TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Tuğba Ağaçayak
Tuğba Ağaçayak
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Tuğba Ağaçayak, çevre mühendisi ve iklim bilimcidir. Araştırma alanları arasında hava kirliliği ve iklim değişikliği yer almaktadır. Doktora derecesini İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri bölümünden almıştır. Yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği ve ayrıca İşletme bölümlerinde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini 2006 yılında ERASMUS bursuyla gittiği, Stuttgart Üniversitesi’nde “Türkiye İçin bir Emisyon Envanteri Geliştirilmesi” konusunda hazırlamıştır.

2007-2009 yılları arasında TÜBİTAK MAM, Çevre Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İTÜ’de araştırma görevlisi olarak yer almıştır. Doktora araştırmasında, Doğu Akdeniz bölgesine taşınan ve hava kirletici emisyonlara sebep olan mineral tozların iklim üzerine etkisini araştırmak üzere modelleme çalışmaları yapmış ve çalışmalarının bir kısmını TÜBİTAK bursuyla misafir araştırmacı olarak CNRS Laboratoire d”Aérologie, Toulouse’da gerçekleştirmiştir. Doktora sonrası çalışmalarını 2015-2016 yıllarında, Berlin Teknik Üniversitesi’nde kompost ve kimyasal gübre uygulamalarının sera gazı oluşum mekanizmalarını incelemek amacıyla deneysel araştırmalar yaparak tamamlamıştır. Şu anda, TÜSİAD’da çevre ve iklim değişikliği uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Proje: "Atık ve Tarım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Türkiye’deki Çok Katmanlı Yönetimi"

Atık ve tarım sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Sera gazı salınımını azaltmaya yönelik çeşitli stratejiler uygulanmaktadır, ancak Türkiye’de bu çalışmalar henüz yeterli değildir. Sera gazı emisyonunu azaltmak için uygulanabilir azaltma hedefleri oluşturulmalı, stratejiler çeşitlendirilmeli ve acilen uygulanmalıdır.

Bu projede atık ve tarım sektörü kaynaklı sera gazı emisyonunu azaltma potansiyeli belirlenecektir. Alt sektörler ve emisyon konusundaki güncel durum incelenecektir. Her bir alt sektör ve bölge için azaltım stratejileri vurgulanacaktır. Özellikle, organik atıkları ve depo sahalarına giden atık miktarını azaltmak amacıyla kompostlaştırma potansiyeli belirlenecektir. Kompost ve kompostlaştırılmış gübre  kullanımıyla toprak kalitesini arttırmak, suni gübre kullanımı ve buna bağlı emisyonların azaltılması konusunda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

Türkiye’de çok düzeyli yönetimi geliştirmek oldukça önemlidir. Bu proje paydaşlara emisyon azaltma stratejileri hakkında bilgi sağlanmasına yardımcı olacaktır. Farklı sosyal aktiviteler ile paydaşlar, bilim insanları ve halka ulaşılacaktır. Gerçekçi hedefler belirlenmesi ve uygulanabilir metotlar kullanılması için Türkiye’nin sosyal, kültürel ve politik şartları, göz önünde bulundurulacaktır.

 

Değişen bir İklimde Türkiye'de Su ve Gıda Güvenliği

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak ve Direktör Fuat Keyman’ın “Değişen bir İklimde Türkiye’de Su ve Gıda Güvenliği (Water and Food Security in Turkey in a Changing Climate)” başlıklı politika notu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Öztürk'ün "Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler" başlıklı politika notu Eylül 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Politikalarında Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Sarah Louise Nash ve Tuğba Ağaçayak'ın "İklim Politikalarında Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar" başlıklı politika notu Nisan 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2016/17 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Magdalena Kirchner, Sarah Louise Nash, Wiebke Hohberger, Kristen Biehl, Tuğba Ağaçayak ve Emre Üçkardeşler aramıza katıldılar.

Magdalena Kirchner | Sorumluluğu Almak? Transatlantik Kriz Yönetiminde Türkiye ve Almanya

Sarah Louise Nash | İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi Politikaları: UNFCCC Çalışma Grubunu Çalıştırmak

Wiebke Hohberger | Türk Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler: Yükseköğretim Alanındaki Güncel Çalışmalar

Kristen Biehl | Türkiye’de Mülteci Entegrasyonunun Gündelik Gerçekleri ve Politika Oluşturma Süreçlerinin İncelemesi

Tuğba Ağaçayak | Atık ve Tarım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Türkiye’deki Çok Katmanlı Yönetimi​

Emre Üçkardeşler | Uzun Vadeli Eğitim ve Entegrasyon Stratejileri için bir Çerçeve​

Almanya'da Atık Yönetimi ve Atıktan Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak’ın düzenlediği “Almanya’da Atık Yönetimi ve Atıktan Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (Waste Management System in Germany and Strategies to Mitigate Greenhouse Gas Emissions from the Waste Sector)” konulu teknik gezi, 2-4 Mayıs tarihlerinde Berlin’de gerçekleşti.

2016 Marakeş İklim Zirvesi COP22'den İzlenimler

Girişim’in düzenlediği, “2016 Marakeş İklim Zirvesi COP22’den İzlenimler (2016 Climate Summit in Marrakech – Observations from COP22)” başlıklı panel, 21 Kasım 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti. Panelde, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Sarah Louise Nash ve Tuğba Ağaçayak, ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum, Türkiye’nin iklim değişikliği rejimi konusunda resmi tutumunu ve genel izlenimlerini bu alanda çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile paylaştı.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 5'inci dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 5’inci yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2016/17 döneminde yer alacak araştırmacılar Kristen Biehl, Wiebke Hohberger, Magdalena Kirchner, Emre Üçkardeşler, Tuğba Ağaçayak, ve Sarah Louise Nash'ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.