TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Türkiye'de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı

İPM Kıdemli Uzmanı Evren Balta ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Hatem Ete'nin "Türkiye'de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı" başlıklı raporu Mart 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

 

Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır

"Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır" başlıklı raporun yönetici özeti Ekim 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

İklim Değişikliği Bağlamında Tarımda Dönüşümün Politik Ekolojisi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Fikret Adaman, Araştırmacı Duygu Avcı, Uluslararası Sosyal Çalışmalar Enstitüsü doktora öğrencisi Umut Kocagöz ve Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Gökçe Yeniev'in "İklim Değişikliği Bağlamında Tarımda Dönüşümün Politik Ekolojisi" başlıklı raporu Kasım 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Sarah Biehl'in Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler (Practicing Coexistence in Civil Society: Syrian Refugees in Turkey ) başlıklı raporu Haziran 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Avusturya Kültür Ofisi Direktörü Romana Königsbrun, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Jean Monnet Uluslararası İlişkiler Kurulu Başkanı Bahar Rumelili ve Viyana Üniversitesi Doktora Araştırmacısı Johanna Chovanec'ın Uzlaşma ve Reddetme Arasında: Avrupa-Türkiye İlişkilerinde Kimliksel ve Kültürel Etmenler (Between Rapprochement and Rejection: Identity and Cultural Drivers in Europe-Turkey Relations) başlıklı raporu Nisan 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul'daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Gabriele Cloeters ve Souad Osseiran'ın Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul’daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi (Healthcare Access for Syrian Refugees in Istanbul: A Gender-Sensitive Perspective) başlıklı raporu Ocak 2019’da yayınlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Raporun Arapça çevirisini indirmek için buraya tıklayın.

Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü

Direktör Fuat Keyman, Trent Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyzi Baban, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve Uluslararası Göç Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Kim Rygiel tarafından yazılan Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (Promises and Challenges of Diversity: The Role of Civil Society Initiatives in Fostering Pluralism) başlıklı rapor Ekim 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.