TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar

İPM Direktörü Fuat Keyman, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağlar Keyder, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Fırat Genç ve İPM Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur'un “Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar” başlıklı kitabı Mart 2021'de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
 

Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar

Direktör Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar başlıklı kitap Haziran 2020'de Metis Kitap tarafından yayımlandı.

"Son on yılda Türkiye’nin %70’ten fazlası kentleşti, neoliberalleşmenin aşırı kalkınmacı ve tüketim odaklı anlayışı sonucunda kentler metalaştı, çevre kaygısı kâr ve ranta yenik düştü, demokratik ve katılımcı yönetim umudu merkeziyetçi anlayışla sönümlendi. Bununla birlikte Türkiye’nin kentleşmesi ve orta sınıflaşması Anadolu coğrafyasında belli duraklamalarla sürdü. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kent, neoliberalleşmenin getirdiği siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri anlamak/anlamlandırmak açısından önemli bir olgu haline geldi ve neoliberalleşmenin kentlerde yarattığı olumsuzluklarla baş etmek için alternatif arayışları ortaya çıktı. Bu arayışı en güzel ifade eden motto ‘kâr için değil insanlar için kentler’dir.

Biz bu tartışmayı Kayseri, Konya, Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa kentlerinde yapmaya çalıştık. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonraki Türkiye’nin anlaşılması ve iyi, adil, demokratik yönetimi için kent ve kentleşme sürecini çalışmak ve tartışmak gereksinimi olduğunu düşünüyoruz. Sekiz Kentin Hikâyesi’nin bu tartışmaya mütevazı bir katkı olarak okunmasını arzu ederiz."

Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü

Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur ve Direktör Fuat Keyman’ın kaleme aldığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü başlıklı kitap Ekim 2019'da Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

Direktör Fuat Keyman, Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce'ın kaleme aldığı İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak başlıklı kitap Ocak 2018’de Rutgers University Press tarafından yayımlandı.

 

Public Policy Making in a Globalized World

Kıdemli Uzman Korel Göymen ve Robin Lewis'in kaleme aldığı Public Policy Making in a Globalized  başlıklı kitap 2015'de yayımlandı. 

Centralization- Decentralization Debate Revisited

Kıdemli Uzman Korel Göymen ve Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak'ın kaleme aldığı Centralization- Decentralization Debate Revisited  başlıklı kitabı 2014'te yayımlandı.

Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yerel Yaklaşımlar Konferansı

Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yerel Yaklaşımlar Konferansı başlıklı kitap Haziran 2010'da yayımlandı.

Kentler: Anadolu'nun Dönüşümü, Türkiye'nin Geleceği

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği  başlıklı kitap Şubat 2010'da Doğan Kitapları tarafından yayımlandı.

Türkiye'de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma

Kıdemli Uzman Korel Göymen'in kaleme aldığı Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma başlıklı kitap 2010'da Boyut Yayınları tarafından yayımlandı.

Bölgesel Kalkınma Ajansları

Bölgesel Kalkınma Ajansları başlıklı kitap 2008'de Günaydın Ofset tarafından yayımlandı.