TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yoluyla Gelecek Beceriler ve İş Yaratma

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu, Mert Moral,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Erdoğan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Toros’un 23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme başlıklı raporu Ekim 2019'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Sarah Biehl'in Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler (Practicing Coexistence in Civil Society: Syrian Refugees in Turkey ) başlıklı raporu Haziran 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Avusturya Kültür Ofisi Direktörü Romana Königsbrun, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Jean Monnet Uluslararası İlişkiler Kurulu Başkanı Bahar Rumelili ve Viyana Üniversitesi Doktora Araştırmacısı Johanna Chovanec'ın Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler (Between Rapprochement and Rejection: Identity and Cultural Drivers in Europe-Turkey Relations) başlıklı raporu Nisan 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya'nın Rolü

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ile Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon’un Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya’nın Rolü (The Role of Eurasia in a Multi-Polar World​) başlıklı raporu Mart 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul'daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Gabriele Cloeters ve Souad Osseiran'ın Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul’daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi (Healthcare Access for Syrian Refugees in Istanbul: A Gender-Sensitive Perspective) başlıklı raporu Ocak 2019’da yayınlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Raporun Arapça çevirisini indirmek için buraya tıklayın.