TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler: Rakip Analiz Çerçeveleri Olarak Göç ve Hareketlilik

Doktora Sonrası Fulbright Araştırmacısı Patrick C. Lewis ve 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Demet Lüküslü'nün yazdığı ''Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler: Rakip Analiz Çerçeveleri Olarak Göç ve Hareketlilik (International Students in Turkey: Migration and Mobility as Competing Frameworks of Analysis) '' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Adil Geçişin Açığa Çıkarılması: Türkiye'deki Kömür Madencileri için Politika Çıkarımları ve Tanımlayıcı Veri İçgörüleri

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinem Ayhan ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Coşku Çelik'in yazdığı ''Adil Geçişin Açığa Çıkarılması: Türkiye'deki Kömür Madencileri için Politika Çıkarımları ve Tanımlayıcı Veri İçgörüleri (Unveiling the Just Transition: Policy Implications and Descriptive Data Insights for Coal Miners in Turkey) başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya  tıklayınız.

 

Döner Diplomasisinin Ardındakiler: Türk Diasporasının Almanya'da Abartılı Gündem Belirleme Gücü

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı László Szerencsés'in yazdığı ''Döner Diplomasisinin Ardındakiler: Türk Diasporasının Almanya'da Abartılı Gündem Belirleme Gücü (Behind Döner Diplomacy: The Turkish Diaspora's Exaggerated Public Agenda-Shaping Power in Germany) '' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Türkiye'deki Gençlerin Yurtdışında Yaşama Arzusu: Türkiye'de Gençlik Üzerine Yapılan Son Araştırmaların Analizi

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Demet Lüküslü'nün yazdığı ''Türkiye'deki Gençlerin Yurtdışında Yaşama Arzusu: Türkiye'de Gençlik Üzerine Yapılan Son Araştırmaların Analizi (The Desire of Young People in Turkey to Live Abroad: An Analysis of Recent Surveys on Youth in Turkey​) '' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Türkiye'nin İklim Değişikliği Mevzuatının Güçlendirilmesi: Almanya'nın Federal İklim Değişikliği Yasası ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme

İPM Stajyeri Selin Levi, 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinem Ayhan ve 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Başar Baysal'ın yazdığı ''Türkiye'nin İklim Değişikliği Mevzuatının Güçlendirilmesi: Almanya'nın Federal İklim Değişikliği Yasası ile Karşılaştırmalı Bir İncelemeleme (Strengthening Türkiye's Climate Change Legislation: A Comparative Examination with Germany's Federal Climate Change Act)'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya  tıklayınız.

Çok Kutupluluk Çağında Türkiye'nin Stratejik Özerklik Arayışı

City University of London Uluslararası Siyaset Bölümü öğretim üyesi Dr. Mustafa Kutlay'ın, City University of London Uluslararası Siyaset Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Amnon Aran ile birlikte yazdığı ''Çok Kutupluluk Çağında Türkiye'nin Stratejik Özerklik Arayışı (Turkey's Quest for Strategic Autonomy in an Era of Multipolarity)'' İPM Politika Notu yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin Bir Ön Analizi

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Ahmet Atıl Aşıcı'nın yazdığı ''Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin Bir Ön Analizi (A Preliminary Analysis of the Turkish Emissions Trading System'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Türkiye'den Almanya'ya Doktor Göçü: Rakamlar Bize Ne Söylüyor?

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Güzel’in yazdığı ''Türkiye’den Almanya’ya Doktor Göçü: Rakamlar Bize Ne Söylüyor?'' (The Migration of Doctors from Turkey to Germany: What the Numbers Tell Us)'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Çok Taraflılığın Araçsallaştırılması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te Macaristan'ı İkinci Ziyareti

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı László Szerencsés'ın ''Çok Taraflılığın Araçsallaştırılması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te Macaristan'ı İkinci Ziyareti (Instrumentalizing Multilateralism: President Erdoğan Visits Hungary for the Second Time in 2023)'' başlıklı İPM- Mercator Fikir Yazısı yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

İklim Güvenliğinin İkilemlerinde Gezinmek: İklim Değişikliğinin Adil Güvenlikleştirilmesi Mümkün mü?

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Başar Baysal'ın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora Öğrencisi Çağla Vural ve Kadir Has Üniversitesi Doktora Öğrencisi Sezen Kaya Sönmez ile birlikte yazdığı ''İklim Güvenliğinin İkilemlerinde Gezinmek: İklim Değişikliğinin Adil Güvenlikleştirilmesi Mümkün mü? (Navigating the Dilemmas of Climate Security: Is Just Securitization of Climate Change is Possible?)'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.