TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hakkımızda icon down

Tarihçe

İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye’de kamu politikaları üzerine uygulamalı çalışmalar yapmak amacıyla 2001 yılının Kasım ayında Sabancı Üniversitesi’nde kuruldu. Kurulduğu günden bugüne dek İPM, uygulamalı akademik araştırma ve kamu politikası üretme hedefinden sapmadan, gerek ulusal ve uluslararası STK’lar gerekse akademisyen ve araştırmacılar arasında bir köprü görevi gördü. İPM, 2001 ve 2010 yılları arasında eğitim reformu, iyi yönetişim, çatışma çözümü, Türkiye-AB ilişkileri ve küreselleşme alanlarında çeşitli projeler yürüttü. Bu alanlara ek olarak, bu dönemde İPM’nin başlıca araştırma programlarından biri olarak “Türkiye-ABD İlişkileri” konulu çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, Eğitim Reformu Girişimi, bu yıllarda İPM’nin görünürlüğünü artıran ve en önemli projeleri arasında yer aldı.

 

İPM’nin direktörlüğünü Ağustos 2010 tarihinde, Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman devraldı. Keyman liderliğinde İPM yeni önemli program, yayın ve etkinliklere imza attı. Merkezin çalışma alanlarına Demokratikleşme ve Kurumsal Reform ile Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk alanları eklendi. 2011 yılında Stiftung Mercator ile iş birliğinin temelleri atıldı. Bu, Türkiye’den bir araştırma kuruluşu ile bir Alman vakfı arasında gerçekleştirilen en kapsamlı ortaklıklardan biri oldu. 2012 yılında İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi kuruldu. Bu tarihten itibaren Girişim, AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ve iklim değişikliği alanlarında araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Bu iş birliğiyle iki kurum da, hem Türkiye ve Avrupa, hem de Türkiye ve Almanya arasında akademik, siyasi ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi’nin başlangıcından bu yana, 14 kıdemli araştırmacı ve 51 araştırmacı İPM ve Sabancı Üniversitesi'nde çalışma şansı buldu. Bu dönemde Girişim, demokratikleşme ve kurumsal reform ve çatışma çözümü ve arabuluculuk İPM'nin üç ana araştırma alanı olmuştur.

 

Son iki yılda İPM araştırma alanlarını altıya çıkarmıştır. 9 Mayıs 2018 tarihinde, Türkiye'de enerji dönüşümü tartışmasına katkıda bulunmak için SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi resmi olarak başlatıldı. İPM’nin son altı yıldır en görünür araştırma alanlarından bir diğeri olan iklim değişikliği de bir başka ana araştırma alanı haline gelmiştir. Bir diğer araştırma alanı olarak Kentleşme ve Yerel Yönetişim, Anadolu'nun önemli kent merkezlerinde ekonomik, sosyal ve demokratik değişime ve küreselleşmenin gelişmesine odaklanmıştır.

 

İPM, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin Cinsiyet Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar ve “Özgür Proje” gibi akademik ve öğrenci projelerini finans, teknik ve entelektüel açılardan desteklemektedir.