TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

A Revitalized NATO and Its ''New Strategic Concept'' amid Global and Regional Changes

İPM Direktörü Fuat Keyman'ın “A Revitalized NATO and Its ''New Strategic Concept'' amid Global and Regional Changes” başlıklı makalesi Transatlantic Policy Quarterly'de Eylül 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler, Bölüm I: Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Transferi

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Ezgi Ediboğlu'nun "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler, Bölüm I: Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Transferi" başlıklı analizinin Türkçe çevirisi Ağustos 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

The Political Economy of the Green Hydrogen Transition

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Theocharis Grigoriadis, Enerjisa Üretim İşletme ve Teknikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Erdoğan ve Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri Murat Eröz'ün “The Political Economy of the Green Hydrogen Transition” başlıklı politika notu Ağustos 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

İstanbul'un Sokak Otları

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Anna Zadrożna ve İstanbul Üniversitesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cihan Erdönmez'in “İstanbul'un Sokak Otları” başlıklı makalesi İPA İstanbul Kent Araştırmaları ve Düşünce Dergisi'nde yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Young Adults' Feelings about Refugees amid the COVID-19 Pandemic: The Case of the Netherlands

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Arzu Karakulak'ın “Young Adults' Feelings about Refugees amid the COVID-19 Pandemic: The Case of the Netherlands” başlıklı analizi Ağustos 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Overcoming Global Problems through Local Cooperation: The Case of the Istanbul Metropolitan Municipality

İstanbul Politikalar Merkezi, CATS Network, İKV ve TEPAV tarafından hazırlanan ''Overcoming Global Problems through Local Cooperation: The Case of the Istanbul Metropolitan Municipality (Küresel Sorunları Yerel İşbirlikleriyle Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği)'' raporu Temmuz 2022'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Türkiye'de Milliyetçilik Algısı

2021/22 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Hatem Ete ve Bağımsız Sosyolog Ferhat Kentel'in "Türkiye'de Milliyetçilik Algısı" başlıklı raporu Haziran 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

 

 

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları

Türkiye bölümü İstanbul Politikalar Merkezi'nin yürütücülüğünde devam eden uluslararası COBENEFITS Projesi kapsamında İngilizce olarak hazırlanan "Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma" başlıklı raporun yönetici özeti 23 Haziran'da yayınlandı. 

Yönetici özetini indirmek için lütfen tıklayınız.

Raporun tamamını indirmek için lütfen tıklayınız

Salgın, İklim, Toplum

İstanbul Politikalar Merkezi olarak COVID-19 salgınının başladığı 2020 başından günümüze, web üzerinde, salgın koşullarında dünyanın, toplumların ve bireylerin durumunun değerlendirildiği çok sayıda panel düzenledik. Bu panellerden hazırlanan ‘Salgın, İklim, Toplum’ başlıklı kitabımızı sizlerle paylaşmak isteriz: İlk günlerden başlayarak salgının dünyadaki ve özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkileri tartıştık. Çoğu katılımcı, yaşadığımız bu deneyimden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu, gelecekteki salgınlarla ve ekolojik krizlerle başa çıkabilmek için bu deneyimimizi adaletli bir dünya düzenine doğru seferber etmemiz gerektiğini düşünüyor. Aşının bulunuşuyla ve uygulanmasıyla salgını geride bırakabileceğimiz bir eşikte yayımlıyoruz bu kitabı. Bizim için son iki yılın büyük başarısı bilime, dünyanın dört bir yanındaki doktorlara, sağlık emekçilerine ve bilim insanlarına aittir. Panellerimizi takip eden ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren dinleyici ve seyircilerimize, bu çalışmayı yayıma hazırlayan Ayşe Köse Badur ve Semih Sökmen başta olmak üzere katkıda bulunan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 

Between Challenge and Chance: Effects of the COVID-19 Pandemic on Attitudes toward Refugees in Turkey and Germany

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Arzu Karakulak'ın “Between Challenge and Chance: Effects of the COVID-19 Pandemic on Attitudes toward Refugees in Turkey and Germany” başlıklı politika notu Haziran 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.