TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

SİNEM AYHAN icon down
Sinem Ayhan
Sinem Ayhan
2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı

Sinem Ayhan doktora derecesini ekonomi alanında Bologna Üniversitesi’nden aldı. Doktorasını tamamladıktan sonra Almanya’da,  Çalışma Ekonomisi Enstitüsü (IZA), Münster Üniversitesi, ve Mercator Küresel Müşterekler ve İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü (MCC) dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda araştırma pozisyonlarında bulundu. Şubat 2022’de Regensburg’daki Leibniz Doğu ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'ne (IOS) doktora sonrası araştırmacı olarak katıldı.

Ayhan’ın araştırmaları başlangıçta  işgücü piyasasındaki cinsiyet eşitsizlikleri ve istihdam politikaları üzerine yoğunlaşmaktaydı. Ancak araştırma gündemi son beş yıldır daha cok  iklim değişikliği ile çalışma ekonomisinin kesişiminde yer alan konulara odaklanmaktadır. MCC'de bulunduğu süre boyunca, Sahra Altı Afrika’daki ekonomik kalkınmanın karbondan arındırılmasıyla ilgili bir projede yer aldı ve karbon fiyatlandırmasının hane halkı refahı ve yoksulluk üzerindeki etkilerini araştırdı.  

Ayhan’ın mevcut araştırması Türkiye’deki iklim politikalarının işgücü piyasasına etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle, kömürden çıkış çerçevesinde Türkiye'deki maden işçileri için adil dönüşüm hakkında çalışmalar yapmaktadır.

Kömürden Adil Çıkış: Türkiye Analizi

2015 Paris Anlaşması'nın zorunlu kıldığı sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma ve küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlama zorunluluğu, kömürden hızlı bir şekilde uzaklaşmayı gerektirmektedir. Bu geçiş, dünya çapında beş milyona yakın kömür madencisinin işini kaybetmesi ve büyük bir refah kaybı ile sonuçlanabilir. Bu sürecte işçilerin ve toplulukların çıkarlarının güvence altına alınması, küresel politika gündeminde giderek daha önemli bir konu haline gelmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı Adil Dönüşüm Mekanizması’nın, iklim-nötr ekonomiye eşit ve adaletli bir geçiş sağlamaya yönelik  çalışmaları buna bir örnek teskil etmektedir.

Söz konusu husus, dünyadaki ilk yirmi kömür üreticisi arasında yer alan ve AB aday üye ülke olan Türkiye için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu araştırma projesi, madencilik sektöründeki iş kayıplarını ampirik olarak inceleyerek Türkiye'de kömürden çıkış senaryosunda ortaya çıkabilecek potansiyel refah etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, mikro-ekonometrik analiz yöntemleri kullanarak kömür sektöründen çıkan madencilerin iş ve gelir kayıplarını ölçecektir. Niceliksel analizi belirli kömür bölgelerinden niteliksel paydaş görüşmeleri ile birleştiren bu araştırma, Türkiye'den elde edilen bulguları AB'nin geçiş deneyimleriyle, özellikle de Almanya'da halihazırda tecrübe edilmiş maden kapatmalarıyla karşılaştıracaktır. Araştırma sonucunda,  olası refah kayıplarına erkenden hazırlık ve adil bir dönüşüm için gerekli olan telafi mekanizmalarına iliskin politika önerilerinde bulunulacaktır.

Adil Geçişin Açığa Çıkarılması: Türkiye'deki Kömür Madencileri için Politika Çıkarımları ve Tanımlayıcı Veri İçgörüleri

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinem Ayhan ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Coşku Çelik'in yazdığı ''Adil Geçişin Açığa Çıkarılması: Türkiye'deki Kömür Madencileri için Politika Çıkarımları ve Tanımlayıcı Veri İçgörüleri (Unveiling the Just Transition: Policy Implications and Descriptive Data Insights for Coal Miners in Turkey) başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya  tıklayınız.

 

Türkiye'nin İklim Değişikliği Mevzuatının Güçlendirilmesi: Almanya'nın Federal İklim Değişikliği Yasası ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme

İPM Stajyeri Selin Levi, 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinem Ayhan ve 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Başar Baysal'ın yazdığı ''Türkiye'nin İklim Değişikliği Mevzuatının Güçlendirilmesi: Almanya'nın Federal İklim Değişikliği Yasası ile Karşılaştırmalı Bir İncelemeleme (Strengthening Türkiye's Climate Change Legislation: A Comparative Examination with Germany's Federal Climate Change Act)'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya  tıklayınız.