TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

İklim Duyarlı Kentsel Yapılı Çevre Üretimi

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İPM Karaköy ve Hollanda Konsolosluğu’nda düzenlediği “İklim Duyarlı Kentsel Yapılı Çevre Üretimi (Production of Climate Responsive Urban Built Environments)” konferansının bildiri kitabı yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Karşılaştırmalı Perspektiften COVID-19'un Almanya ve Türkiye Eğitim Sistemlerindeki Mülteci Çocuklar için Uzun Vadeli Dışlayıcı Etkileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Ellen Kollender ve 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in “Karşılaştırmalı Perspektiften COVID-19’un Almanya ve Türkiye Eğitim Sistemlerindeki Mülteci Çocuklar için Uzun Vadeli Dışlayıcı Etkileri (Long-Term Exclusionary Effects of COVID-19 for Refugee Children in the German and Turkish Education Systems: A Comparative Perspective)” başlıklı politika notu Temmuz 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

COVID-19 Pandemisi Esnasında Suriyeli Tekstil İşçileri: Türkiye ve AB Arasında Yakın İşbirliği için Bir Örnek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Jannes Tessmann’ın “COVID-19 Pandemisi Esnasında Suriyeli Tekstil İşçileri: Türkiye ve AB Arasında Yakın İşbirliği için Bir Örnek (Syrian Textile Workers Amid the COVID-19 Pandemic: A Case for Closer Cooperation between Turkey and the EU)” başlıklı politika notu Haziran 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

COVID-19 Pandemisinin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal ve BETAM Araştırma Asistanları Hamza Mutluay ve Mehmet Cem Şahin’in “COVID-19 Pandemisinin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?” başlıklı politika notu Haziran 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” başlıklı politika notu Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

İstanbul'daki Tekstil Sektöründe Suriyeli İşçiler ve Kayıtdışılık

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal ve bağımsız araştırmacı Engin Volkan’ın “İstanbul'daki Tekstil Sektöründe Suriyeli İşçiler ve Kayıtdışılık (Syrian Workers and Informality in the Textile Sector in Istanbul)” başlıklı politika notu Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Tercihen Milletçilik: Türkiye ve Rusya Başkanları İktidarda Kalmak için Milli Duygulardan Nasıl Faydalanıyor

2019 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Michael Thumann’ın “Tercihen Milletçilik: Türkiye ve Rusya'nın Başkanları İktidarda Kalmak için Milli Duygulardan Nasıl Faydalanıyor (Nationalism by Choice: How the Presidents of Turkey and Russia Take Advantage of National Feelings to Stay in Power)” başlıklı politika notu Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek

2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Direktör Fuat Keyman’ın “Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek (A Fumbling or an Enabling European Union: Envisioning Multilateralism in a Post-Corona World)” başlıklı politika notu Mayıs 2020’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

 

Covid19 Pandemisi ve Türkiye'de Hanelerin Korunması

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal’ın “Covid19 Pandemisi ve Türkiye'de Hanelerin Korunması” başlıklı politika notu Nisan 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Anlatıların Önemi: Partnerlik Stratejisi Arayışı

2019 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Wolfgang Wessels’in “Anlatıların Önemi: Partnerlik Stratejisi Arayışı (Narratives Matter: In Search of a Partnership Strategy)” başlıklı politika notu Nisan 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.