk Ürettiğinde: Demokratik Enerji Geçişinde Enerji Kooperatiflerinin Sınırları ve Potansiyelleri”

İklim değişikliği konusunda artan farkındalığa rağmen, enerji politikaları sıradan vatandaşlar için hala erişilemez görünmektedir. Enerji kararlarının kapalı kapılar ardında ve genelde halka açık olmayan uluslararası zirvelerde alınması; kaygı, çaresizlik ve kayıtsızlık duygularını tetiklemekte. Vatandaşın enerji politikasının uygulanmasına katılımını artırabilecek temel uygulamalar, örneğin halkın zamanında bilgilendirilmesi ve geri bildirim ve rıza mekanizmalarının (yalnız katılımcı planlama ve bütçeleme) kurulması gibi, yerel düzeyde bile hor görülmekte ve göz ardı edilmektedir.

Yerel topluluklar arasındaki mesafe, iklim değişikliği politikaları ve enerji geçişi uygulamalarıyla ilgilenen bu araştırma, yerel toplulukların kendi enerji ihtiyaçları üzerinde nasıl ses ve kontrol talep edebileceklerini soruyor. Akademisyenler ve aktivistler; tarihsel ve mekânsal eşitsizliklere hitap eden, yerel ihtiyaçlardan doğan, vatandaş katılımını memnuniyetle karşılayan ve enerji sistemlerinin karar alma ve yönetimini merkezden uzaklaştıran geçiş mekanizmaları oluşturmak amacıyla “enerji demokrasisi kavramını” tanımlamış ve teşvik etmişlerdir. Bununla birlikte, artan çekiciliğine rağmen, enerji demokrasisi somut modellerin yokluğunda bir terim olmanın ötesine geçemiyor. Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri, enerji demokrasisinin mevcut beklentilerinin test edilebileceği, sorgulanabileceği ve geliştirilebileceği az sayıdaki mevcut kurumdan biridir.

İklim Politikalarında Biden Etkisi: İnkar Çağının Sonu Mu?

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in "İklim Politikalarında Biden Etkisi: İnkar Çağının Sonu Mu?" başlıklı politika notu Nisan 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

COVID-19 Pandemisini ve İklim Krizini Birlikte Okumak

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in “COVID-19 Pandemisini ve İklim Krizini Birlikte Okumak” başlıklı politika notu Aralık 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Güneşin Oya Aydemir ve Dr. Sinan Erensü ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İkizdere'den Kaz Dağları'na Doğa Mücadelesi

Salgın ve Toplum - "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi"

22 Aralık 2020

İklim Kafe Konuşmaları 13 - Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onüçüncüsü “​​​Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi,” 16 Aralık 2020'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sinan Erensü ile gerçekleşti.

Sinan Erensü ve Berk Esen ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Amerika'daki İtirazın Türkiye'deki Karşılığı Nedir?

Fikret Adaman ve Sinan Erensü ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Salgın Günlerinde Toplumsal Adalet ve Dayanışma

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2019/20 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Andrea Weiss, Sinan Erensü, Ellen Kollender, Akgün İlhan, ve Gökçe Uysal aramıza katıldılar. 

Andrea Weiss | Bakü-Tiblis-Kars Trenyolu: Jeopolitik İmgeler ve AB’nin Avrupa-Asya Bağlantısında Türkiye’nin Rolü

Sinan Erensü | Yerel Halk Ürettiğinde: Demokratik Enerji Dönüşümünde Enerji Kooperatiflerinin Sınırları ve Olasılıkları

Ellen Kollender | Zorunlu Göç Dönemlerinde Kapsayıcı Eğitim Üzerine Sivil Toplum Aktörlerinin Görüşleri: Almanya ve Türkiye Örnekleri

Akgün İlhan | İklim Değişikliği Çağında Türiye’deki Şehir Suyu Talep Yönetimi Olasılıklarını İzlemek: İstanbul ve Berlin’den Ders Çıkarmak

Gökçe Uysal | Mültecilerin İşgücüne Entegrasyonu: Türkiye ve Almanya birbirinden ne öğrenebilir?

Hacer Foggo ve Sinan Erensü ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Deprem ve Barınma Hakkı'' başlıklı 128. bölümüne Hacer Foggo ve Sinan Erensü katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Güneşin Oya Aydemir ve Dr. Sinan Erensü ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İkizdere'den Kaz Dağları'na Doğa Mücadelesi" başlıklı 65. bölümüne Güneşin Oya Aydemir ve Dr. Sinan Erensü katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Sinan Erensü, Fuat Keyman ve Ümit Şahin'in katılımıyla 27 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi" başlıklı toplantısı Sinan Erensü, Hande Paker, Gökşen Şahin ve Ümit Şahin'in katılımıyla 22 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 13 - Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onüçüncüsü “​​​Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi,” 16 Aralık 2020'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sinan Erensü ile gerçekleşti.

İzlemek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Sinan Erensü ve Berk Esen ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Amerika'daki İtirazın Türkiye'deki Karşılığı Nedir?" başlıklı 20. bölümüne Sinan Erensü ve Berk Esen katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Fikret Adaman ve Sinan Erensü ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Salgın Günlerinde Toplumsal Adalet ve Dayanışma" başlıklı 7. bölümüne Fikret Adaman ve Sinan Erensü katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimler

“2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25’ten İzlenimler (2019 Madrid Climate Summit – Impressions from COP25)” paneli, İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 19 Aralık 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.