TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” başlıklı politika notu Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Küreselleşmeden İklim Krizine: Enfeksiyon Hastalıklarında Gelinen Nokta

Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Selim Badur’un “Küreselleşmeden İklim Krizine: Enfeksiyon Hastalıklarında Gelinen Nokta” başlıklı analizi Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Beceri ve İstihdam Gelişimi: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Haziran 2020'de yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın ve Ender Peker'in "Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları” başlıklı politika notu Eylül 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Sıcak Hava Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları

Kıdemli Uzman, İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Ümit Şahin'in "Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları" başlıklı politika notu Temmuz 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Değişen bir İklimde Türkiye'de Su ve Gıda Güvenliği

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak ve Direktör Fuat Keyman’ın “Değişen bir İklimde Türkiye’de Su ve Gıda Güvenliği (Water and Food Security in Turkey in a Changing Climate)” başlıklı politika notu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif

Avrupa İklim Vakfı'nın desteğiyle İklim Değişikliği Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif (Carbon Lock-In in Turkey: A Comparative Perspective of Low-Carbon Transition with Germany and Poland) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Öztürk'ün "Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler" başlıklı politika notu Eylül 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir: UNFCCC'de İklim Değişikliği ve İnsan Hareketliliği Üzerine Politikalar

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Sarah Louise Nash'in “Şeytan Ayrıntıda Gizlidir: UNFCCC’de İklim Değişikliği ve İnsan Hareketliliği Üzerine Politikalar (The Devil’s in the Detail: Policymaking on Climate Change and Human Mobility in the UNFCCC)" başlıklı politika notu Mayıs 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.