TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Toplumsal Mutabakatta ve Çatışma Çözümünde Kadınların Rolü

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Betül Çelik’in Toplumsal Mutabakatta ve Çatışma Çözümünde Kadınların Rolü başlıklı raporu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Toplumsal Kutuplaşma Ekseninde Sanat ve Spor

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Asuman Suner ve İPM Araştırmacısı Altay Atlı’nın Toplumsal Kutuplaşma Ekseninde Sanat ve Spor başlıklı raporu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın Türkiye’de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü (State Capacity, Foreign/Security Policy and Political Crisis in Turkey: The Promise of Administrative Reform) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türk Devletinin Çatışma Çözümündeki Rolü

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın Türk Devletinin Çatışma Çözümündeki Rolü (The Role of the Turkish State in Conflict Resolution) başlıklı raporu Aralık 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz'dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Metin Gürcan'ın 15 Temmuz’dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü başlıklı raporu Kasım 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Bir Daha Asla! Ama Nasıl? 15 Temmuz Sonrası Türkiye'de Devlet ve Ordu

İPM Araştırmacısı Metin Gürcan‘ın Bir Daha Asla! Ama Nasıl? 15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet ve Ordu başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk'in 15 Temmuz Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları başlıklı raporu Haziran 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Yaraları Sarmak: Türkiye'nin Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Arayışı

İPM Araştırmacısı Altay Atlı'nın Yaraları Sarmak: Türkiye’nin Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Arayışı başlıklı raporu Haziran 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Evren Balta‘nın 15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi

Direktör Fuat Keyman ve Aysen Ataseven'in 15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.