TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yoluyla Gelecek Beceriler ve İş Yaratma

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif

Avrupa İklim Vakfı'nın desteğiyle İklim Değişikliği Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif (Carbon Lock-In in Turkey: A Comparative Perspective of Low-Carbon Transition with Germany and Poland) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin ve Ahmet Atıl Aşıcı'nın birlikte yazdığı İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları  başlıklı proje raporu Mayıs 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevil Acar, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Osman Karababa, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Kurnaz ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Gedikkaya Bal'ın Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları başlıklı raporu Nisan 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Almanya ve Türkiye'de Kayak Turizminin İklim Değişikliği Kırılganlığı

2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Cenk Demiroğlu'nun Almanya ve Türkiye’de Kayak Turizminin İklim Değişikliği Kırılganlığı (Climate Change Vulnerability of Ski Tourism in Germany and Turkey) başlıklı raporu Nisan 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Danışmanı Mustafa Özgür Berke ve WWF-Türkiye Uzmanı Funda Gacal‘ın Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri başlıklı raporu Ekim 2015'te WWF Türkiye'de yayımlandı.

4. İklim, Turizm ve Rekreasyon Konferansı Raporu – CCTR 2015

2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Osman Cenk Demiroğlu, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Mehmet Levent Kurnaz, Chris R. de Freitas ve Daniel Scott'un 4. İklim, Turizm ve Rekreasyon Konferansı Raporu – CCTR 2015 (Proceedings of the 4th International Conference on Climate, Tourism and Recreation – CCTR2015) başlıklı raporu 17 Eylül 2015'te yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası başlıklı raporu Kasım 2014′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliği ve Kuraklık

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz’ın İklim Değişikliği ve Kuraklık başlıklı raporu Ekim 2014'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.