TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

THEOCHARİS GRİGORİADİS icon down
Theocharis Grigoriadis
Theocharis Grigoriadis
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Theocharis Grigoriadis Free Üniversitesi, Berlin’de (Almanya) Ekonomi ve Doğu Avrupa Çalışmaları’nda doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Kalifornia Universitesi, Berkeley’den (ABD) Siyaset Bilimi Felsefesi doktora derecesini, Saint Petersburg Devlet Üniversite’sinden (Rusya) doktora derecesini, Yale Üniversitesi’nden (ABD) Doğu Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesini ve Atina Üniversitesi’nden (Yunanistan) Hukuk yüksek lisans ve lisans derecelerini almıştır. Ekonomi tarihi, politik ekonomi, uluslararası ekonomiler ve karşılaştırmalı ekonomiler alanlarını Doğu Avrupa ve Orta Doğu odağından çalışmaktadır. Makaleleri Energy Economics, Economic Systems, Comparative Economic Studies, Journal of International Money & Finance, Economics Letters, Constitutional Political Economy, Journal of Policy Modeling, Journal of International Development, Scandinavian Journal of Economics, Empirica, Rationality & Society, Iran & the Caucasus, ve Texas International Law Journal dergilerinde yayınlanmıştır. Grigoriadis, Springer’da “Değişim Sırasında Yardım: AB Kalkınma İş birliği ile Rusya ve Avrasya (Aid in Transition: EU Development Cooperation with Russia & Eurasia)” isimli monografisi yayınlanmıştır. “Din ve Karşılaştırmalı Kalkınma: Demokrasinin ve Diktatörlüğün Doğuşu (Religion & Comparative Development: The Genesis of Democracy & Dictatorship)” başlıklı ikinci monografisi Edward Elgar ile Mayıs 2018’de yayınlanmıştır.

Proje: “Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

“Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi” isimli projede, Türkiye’deki enerji dönüşümü ve sosyoekonomik performansın çok yönlü ve çok disiplinli bir analizi sunulacaktır. Rüzgâr enerjisi, bir süredir Türkiye’deki elektrik enerji sektöründeki dönüşümünün önemli bir bileşenidir ve YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) ihale modeli için düzenleyici bir çerçevede geliştirilmiştir. Farklılıklardaki fark tekniğini kullanarak Türkiye’nin iki ayrı bölgesindeki YEKA ihalelerinin sosyoekonomik boyutlarını inceleyeceğim. Öncelikli olarak Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji dönüşümünü Trakya, Ankara ve İç Anadolu’da gerçekleştiren Alman-Türk konsorsiyumu Siemens-Türkerler-Kalyon’un kazandığı ilk YEKA ihalesini değerlendireceğim. İkinci olarak da Alman enerji devi E.ON ve özellikle rüzgar enerji altyapısı alanında faaliyet gösteren Alman şirketi Enercon’un yüzde elli hissesi olan Türk enerji şirketi Enerjisa’nın kazandığı, ikinci YEKA ihalesinin etkilerini inceleyeceğim. İkinci YEKA ihalesinin bölgesel odağı özellikle Türkiye’nin Ege ve Marmara bölgelerini kapsamaktadır. Nedensel çıkarım metotlarına ek olarak, rüzgâr haritalama verilerinde ulaşılabilir rüzgâr santrallerinin çevresel etkilerini incelemek için eşleşen ve gelişmiş simülasyon tekniklerinden faydalanacağım. Analiz edilmiş sosyoekonomik çıkarımlar; bölgesel ve yerel gelirler, beklenen yaşam süresi, çocuk ölüm oranları, okula gitme oranı ve ortaöğretimi bitirenlerin dağılımını içermektedir.

Yeşil Enerji ve Bölgesel Kalkınma II: Türk Enerji Sistemi için Politika ve Piyasa Dizaynı Kısıtlamaları

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Theocharis Grigoriadis'in “Yeşil Enerji ve Bölgesel Kalkınma II: Türk Enerji Sistemi için Politika ve Piyasa Dizaynı Kısıtlamaları (Green Energy & Regional Development II: Policy and Market Design Constraints for the Turkish Energy System)” başlıklı politika notu Aralık 2022'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Yeşil Hidrojen Geçişinin Ekonomi Politiği

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Theocharis Grigoriadis, Enerjisa Üretim İşletme ve Teknikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Erdoğan ve Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri Murat Eröz'ün “The Political Economy of the Green Hydrogen Transition (Yeşil Hidrojen Geçişinin Ekonomi Politiği)” başlıklı politika notu Ağustos 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Green Energy & Regional Development I: An Empirical Investigation of Turkish Provinces

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Theocharis Grigoriadis'in “Green Energy & Regional Development I: An Empirical Investigation of Turkish Provinces” başlıklı analizi Haziran 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.