TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

THEOCHARİS GRİGORİADİS icon down
Theocharis Grigoriadis
Theocharis Grigoriadis
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Theocharis Grigoriadis Free Üniversitesi, Berlin’de (Almanya) Ekonomi ve Doğu Avrupa Çalışmaları’nda doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Kalifornia Universitesi, Berkeley’den (ABD) Siyaset Bilimi Felsefesi doktora derecesini, Saint Petersburg Devlet Üniversite’sinden (Rusya) doktora derecesini, Yale Üniversitesi’nden (ABD) Doğu Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesini ve Atina Üniversitesi’nden (Yunanistan) Hukuk yüksek lisans ve lisans derecelerini almıştır. Ekonomi tarihi, politik ekonomi, uluslararası ekonomiler ve karşılaştırmalı ekonomiler alanlarını Doğu Avrupa ve Orta Doğu odağından çalışmaktadır. Makaleleri Energy Economics, Economic Systems, Comparative Economic Studies, Journal of International Money & Finance, Economics Letters, Constitutional Political Economy, Journal of Policy Modeling, Journal of International Development, Scandinavian Journal of Economics, Empirica, Rationality & Society, Iran & the Caucasus, ve Texas International Law Journal dergilerinde yayınlanmıştır. Grigoriadis, Springer’da “Değişim Sırasında Yardım: AB Kalkınma İş birliği ile Rusya ve Avrasya (Aid in Transition: EU Development Cooperation with Russia & Eurasia)” isimli monografisi yayınlanmıştır. “Din ve Karşılaştırmalı Kalkınma: Demokrasinin ve Diktatörlüğün Doğuşu (Religion & Comparative Development: The Genesis of Democracy & Dictatorship)” başlıklı ikinci monografisi Edward Elgar ile Mayıs 2018’de yayınlanmıştır.

Proje: “Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

“Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi” isimli projede, Türkiye’deki enerji dönüşümü ve sosyoekonomik performansın çok yönlü ve çok disiplinli bir analizi sunulacaktır. Rüzgâr enerjisi, bir süredir Türkiye’deki elektrik enerji sektöründeki dönüşümünün önemli bir bileşenidir ve YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) ihale modeli için düzenleyici bir çerçevede geliştirilmiştir. Farklılıklardaki fark tekniğini kullanarak Türkiye’nin iki ayrı bölgesindeki YEKA ihalelerinin sosyoekonomik boyutlarını inceleyeceğim. Öncelikli olarak Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji dönüşümünü Trakya, Ankara ve İç Anadolu’da gerçekleştiren Alman-Türk konsorsiyumu Siemens-Türkerler-Kalyon’un kazandığı ilk YEKA ihalesini değerlendireceğim. İkinci olarak da Alman enerji devi E.ON ve özellikle rüzgar enerji altyapısı alanında faaliyet gösteren Alman şirketi Enercon’un yüzde elli hissesi olan Türk enerji şirketi Enerjisa’nın kazandığı, ikinci YEKA ihalesinin etkilerini inceleyeceğim. İkinci YEKA ihalesinin bölgesel odağı özellikle Türkiye’nin Ege ve Marmara bölgelerini kapsamaktadır. Nedensel çıkarım metotlarına ek olarak, rüzgâr haritalama verilerinde ulaşılabilir rüzgâr santrallerinin çevresel etkilerini incelemek için eşleşen ve gelişmiş simülasyon tekniklerinden faydalanacağım. Analiz edilmiş sosyoekonomik çıkarımlar; bölgesel ve yerel gelirler, beklenen yaşam süresi, çocuk ölüm oranları, okula gitme oranı ve ortaöğretimi bitirenlerin dağılımını içermektedir.