TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

SOUAD OSSEİRAN icon down
Souad Osseiran
Souad Osseiran
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Souad Osseiran, Türkiye’deki göç ve mülteci sorunlarını Suriyeli mültecilere ve göç deneyimlerine odaklanarak inceleyen bir antropologdur. Yakın zamanda, Londra Üniversitesi Goldsmiths College’da antropoloji doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezinde, Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya göç stratejilerini ve batıya ilerlemeyi beklerken İstanbul’daki deneyimlerini araştırmıştır. Osseiran, Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji bölümünde yüksek lisansını ve Beyrut, Lübnan Amerikan Üniversitesi’nde lisansını tamamlamıştır.

Proje: “Türkiye’de Suriyeli Sağlık Uzmanlarının Entegrasyonu: Türkiye Vatandaşlığı Formülasyonlarını Değiştirmek”

Mevcut durumda, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır ve en azından bazıları gelecekte Türkiye vatandaşı olacaktır. Bu proje, Türkiye hükümetinin 300.000 profesyonel Suriyeli mülteciye vatandaşlık verme planını göz önüne alarak yüksek vasıflı Suriyeli mülteci çalışanlarını dahil etmek için olan çabalarını araştıracaktır. 2016 ve 2017 yıllarında, Türkiye Sağlık Bakanlığı, sağlık uzmanı Suriyeli mültecileri ulusal, il bazlı ve yerel seviyelerde entegre etmek için eğitimlerine başlamıştır. Suriyeli sağlık çalışanlarının eğitiminde çeşitli Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (INGO), STK’lar ve BM organları da yer almaktadır. Bu çabalar, Suriyeli sağlık profesyonellerinin Türkiye’deki işgücüne devamlılık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu proje, Suriyeli sağlık çalışanlarının Türkiye kamu işgücü piyasasına nasıl dahil edilmekte olduğunu incelemektedir. Araştırma, bu entegrasyonun etkilerini ve bunun Türkiye vatandaşlığının değişen formülasyonuyla bir süreç olarak ilişkisini araştırmaktadır. Bu soruları cevaplamak için Suriyeli sağlık ve eğitim çalışanları, ilgili bakanlıklardaki Türkiyeli bürokratlar ve bu süreçlerde yer almış olan kilit INGO’lar, STK’lar ve BM organları ile çalışılacaktır. Bu araştırma, mülakatlara ve katılımcı gözlemlerine dayanarak, Türkiye ve AB politikacılarına; Türkiye’nin uzman birleştirme modeli ve yaklaşımına, bunun güçlü ve zayıf yönlerine ve bu kuruluş modelini odaktaki sektörün ötesine genişletme olasılıklarına ilişkin öngörüler sunacaktır.

Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul'daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Gabriele Cloeters ve Souad Osseiran'ın Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul’daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi (Healthcare Access for Syrian Refugees in Istanbul: A Gender-Sensitive Perspective) başlıklı raporu Ocak 2019’da yayınlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Raporun Arapça çevirisini indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker'in Türkiye’deki Suriyeliler  başlıklı kitapçığı Ekim 2018’de yayımlandı.

Göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin modeller geliştirilmesi, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ayağı kapsamındaki alt başlıklardan birini oluşturmaktadır. Bu kitapçık, söz konusu amaç doğrultusunda Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut durumunu ve Suriye’den göçün başlangıcından bu yana benimsenmiş olan politikaları ele almaktadır. Bu çalışmaya katkı sunan Mercator-İPM Araştırmacıları konuyu altı farklı politika alanı üzerinden incelemektedir: Sağlık, eğitim, işgücü/istihdam, toplumsal cinsiyete ilişkin konular, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Hassasiyet(ler)i ve Dayanıklılığı Keşfetmek: Hareket Halindeki Kitlelerden Öğrendiklerimiz

Girişimin düzenlediği "Hassasiyet(ler)i ve Dayanıklılığı Keşfetmek: Hareket Halindeki Kitlelerden Öğrendiklerimiz" başlıklı çalıştay İPM'de Mayıs 5-6 tarihlerinde gerçekleşti. Etkinlikte, Didier Fassin'in "Ne Kırılganlık, Ne de Dayanıklılık: Sürgün Deneyimlerine Kritik Bir Yaklaşım" konuşması da yer aldı.

“Türkiye'deki Suriyeliler” Paneli & “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” Rapor Tanıtımı

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeliler (Syrians in Turkey)” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (The Role of Civil Society in Fostering Pluralism)” raporunun tanıtımı, 21 Aralık 2018 günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan Türkiye’deki Suriyeliler kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

Genç Akademisyenler Konferansı: Türkiye'de Göç, Sosyal Dönüşüm ve Kapsayıcılık

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Gabriele Cloeters ve Souad Osseiran’ın düzenledikleri “Türkiye’de Göç, Sosyal Dönüşüm ve Kapsayıcılık (Migration, Social Transformation and Differential Inclusion in Turkey)” konferansı 5-6 Ekim 2018 tarihlerinde SALT Galata’da gerçekleşti.

Konferansın “Adsız Siyah ve Kahverengi Bedenler: Avrupa’nın Ölümcül Sınırının Üretici Gücü (Anonymous Black and Brown Bodies: The Productive Power of Europe’s Deadly Border)” başlıklı ana konuşması ise Houston Üniversitesi’nden Prof. Nicholas de Genova tarafından 5 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de yapıldı.

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir Bakış Açısı

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters tarafından düzenlenen “Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir Bakış Açısı (Healthcare Access for Syrian Refugees: A Gender-Sensitive Perspective)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 4 Mayıs 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 6’ncı dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2017/18 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve araştırmacılar Gabriele Cloeters, Banu Karaca, Souad Osseiran, Simon Waldman, Pınar Ertör – Akyazı ve Barış Karapınar’ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.