TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

WİEBKE HOHBERGER icon down
Wiebke Hohberger
Wiebke Hohberger
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Wiebke Hohberger, Hamburg Üniversitesi’nde Avrupa ve Türk Tarihi alanındaki doktorasının son aşamasındadır. Doktora tezinde Avrupa kimliğinin sosyal oluşumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki rolünü analiz etmektedir. Hohberger, geçmişten günümüze Türkiye-Avrupa/Almanya ilişkilerine olan akademik odağına ek olarak günümüz entegrasyon politikaları ve siyasal İslam’ın biçimleriyle ilgilenmektedir. Hohberger, Stiftung Mercator’un Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden geleceğin olası liderlerini fikir alışverişi için bir araya getiren ve etkileşimlerini destekleyen bir program olan Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu’nda araştırmacı olarak yer almaktadır. Son sekiz yılda, Almanya’da göçmen ve mültecilere destek veren birçok gönüllü projede yer almıştır.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını tamamlayan Hohberger, Münster Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih, Siyaset Bilimi ve İslam Bilimi yüksek lisans derecesini almıştır. Mercator-İPM Araştırmacısı olarak yükseköğretimde Suriyeli üniversite öğrencilerinin durumuna odaklanacaktır.

Proje: "Türk Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler: Yükseköğretim Alanındaki Güncel Çalışmalar"

Türkiye şu anda yaklaşık üç milyon Suriyeliyi ağırlıyor. Bu “geçici koruma altındaki konukların” çoğunun uzun vadeli vatandaşa dönüşmesi bekleniyor. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası aktörler, özellikle eğitim alanında, onların Türk toplumuna entegrasyonlarını desteklemek için giderek daha fazla çaba gösteriyorlar. Türkiye’deki üniversite çağındaki Suriyelilerin sadece % 3′ünü oluşturmakla birlikte, Türk üniversitelerindeki Suriyeli öğrencilerin sayısı yaklaşık 15.000′e ulaştı.

Bu araştırma projesi, yüksek öğrenim alanındaki Suriyelilerin mevcut durumunu inceliyor. Araştırma soruları, üniversiteye kayıt koşullarını, burs şeklindeki mali destek olanaklarını, dil desteğini ve kampüslerdeki özel oryantasyon programlarını içeriyor. Türk üniversitelerinde Suriyeli öğrencilerle yapılan görüşmeler, Suriyeli öğrencilerin şimdiye kadar yükseköğretim alanında yapılmış olan farklı çalışmalara ilişkin bakış açısını gözler önüne seriyor. Öğrencilerin ihtiyaçları konusunda sağladıkları görüş ve geri bildirimleri, hem üniversitelere hem de Türkiye dışındaki devlet ve devlet dışı aktörlere politika önerileri geliştirmelerini mümkün kılıyor.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker'in Türkiye’deki Suriyeliler  başlıklı kitapçığı Ekim 2018’de yayımlandı.

Göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin modeller geliştirilmesi, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ayağı kapsamındaki alt başlıklardan birini oluşturmaktadır. Bu kitapçık, söz konusu amaç doğrultusunda Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut durumunu ve Suriye’den göçün başlangıcından bu yana benimsenmiş olan politikaları ele almaktadır. Bu çalışmaya katkı sunan Mercator-İPM Araştırmacıları konuyu altı farklı politika alanı üzerinden incelemektedir: Sağlık, eğitim, işgücü/istihdam, toplumsal cinsiyete ilişkin konular, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeliler için Yükseköğretim İmkanları

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Wiebke Hohberger’in Türkiye’deki Suriyeliler için Yükseköğretim İmkanları: Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Koşulları, İhtiyaçları ve Çözüm Önerilerine Bakış Açısı (Opportunities in Higher Education for Syrians in Turkey: The Perspective of Syrian University Students on the Educational Conditions, Needs and Possible Solutions for Improvement) başlıklı raporu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2016/17 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Magdalena Kirchner, Sarah Louise Nash, Wiebke Hohberger, Kristen Biehl, Tuğba Ağaçayak ve Emre Üçkardeşler aramıza katıldılar.

Magdalena Kirchner | Sorumluluğu Almak? Transatlantik Kriz Yönetiminde Türkiye ve Almanya

Sarah Louise Nash | İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi Politikaları: UNFCCC Çalışma Grubunu Çalıştırmak

Wiebke Hohberger | Türk Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler: Yükseköğretim Alanındaki Güncel Çalışmalar

Kristen Biehl | Türkiye’de Mülteci Entegrasyonunun Gündelik Gerçekleri ve Politika Oluşturma Süreçlerinin İncelemesi

Tuğba Ağaçayak | Atık ve Tarım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Türkiye’deki Çok Katmanlı Yönetimi​

Emre Üçkardeşler | Uzun Vadeli Eğitim ve Entegrasyon Stratejileri için bir Çerçeve​

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan Türkiye’deki Suriyeliler kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

Suriyelilerin Türkiye'deki Yüksek Öğretim Sistemine Entegrasyonu: Suriyeli Öğrencilerle Çözümleri Tartışıyoruz

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Wiebke Hohberger’in düzenlediği “Suriyelilerin Türkiye’deki Yüksek Öğretim Sistemine Entegrasyonu: Suriyeli Öğrencilerle Çözümleri Tartışıyoruz (Integrating Syrians into the Turkish Higher Education System: Discussing Solutions among Syrian Students)” başlıklı çalıştay 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Cezayir Restoran’da gerçekleşti.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 5'inci dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 5’inci yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2016/17 döneminde yer alacak araştırmacılar Kristen Biehl, Wiebke Hohberger, Magdalena Kirchner, Emre Üçkardeşler, Tuğba Ağaçayak, ve Sarah Louise Nash'ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.